Врсте приправности::  
Приказ::  

*У Шведској, симбол за кишу означава обилну кишу и/или поплаве/висок ниво воде у језерима*

Више информација:
SMHI

Временска упозорења: Шведска

Извештаји о приправности - Детаљне информације о упозорењима издатим за сваки регион. Изаберите регион

Blekinge
до 07.04.2020 09:10 CET
Flood (Жута)
svenska:
Var: Mörrumsån nedströms sjön Åsnen ner till Svängsta
När: Flödena väntas ligga kvar över klass 1-nivå i delar av Mörrumsån fram till slutet av vecka 14.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Mörrumsån downstream of Lake Åsnen down to Svängsta
When: The flows are expected to remain above class 1-level in parts of river Mörrumsån until the end of week 14.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
до 07.04.2020 22:55 CET
Ветар (Жута)
svenska:
När: Avtagande natt mot fredag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan stormbyar kortvarigt förekomma

english:
When: Decreasing night to Friday
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: Storm showers may temporary occur 

Halland
до 07.04.2020 22:55 CET
Ветар (Жута)
svenska:
När: Avtagande natt mot fredag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Decreasing night against Friday
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: - 

Härjedalsfjällen
до 07.04.2020 09:15 CET
Ветар (Жута)
svenska:
När: Natt till fredag och fredag morgon
Var: På kalfjället
Intensitet: Nordväst 15-22
Kommentar: Snöfall och risk för snödrev

english:
When: Night to Friday and Friday morning
Where: On the bare mountain
Intensity: Northwest 15-22
Comment: Snowfall and risk of drifting snow 

Jämtland
до 07.04.2020 03:10 CET
Снег/Лед (Жута)
svenska:
När: Torsdag kväll och natt till fredag
Var: Nordligaste delen
Intensitet: 10-15 cm snö
Kommentar: -

english:
When: Thursday night and night to Friday
Where: The northernmost part
Intensity: 10-15 cm snow
Comment: - 

Jämtlandsfjällen
до 07.04.2020 09:15 CET
Ветар (Жута)
svenska:
När: Natt till fredag och fredag morgon
Var: På kalfjället i södra delen
Intensitet: Nordväst 15-22
Kommentar: Snöfall och risk för snödrev

english:
When: Night to Friday and Friday morning
Where: On the bare mountain in the southern part
Intensity: Northwest 15-22
Comment: Snowfall and risk of drifting snow 

Östergötland
до 07.04.2020 22:55 CET
Ветар (Жута)
svenska:
När: Avtagande natt mot fredag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Decreasing night to Friday
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: - 

Östra Jönköping
до 07.04.2020 09:10 CET
Flood (Жута)
svenska:
Var: Solgenån
När: Flödena sjunkande och över klass 1-nivå under vecka 14.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd samt mycket höga vattenstånd i sjöar.
Kommentar: -

english:
Where: River Solgenån
When: The flows are declining and above class 1-level during week 14.
Type of watercourse: Medium-sized watercourse
Cause: Prolonged rainfall and very high water levels in lakes.
Comment: - 

Östra Kronoberg
до 07.04.2020 09:10 CET
Flood (Жута)
svenska:
Var: Mörrumsån nedströms sjön Åsnen ner till Svängsta

När: Flödena väntas ligga kvar över klass 1-nivå i delar av Mörrumsån fram till slutet av vecka 14.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Mörrumsån downstream of Lake Åsnen down to Svängsta

When: The flows are expected to remain above class 1-level in parts of river Mörrumsån until the end of week 14.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Sörmland
до 07.04.2020 23:00 CET
Ветар (Жута)
svenska:
När: Avtagande natt mot fredag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: Decreasing night to Friday
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: Storm showers may temporary occur 

Stockholm
до 07.04.2020 22:55 CET
Ветар (Жута)
svenska:
När: Avtagande natt mot fredag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan stormbyar kortvarigt förekomma

english:
When: Decreasing night to Friday
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: Storm showers may occur 

Västernorrland
до 07.04.2020 03:10 CET
Снег/Лед (Жута)
svenska:
När: Torsdag kväll och natt till fredag
Var: Främst Ångermanland
Intensitet: 10-15 cm snö
Kommentar: -

english:
When: Thursday night and night to Friday
Where: Primarily Ångermanland
Intensity: 10-15 cm snow
Comment: - 

Västra Kronoberg
до 07.04.2020 09:10 CET
Flood (Жута)
svenska:
Var: Helge å mellan sjön Möckeln och Delary
När: Flödena är långsamt sjunkande och förväntas i vissa delar vara på klass 1-nivå hela vecka 14.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: Helge river between Lake Möckeln and Dalary
When: The flows are slowly declining and in some parts are expected to be at class 1-level throughout week 14.
Type of watercourse: Medium-sized watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Coasts:
Bay of Bothnia
до 07.04.2020 20:15 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: I södra delen, natt mot fredag nord 15 m/s. Avtagande fredag förmiddag.

english:
Comment: In the southern part, night yo Friday north 15 m / s. Decreasing Friday morning. 

Central Baltic
до 07.04.2020 14:25 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s, från kvällen 15-20 m/s. Avtagande fredag förmiddag.

english:
Comment: Southwest 14-17 m/s, from evening 15-20 m/s. Decreasing Friday morning. 

Kategatt
до 07.04.2020 17:40 CET
Обалски догађај (Жута)
svenska:
När: Pågående. I tidvattentopparna
Var: Främst på utsatta platser, som Göteborg och Halmstad
Nivå: Ca 80 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd.

english:
When: Ongoing. During tidal peaks
Where: Mainly at vulnerable places, such as Gothenburg and Halmstad
Level: About 80 cm in RH2000
Comment: The stated level corresponds to about 75 cm above the average water level this year. 

до 07.04.2020 14:25 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Sydväst eller väst 16-19 m/s. Natt mot fredag 15 m/s.

english:
Comment: Southwest or west 16-19 m/s. Night against Friday 15 m/s. 

North Sea of Bothnia
до 07.04.2020 20:15 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Natt mot fredag nord 14-18 m/s. fredag morgon nord eller nordväst och ökande 16-21 m/s. Avtagande fredag middag.

english:
Comment: Night to Friday north 14-18 m / s. Friday morning north or northwest and increasing 16-21 m / s. Decreasing Friday noon. 

Northern Baltic
до 07.04.2020 14:25 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s, från kvällen 16-21 m/s. Fredag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-17 m/s, from evening 16-21 m/s. Friday morning decreasing. 

Sea of Aaland
до 07.04.2020 14:25 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s. Fredag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-17 m/s. Friday morning decreasing. 

Skagerrak
до 07.04.2020 17:40 CET
Обалски догађај (Жута)
svenska:
När: Pågående. I tidvattentopparna
Var: Främst på utsatta platser, som Uddevalla och Stenungsund
Nivå: Ca 80 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå motsvarar ca 85 cm över årets medelvattenstånd.

english:
When: Ongoing. During tidal peaks
Where: Mainly at vulnerable places, such as Uddevalla and Stenungsund
Level: About 80 cm in RH2000
Comment: The stated level corresponds to about 85 cm above the average water level this year. 

до 07.04.2020 14:25 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Sydväst eller väst 17-22 m/s. Natt mot fredag avtagande till 15 m/s och vridande mot nordväst.

english:
Comment: Southwest or west 17-22 m/s. Night against Friday decreasing to 15 m/s and turns northwest. 

South Sea of Bothnia
до 07.04.2020 20:15 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s. Fredag morgon vridande till nordväst och ökande 16-21 m/s, under eftermiddagen avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-17 m / s. Friday morning veering to the northwest and increasing 16-21 m / s, during the afternoon decreasing. 

Southern Baltic
до 07.04.2020 14:25 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Väst 14-18 m/s. Fredag morgon tidvis 14 m/s.

english:
Comment: West 14-18 m/s. Friday morning temporarily 14 m/s. 

The Quark
до 07.04.2020 20:15 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Från natt till fredag nord 14 m/s. Avtagande fredag förmiddag.

english:
Comment: From night to Friday north 14 m/s. Decreasing Friday late morning. 

The Sound
до 07.04.2020 21:05 CET
Обалски догађај (Жута)
svenska:
När: Pågående. I tidvattentopparna
Var: Norr om bron
Nivå: Ca 90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå motsvarar ca 80 cm över årets medelvattenstånd.

english:
When: Ongoing. During tidal peaks
Where: North of the bridge
Level: About 90 cm in RH2000
Comment: The stated level corresponds to about 80 cm above the average water level this year. 

до 07.04.2020 20:15 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Omkring väst 14-17 m/s. Avtagande fredag morgon.

english:
Comment: Around west 14-17 m/s. Decreasing Friday morning. 

Vänern
до 07.04.2020 03:10 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Från torsdag förmiddag sydväst 14-19 m/s. I natt avtagande.

english:
Comment: From Thursday late morning southwest 14-19 m/s. Tonight decreasing. 

Waters of Gotland
до 07.04.2020 14:25 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s, från kvällen 15-20 m/s. Avtagande fredag förmiddag.

english:
Comment: Southwest 14-17 m/s, from evening 15-20 m/s. Decreasing Friday morning. 

Натпис:
Промени језик:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA