Avisos meteorològics: Central ATOMMostrar la versió RSS

Valid des del 04.07.2020 01:00 CET Fins al 04.07.2020 22:59 CET
Tempestes  Nivell de perillositat: Groc 
english:
There is a possibility for storms and hail. CAPE index about 1000.. -

Црногорски:
Moguće vremenske nepogode i grad. CAPE index oko 1000.. 

Mostrar:  
  

Tornar a Europa:


Tornar a Montenegro:


Canvi d'idioma:  | BG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |