Filtre de paràmetres meteorològics:  
Mostrar:  

Més informació
SMHI

Avisos meteorològics: Suècia

Butletins d'avís - Es pot trobar informació detallada als butlletins d'avís emesos per cada àrea. Seleccioni l'àrea que li interessi.

Dalarna
Fins al 27.01.2021 00:10 CET
Neu/glaç (Groc)
svenska:
När: Från fredag förmiddag till fredag kväll
Var: Öster om Siljan
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When: From Friday morning to Friday evening
Where: East of Lake Siljan
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

Gävleborgs inland
Fins al 27.01.2021 00:10 CET
Neu/glaç (Groc)
svenska:
När: Fredag kväll
Var: I Hälsingland
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When: Friday evening
Where: In Hälsingland
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

Jämtland
Fins al 27.01.2021 00:10 CET
Neu/glaç (Groc)
svenska:
När: Från fredag kväll till lördag morgon
Var: Främst norra Jämtland
Intensitet: 20-30 cm
Kommentar: I södra Jämtland, under fredagskvällen 5-15 cm.

english:
When: From Friday night to Saturday morning
Where: Mainly northern Jämtland
Intensity: 20-30 cm
Comment: In southern Jämtland, during Friday evening 5-15 cm. 

Norra Lapplandsfjällen
Fins al 27.01.2021 05:00 CET
Vent (Taronja)
svenska:
När: Till och med fredag förmiddag
Var: I högterrängen
Intensitet: Ostlig eller sydostlig storm 25-28 m/s. Orkanbyar kan förekomma.
Kommentar: Fortsatt blåsigt med hård eller mycket hård vind fram till lördag eftermiddag. Snöfall som ger obefintlig sikt och lokalt kan kyleffekten vara stark.

english:
When: Untill late Friday morning
Where: In the terrain
Intensity: Eastern or southeasterly storm 25-28 m/s. Hurricane force in the gusts can occur.
Comment: Continued windy with strong or very strong wind until Saturday afternoon. Snowfall that gives non-existent visibility and locally the cooling effect can be strong. 

Norrbottens kustland
Fins al 27.01.2021 05:00 CET
Neu/glaç (Taronja)
svenska:
När: Från fredag kväll till lördag morgon
Var: Främst i södra delen
Intensitet: 25-35 cm, i trakterna kring Piteå och söderut 40-50 cm
Kommentar: Snöandet fortsätter under fredagen men intensiteten avtar. Från fredagskvällen åter kraftigt snöfall och blåsigt med frisk ostlig vind ca 10 m/s. Snöfallet avtar under lördagen och drar bort lördag kväll.

english:
When: From Friday night to Saturday morning
Where: Mainly in the southern part
Intensity: 25-35 cm, in the areas around Piteå and south 40-50 cm
Comment: The snowing continues during Friday but the intensity decreases. From Friday evening again heavy snowfall and windy with fresh easterly wind about 10 m/s. The snowfall decreases during Saturday and move away Saturday night. 

Södra Lapplandsfjällen
Fins al 27.01.2021 05:00 CET
Vent (Groc)
svenska:
När: Fram till lördag förmiddag
Var: I högterrängen
Intensitet: Ostlig eller nordostlig hård till mycket hård vind 18-24 m/s.
Kommentar: Tidvis kraftigt snöfall som ger obefintlig sikt. Lokalt kan kyleftekten vara stark.

english:
When: Until late Saturday morning
Where: In the terrain
Intensity: East or northeast strong to very strong winds 18-24 m/s.
Comment: Occasional heavy snowfall that gives non-existent visibility. Locally, the cooling power can be strong. 

Västerbottens inland
Fins al 27.01.2021 05:00 CET
Neu/glaç (Groc)
svenska:
När: Från fredag kväll till lördag morgon
Var: Hela området
Intensitet: 20-30 cm, lokalt 40 cm
Kommentar: Snöandet fortsätter under fredagen men avtar tillfälligt i intensitet. Från kvällen åter kraftigt och lokalt även frisk nordostlig vind som kan orsaka snödrev och svåra siktförhållanden.

english:
When: From Friday night to Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: 20-30 cm, locally 40 cm
Comment: The snowing continues during Friday but decreases temporarily in intensity. From the evening again strong and locally fresh northeast wind which can cause snow drifts and difficult visibility conditions. 

Västerbottens kustland
Fins al 27.01.2021 05:00 CET
Neu/glaç (Taronja)
svenska:
När: Från sent fredag eftermiddag till lördag morgon
Var: Hela området
Intensitet: 15-30 cm, i Skellefteå-trakten och norrut 40-50 cm
Kommentar: Snöandet fortsätter under fredagen men avtar i intensitet, i Skellefteå-trakten och norrut fortsatt intensivt med 20-30 cm under fredagen. Från fredagskvällen allmänt kraftigt snöfall, delvis i kombination med frisk ostlig vind ca 10 m/s. Snöfallet drar bort under lördagen.

english:
When: From late Friday afternoon to Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: 15-30 cm, in the Skellefteå area and north 40-50 cm
Comment: The snowing continues during Friday but decreases in intensity, in the Skellefteå area and north continued intensely by 20-30 cm during Friday. From Friday evening generally heavy snowfall, partly in combination with fresh easterly winds about 10 m / s. The snowfall pulls away on Saturday. 

Västernorrland
Fins al 27.01.2021 00:10 CET
Neu/glaç (Taronja)
svenska:
När: Från sent fredag eftermiddag till lördag morgon
Var: Främst i östra Ångermanland
Intensitet: 10-25 cm
Kommentar: Under fredagskvällen frisk ostlig vind ca 10 m/s. I Medelpad 5-15 cm.

english:
When: From late Friday afternoon to Saturday morning
Where: Mainly in eastern Ångermanland
Intensity: 10-25 cm
Comment: During Friday evening fresh easterly wind about 10 m/s. In Medelpad 5-15 cm. 

Coasts:
Bay of Bothnia
Fins al 26.01.2021 21:55 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Ost eller sydost 15-20 m/s. Fredag morgon 14-16 m/s. Fredag kväll ökande 14-18 m/s. Lördag morgon avtagande.

english:
Comment: East or southeast 15-20 m / s. Friday morning 14-16 m / s. Friday evening increasing 14-18 m / s. Saturday morning waning. 

Central Baltic
Fins al 26.01.2021 21:55 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Fredag morgon syd 14-17 m/s. Lördag morgon avtagande.

english:
Comment: Friday morning south 14-17 m / s. Saturday morning decreasing. 

Kategatt
Fins al 26.01.2021 21:55 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 15-19 m/s, fredag morgon och förmiddag tillfälligt avtagande. Under natten till lördag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 15-19 m/s, Friday morning and morning temporarily decreasing. During the night until Saturday decreasing. 

Fins al 26.01.2021 16:05 CET
Fenomen costaner (Groc)
svenska:
När: Fredag kväll.
Var: I norra delen
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Kortvarigt kan varningsnivån nås i skyddade vikar redan torsdag kväll. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar 75-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Friday evening.
Where: In the northern part
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: Briefly the warning level may be reached allready Thursday evening. The warning level in RH 2000 corresponds to 75-90 cm above mean sea level for this year. 

North Sea of Bothnia
Fins al 26.01.2021 21:55 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Sydost ca 15 m/s. Natt till fredag avtagande. Från fredag eftermiddag syd eller sydost 15-19 m/s. Lördag morgon avtagande.

english:
Comment: Southeast about 15 m / s. Night to Friday decreasing. From Friday afternoon south or southeast 15-19 m / s. Saturday morning decreasing. 

Northern Baltic
Fins al 26.01.2021 21:55 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Fredag förmiddag syd eller sydväst 14-17 m/s. Lördag morgon avtagande.

english:
Comment: Friday morning south or southwest 14-17 m / s. Saturday morning decreasing. 

Sea of Aaland
Fins al 26.01.2021 21:55 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Fredag eftermiddag syd eller sydost 14-17 m/s. Fredag kväll tidvis syd eller sydväst ca 15 m/s. Natt mot lördag avtagande.

english:
Comment: Friday afternoon south or southeast 14-17 m / s. Friday evening occasionally south or southwest about 15 m / s. Night to Saturday decreasing. 

Skagerrak
Fins al 26.01.2021 21:55 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 16-21 m/s, fredag morgon tillfälligt avtagande. Från fredag kväll väst eller sydväst 14-18 m/s. Lördag morgon avtagande.

english:
Comment: South or southwest 16-21 m/s, Friday morning temporarily decresing. From Friday evening west or southwest 14-18 m/s. Saturday morning decresing. 

Fins al 26.01.2021 16:05 CET
Fenomen costaner (Groc)
svenska:
När: Fredag kväll.
Var: -
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Kortvarigt kan varningsnivån nås i skyddade vikar redan torsdag kväll. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar 80-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Friday evening.
Where: -
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: Briefly the warning level can be reached in inner bays allready Thursday evening. The warning level in RH 2000 corresponds to 80-95 cm above mean sea level. 

South Sea of Bothnia
Fins al 26.01.2021 21:55 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Fredag eftermiddag omkring syd 14-19 m/s. Natt mot lördag avtagande.

english:
Comment: Friday afternoon around south 14-19 m / s. Night to Saturday decreasing. 

Southern Baltic
Fins al 26.01.2021 21:55 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Fredag morgon 15-17 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Friday morning 15-17 m / s. Friday afternoon decreasing. 

The Quark
Fins al 26.01.2021 21:55 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Tidvis ost eller sydost 15 m/s. Fredag morgon avtagande. Från fredag eftermiddag ost eller sydost 14-17 m/s. Lördag morgon avtagande.

english:
Comment: Occasionally east or southeast 15 m / s. Friday morning waning. From Friday afternoon east or southeast 14-17 m / s. Saturday morning waning. 

The Sound
Fins al 26.01.2021 21:55 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst tidvis 15 m/s. Avtagande fredag eftermiddag.

english:
Comment: South or southwest occasionally 15 m/s. Declining Friday afternoon. 

Vänern
Fins al 27.01.2021 05:00 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Från fredag kväll syd eller sydväst 15 m/s. Lördag morgon avtagande.

english:
Comment: From Friday evening south or southwest 15 m/s. Saturday morning decreasing. 

Waters of Gotland
Fins al 26.01.2021 21:55 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Fredag morgon syd 14-17 m/s. Lördag morgon avtagande.

english:
Comment: Friday morning south 14-17 m / s. Saturday morning decreasing. 

Caption:
Canvi d'idioma:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA