Filtre de paràmetres meteorològics:  
Mostrar:  

Més informació
SMHI

Avisos meteorològics: Suècia

Butletins d'avís - Es pot trobar informació detallada als butlletins d'avís emesos per cada àrea. Seleccioni l'àrea que li interessi.

Blekinge
Fins al 28.02.2020 11:30 CET
Flood (Taronja)
svenska:
Var: Mörrumsån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och fortsätter stiga.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Biflödena till Mörrumsån stiger fortfarande och är lokalt på klass 2-nivåer.

english:
Where: River Mörrumsån
When: The flows are at class 2 level and continue to rise.
Type of watercourse: Large
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: The tributaries to Mörrumsån are still rising and are locally at class 2 levels. 

Bohuskusten+Göteborg
Fins al 28.02.2020 10:50 CET
Flood (Groc)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv
När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv
When: Class 1 flows that continue during week 9.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: The flows are close to class 1-level 

Halland
Fins al 28.02.2020 11:30 CET
Flood (Taronja)
svenska:
Var: Nissan
När: Flöden ligger på klass 2 nivåer och väntas kulminera under vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Nissan
When: The flows are at class 2 levels and are expected to culminate during week 9.
Type of watercourse: Large/medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Inre Dalsland
Fins al 28.02.2020 10:50 CET
Flood (Groc)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå och är stigande. Kulmen väntas i slutet av vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are at class 1 level and are rising. The flows are expected to culminate at the end of week 9.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Kalmar
Fins al 28.02.2020 11:30 CET
Flood (Groc)
svenska:
Var: Översta delen av Emån med biflöden

När: Flödena ligger på klass 1-nivåer och flödet är stigande.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Flödena kan lokalt nå klass 2-nivå i de översta delarna av varningssträckan

english:
Where: The upper part of the River Emån with tributaries

When: Class 1 flows are expected to continue rising through Week 9

Type of watercourse: Medium watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: The flows can locally reach class2 level 2 in the upper parts 

Norra Lapplandsfjällen
Fins al 28.02.2020 14:00 CET
Vent (Groc)
svenska:
När: Idag och vidare under måndagen
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst eller nordväst 18-24 m/s, på de högsta topparna lokalt 25 m/s
Kommentar: Tidvis snöfall eller snöbyar

english:
When: Today and on Monday
Where: On the bare mountain and in exposed valleys
Intensity: West or northwest 18-24 m/s, at the highest mountains locally 25 m/s
Comment: Temporarily snowfall or snow showers 

Norra Västergötland
Fins al 28.02.2020 11:30 CET
Flood (Groc)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County
When: Week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days
Comment: - 

Norrbottens inland
Fins al 28.02.2020 10:05 CET
Vent (Groc)
svenska:
När: Sent i kväll och natt till måndag
Var: Framförallt i västra delen och ungefär upp till Kiruna-området
Intensitet: Västliga eller nordvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Late evening and night to Monday
Where: Mainly in the western part and roughly up to the area of Kiruna
Intensity: Westerly or northwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Österlen
Fins al 28.02.2020 11:30 CET
Flood (Groc)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County

When: Week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams

Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days

Comment: - 

Östra Jönköping
Fins al 28.02.2020 11:35 CET
Flood (Groc)
svenska:
Var: Lagan övre delen

När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.

Kommentar:

english:
Where: River Lagan upper part

When: The flows are at grade 1 level through the end of week 9.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.

Comment: 

Östra Kronoberg
Fins al 28.02.2020 11:30 CET
Flood (Taronja)
svenska:
Var: Lagan samt biflödet Skålån


När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera kring mitten av vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: För nedre delen av Lagan gäller en klass 3 varning. För de övre delarna gäller en klass 1 varning.

english:
Where: River Lagan and the tributarie Skålån


When: The flows are at Class 2 level and are expected to culminate at the middle of Week 9.


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: For the lower part of River Lagan, a class 3 warning applies. For the upper parts a class 1 warning applies. 

Sjuhärad+Göta älv
Fins al 28.02.2020 11:30 CET
Flood (Groc)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County

When: Week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams

Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days

Comment: - 

Skåne
Fins al 28.02.2020 11:30 CET
Flood (Groc)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län


När: Till och med vecka 9.


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar


Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County


When: Week 9


Type of watercourse: Ditches and small streams


Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days


Comment: - 

Södra Lapplandsfjällen
Fins al 28.02.2020 08:50 CET
Vent (Groc)
svenska:
När: Söndag eftermiddag till måndag morgon
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst eller nordväst 15-20 m/s, från kvällen 18-24 m/s
Kommentar: Tidvis snöbyar

english:
When: Sunday afternoon to Monday morning
Where: On the calcareous mountain and in exposed valleys
Intensity: West or northwest 15-20 m/s, from evening 18-24 m/s
Comment: Occasional snow showers 

Syd Vättern
Fins al 28.02.2020 11:30 CET
Flood (Taronja)
svenska:
Var: Nissan


När: Flöden ligger på klass 2 nivåer och väntas kulminera under vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -

english:
Where: River Nissan


When: The flows are at class 2 levels and are expected to culminate during week 9.


Type of watercourse: Large/medium size watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: - 

Sydväst Vänern
Fins al 28.02.2020 11:30 CET
Flood (Groc)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County
When: Week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days
Comment: - 

Värmland
Fins al 28.02.2020 10:50 CET
Flood (Groc)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå och är stigande. Kulmen väntas i slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are at class 1 level and are rising. The flows are expected to culminate at the end of week 9.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Västra Jönköping
Fins al 28.02.2020 11:35 CET
Flood (Groc)
svenska:
Var: Lagan övre delen
När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.
Kommentar:

english:
Where: River Lagan upper part
When: The flows are at grade 1 level through the end of week 9.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.
Comment: 

Västra Kronoberg
Fins al 28.02.2020 11:35 CET
Flood (Groc)
svenska:
Var: Lagan övre delen


När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag.


Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.


Kommentar:

english:
Where: River Lagan upper part


When: The flows are at grade 1 level through the end of week 9.


Type of watercourse: Large watercourse.


Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.


Comment: 

Coasts:
Bay of Bothnia
Fins al 28.02.2020 08:50 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Från sent i kväll väst eller nordväst 14-17 m/s.

english:
Comment: From late evening west or northwest 14-17 m/s. 

Fins al 28.02.2020 08:00 CET
Fenomen costaner (Groc)
svenska:
När: Fram till måndag morgon.
Var: Främst i norra delen.
Nivå: 90-100 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-100 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Monday morning.
Where: Mainly in the north.
Level: 90-100 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-100 cm above the year's mean water level in this area. 

Central Baltic
Fins al 28.02.2020 11:00 CET
Fenomen costaner (Groc)
svenska:
När: Från söndag eftermiddag.
Var: Hela området, inklusive Gotland.
Nivå: Cirka 75 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Sunday afternoon.
Where: The whole area, including Gotland.
Level: About 75 cm in RH 2000.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65 cm above the year's mean water level in this area. 

Kategatt
Fins al 28.02.2020 10:05 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Väst 14-17 m/s, sent i kväll avtagande.

english:
Comment: West 14-17 m/s, late evening decreasing. 

Fins al 27.02.2020 21:10 CET
Fenomen costaner (Groc)
svenska:
När: Fram till söndag kväll i samband med tidvattentopparna.
Var: Hela området
Nivå: 80-100 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday evening in connection with the tidal peaks.
Where: The whole area
Level: 80-100 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75-95 cm above the year's mean water level in this area. 

North Sea of Bothnia
Fins al 28.02.2020 08:50 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Från sent i kväll nordväst 14-17 m/s, måndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: From late evening northwest 14-17 m/s, Monday afternoon decreasing. 

Fins al 28.02.2020 08:00 CET
Fenomen costaner (Groc)
svenska:
När: Fram till söndag kväll.
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 70-80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday evening.
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 70-80 cm above the year's mean water level in this area. 

Northern Baltic
Fins al 28.02.2020 12:00 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: I natt nordväst 15 m/s, måndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Overnight northwest 15 m/s, Monday afternoon decreasing. 

Fins al 28.02.2020 11:15 CET
Fenomen costaner (Groc)
svenska:
När: Från söndag eftermiddag.
Var: Hela området, högst i norra delen.
Nivå: 75-90 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Sunday afternoon.
Where: The whole area, highest in the north.
Level: 75-90 cm in RH 2000.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-80 cm above the year's mean water level in this area. 

Sea of Aaland
Fins al 28.02.2020 08:50 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: I natt nordväst 15 m/s, måndag förmiddag avtagande.

english:
Comment: Tonight northwest 15 m/s, Monday morning decreasing. 

Fins al 28.02.2020 08:00 CET
Fenomen costaner (Groc)
svenska:
När: Fram till söndag kväll.
Var: Hela området.
Nivå: 75-80 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-70 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday evening.
Where: The whole area.
Level: 75-80 cm in RH 2000.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-70 cm above the year's mean water level in this area. 

Skagerrak
Fins al 28.02.2020 10:05 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Väst 14-17 m/s, i kväll avtagande.

english:
Comment: West 14-17 m/s, in evening decreasing. 

Fins al 27.02.2020 21:10 CET
Fenomen costaner (Groc)
svenska:
När: Fram till söndag kväll i samband med tidvattentopparna.
Var: Hela området
Nivå: 80-100 cm i RH 2000, högre i utsatta områden.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-105 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday evening in connection with the tidal peaks.
Where: The whole area
Level: 80-100 cm in RH 2000, higher in exposed areas.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-105 cm above the year's mean water level in this area. 

South Sea of Bothnia
Fins al 28.02.2020 14:00 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: I natt nordväst 14-17 m/s, måndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Overnight northwest 14-17 m/s, Monday afternoon decreasing. 

Fins al 28.02.2020 08:00 CET
Fenomen costaner (Groc)
svenska:
När: Fram till söndag kväll.
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday evening.
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-75 cm above the year's mean water level in this area. 

Southern Baltic
Fins al 28.02.2020 12:00 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Väst 14-17 m/s. Måndag morgon avtagande.

english:
Comment: West 14-17 m/s. Monday morning waning. 

The Quark
Fins al 28.02.2020 08:50 CET
Vent (Groc)
svenska:
Kommentar: Från sent i kväll väst eller nordväst 14-17 m/s, måndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: From late evening west or northwest 14-17 m/s, Monday afternoon decreasing. 

Fins al 28.02.2020 08:00 CET
Fenomen costaner (Groc)
svenska:
När: Fram till söndag kväll.
Var: Hela området
Nivå: Ca 70-90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday evening.
Where: The whole area
Level: About 70-90 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-85 cm above the year's mean water level in this area. 

The Sound
Fins al 28.02.2020 11:00 CET
Fenomen costaner (Groc)
svenska:
När: Söndag kväll.
Var: Norr om bron.
Nivå: Cirka 90 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Sunday evening.
Where: North of the bridge.
Level: About 90 cm in RH 2000.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 80 cm above the year's mean water level in this area. 

Waters of Gotland
Fins al 28.02.2020 11:00 CET
Fenomen costaner (Groc)
svenska:
När: Från söndag eftermiddag.

Var: Hela området, inklusive Gotland.

Nivå: Cirka 75 cm i RH 2000.

Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Sunday afternoon.

Where: The whole area, including Gotland.

Level: About 75 cm in RH 2000.

Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65 cm above the year's mean water level in this area. 

Caption:
Canvi d'idioma:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA