nebezpečné jevy:  
Zobrazit:  

* Ve Švédsku symbol pro srážky představuje silný déšť a/nebo povodně/vysoké hladiny jezer

více informací:
SMHI

Meteorologické výstrahy: Švédsko

Výstražné zprávy - Podrobnější informace naleznete ve výstražných zprávách vydaných pro menší regiony. Zvolte příslušný region.

Blekinge
do 24.02.2020 13:35 CET
Povodeň (Oranžová)
svenska:
Var: Mörrumsån, nedre delen
När: Vecka 8
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Senaste tidens regn
Kommentar: -

english:
Where: Mörrumsån river, lower part
When: Week 8
Type of watercourse: Large
Cause: Recent rain
Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
do 24.02.2020 12:10 CET
Povodeň (Oranžová)
svenska:
Var: Säveån
När: Flöden är på klass 2-nivå
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit.
Kommentar: Sjunkande flöden

english:
Where: Säveån
When: The flows are at class 2-level
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Full lakes in combination with the rain that has come.
Comment: Decreasing flows 

Halland
do 24.02.2020 12:10 CET
Povodeň (Žlutá)
svenska:
Var: Rolfsån nedre delarna
När: Vecka 8
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Regn
Kommentar: -

english:
Where: River Rolfsån lower parts
When: Week 8
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Rain
Comment: - 

Inre Dalsland
do 24.02.2020 12:10 CET
Povodeň (Žlutá)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå.

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: Regn

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are at class 1-level.

Type of watercourse: Great

Cause: Rain

Comment: - 

Jämtlandsfjällen
do 24.02.2020 09:30 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
När: Under torsdagen
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s.
Kommentar:

english:
When: During Thursday
Where: On the calcareous mountain
Intensity: South 14-18 m/s.
Comment: 

Kalmar
do 24.02.2020 10:40 CET
Povodeň (Žlutá)
svenska:
Var: Lyckebyån

När: Onsdag och kommande dagar

Typ av vattendrag: Medelstort

Orsak: Regn

Kommentar: -

english:
Where: River Lyckebyån

When: Wednesday and days to come

Type of watercourse: Medium

Cause: Rain

Comment: - 

Norra Lapplandsfjällen
do 24.02.2020 15:00 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
När: Under torsdagen
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s.
Kommentar: Under torsdag morgon och förmiddag risk för stark kyleffekt

english:
When: During Thursday
Where: On the calcareous mountain
Intensity: South 14-18 m/s.
Comment: During Thursday morning risk of strong cooling effect 

Norra Västergötland
do 24.02.2020 12:10 CET
Povodeň (Žlutá)
svenska:
Var: Tidan övre delen
När: Klass 1-flöden under vecka 8.
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Helgens nederbörd
Kommentar: -

english:
Where: River Tidan the upper part
When: Class 1-flows during week 8.
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: This weekends rainfall
Comment: - 

Östra Jönköping
do 24.02.2020 13:35 CET
Povodeň (Žlutá)
svenska:
Var: Mörrumsån
När: Fortsatt höga flöden som håller i sig minst fram till slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.
Kommentar: -

english:
Where: River Mörrumsån
When: Continued high flows that will last at least until the end of week 9.
Type of watercourse: Medium
Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.
Comment: - 

Östra Kronoberg
do 24.02.2020 13:35 CET
Povodeň (Oranžová)
svenska:
Var: Mörrumsån, nedre delen

När: Vecka 8

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: Senaste tidens regn

Kommentar: -

english:
Where: Mörrumsån river, lower part

When: Week 8

Type of watercourse: Large

Cause: Recent rain

Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
do 24.02.2020 12:10 CET
Povodeň (Žlutá)
svenska:
Var: Rolfsån nedre delarna

När: Vecka 8

Typ av vattendrag: Medelstort

Orsak: Regn

Kommentar: -

english:
Where: River Rolfsån lower parts

When: Week 8

Type of watercourse: Medium size watercourse

Cause: Rain

Comment: - 

Skåne
do 24.02.2020 11:40 CET
Povodeň (Žlutá)
svenska:
Var: Helge å


När: Flödena fortsätter att ligga på klass 1-nivå till slutet av vecka 8.


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag.


Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit.


Kommentar: -

english:
Where: River Helge å


When: The flows continue to be at class 1-level until the end of week 8.


Type of watercourse: Large/medium sized watercourse.


Cause: Full lakes in combination with the rain that has come.


Comment: - 

Södra Lapplandsfjällen
do 24.02.2020 09:30 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
När: Under torsdagen
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s.
Kommentar:

english:
When: During Thursday
Where: On the calcareous mountain
Intensity: South 14-18 m/s.
Comment: 

Syd Vättern
do 24.02.2020 12:10 CET
Povodeň (Oranžová)
svenska:
Var: Nissan


När: Fortsatt stigande flöden som förväntas kulminera inom de närmaste dagarna på klass 2-nivå.


Typ av vattendrag: Stort/medelstort


Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.


Kommentar: -

english:
Where: River Nissan


When: Continued rising flows that are expected to culminate within the next few days at class 2-level.


Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse


Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.


Comment: - 

Sydväst Vänern
do 24.02.2020 12:10 CET
Povodeň (Žlutá)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors


När: Flödena ligger på klass 1-nivå.


Typ av vattendrag: Stort


Orsak: Regn


Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors


When: The flows are at class 1-level.


Type of watercourse: Great


Cause: Rain


Comment: - 

Värmland
do 24.02.2020 12:10 CET
Povodeň (Žlutá)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Regn
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are at class 1-level.
Type of watercourse: Great
Cause: Rain
Comment: - 

Västra Jönköping
do 24.02.2020 12:10 CET
Povodeň (Oranžová)
svenska:
Var: Nissan

När: Fortsatt stigande flöden som förväntas kulminera inom de närmaste dagarna på klass 2-nivå.

Typ av vattendrag: Stort/medelstort

Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.

Kommentar: -

english:
Where: River Nissan

When: Continued rising flows that are expected to culminate within the next few days at class 2-level.

Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse

Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.

Comment: - 

Västra Kronoberg
do 24.02.2020 11:40 CET
Povodeň (Oranžová)
svenska:
Var: Lagan mellan tillrinningen från Skålån ner till Markaryd
När: Onsdag och framåt
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Regn
Kommentar: För de övriga delarna av Lagan gäller en varning klass 1.

english:
Where: River Lagan between inflow from river Skålån down to Markaryd
When: Wednesday and onwards
Type of watercourse: Large
Cause: Rain
Comment: For the other parts of river Lagan, a class 1 warning applies. 

Coasts:
Bay of Bothnia
do 24.02.2020 09:30 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

Central Baltic
do 24.02.2020 09:30 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

do 24.02.2020 09:15 CET
Pobrežní jevy (Žlutá)
svenska:
När: Från onsdag eftermiddag
Var: Främst i Kalmarsund
Nivå: Ca 75 cm i Rh2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Wednesday afternoon
Where: Mainly in Kalmarsund
Level: About 75 cm in Rh2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Kategatt
do 24.02.2020 09:30 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Från torsdag förmiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: From Thursday morning south 15 m/s. 

North Sea of Bothnia
do 24.02.2020 09:30 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

Northern Baltic
do 24.02.2020 09:30 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

Sea of Aaland
do 24.02.2020 09:30 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

do 23.02.2020 20:15 CET
Pobrežní jevy (Žlutá)
svenska:
När: Onsdag eftermiddag
Var: Hela området
Nivå: Ca 75 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Wednesday afternoon
Where: The whole area
Level: About 75 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Skagerrak
do 24.02.2020 09:30 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Från torsdag morgon syd ca 15 m/s, torsdag eftermiddag sydväst 14-17 m/s.

english:
Comment: From Thursday morning south about 15 m/s, Thursday afternoon southwest 14-17 m/s. 

South Sea of Bothnia
do 24.02.2020 09:30 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

do 24.02.2020 09:00 CET
Pobrežní jevy (Žlutá)
svenska:
När: Till onsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: Ca 70 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Wednesday evening
Where: The whole area
Level: About 70 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65 cm above this year’s mean sea level for this area. 

The Quark
do 24.02.2020 09:30 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

Waters of Gotland
do 24.02.2020 09:30 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

do 24.02.2020 09:15 CET
Pobrežní jevy (Žlutá)
svenska:
När: Från onsdag eftermiddag

Var: Främst i Kalmarsund

Nivå: Ca 75 cm i Rh2000

Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Wednesday afternoon

Where: Mainly in Kalmarsund

Level: About 75 cm in Rh2000

Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Jev:
Změna jazyka:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA