Type d'avertissement:  
Afficher:  

Plus d'information:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Vigilance météorologique: Norvège

Niveau de vigilance - Cliquez sur une région ou département pour avoir l' information détaillée de vigilance correspondante

Hordaland
Au 21.10.2018 22:59 CET
Crues (Jaune)
english:
Large amounts of rain are expected in the warning area. The precipitation is expected as rain in low lying areas. Rain is expected mostly in the outer areas. Rapid increase of discharge in small and medium sized rivers is expected. Read the full forecast on Varsom.no. Situation that requires vigilance and may cause local damages.

norsk:
Det er ventet mye regn, opp mot 70-80 mm /24 t i løpet av søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under 2000 m oh natt til søndag, men snøgrensen synker utover søndagen. Det ventes mest regn på ytre strøk og tildels midtre strøk. Der det fremdeles er stor vannføring ventes vannføringen å kunne øke til gult varslingsnivå. Der hovedtyngden av nedbøren kommer som snø ventes ingen flomfare. Nedbørprognosene er usikre og situasjonen er følsom for temperaturen, som vil avgjøre om nedbøren kommer i form av regn eller snø. Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. Les hele varselet på Varsom.no. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt 

Au 21.10.2018 22:59 CET
Pluies (Jaune)
english:
Sunday morning it is expected 40-50mm/6h locally in outer areas north of Bergen.
Risk of storm water in urban areas. Assess the need for preventive measures.

norsk:
Søndag morgon er det venta lokalt 40-50 mm/6t i ytre strok nord for Bergen
Fare for overvann i tettbygde områder. Vurder behov for forebyggende tiltak. 

Møre og Romsdal
Au 21.10.2018 22:59 CET
Crues (Jaune)
english:
Large amounts of rain are expected in the warning area. The precipitation is expected as rain in low lying areas. Rain is expected mostly in the outer areas. Rapid increase of discharge in small and medium sized rivers is expected. Read the full forecast on Varsom.no. Situation that requires vigilance and may cause local damages.

norsk:
Det er ventet mye regn, opp mot 70-80 mm /24 t i løpet av søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under 2000 m oh natt til søndag, men snøgrensen synker utover søndagen. Det ventes mest regn på ytre strøk og tildels midtre strøk. Der det fremdeles er stor vannføring ventes vannføringen å kunne øke til gult varslingsnivå. Der hovedtyngden av nedbøren kommer som snø ventes ingen flomfare. Nedbørprognosene er usikre og situasjonen er følsom for temperaturen, som vil avgjøre om nedbøren kommer i form av regn eller snø. Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. Les hele varselet på Varsom.no. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt 

Sogn og Fjordane
Au 21.10.2018 22:59 CET
Crues (Jaune)
english:
Large amounts of rain are expected in the warning area. The precipitation is expected as rain in low lying areas. Rain is expected mostly in the outer areas. Rapid increase of discharge in small and medium sized rivers is expected. Read the full forecast on Varsom.no. Situation that requires vigilance and may cause local damages.

norsk:
Det er ventet mye regn, opp mot 70-80 mm /24 t i løpet av søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under 2000 m oh natt til søndag, men snøgrensen synker utover søndagen. Det ventes mest regn på ytre strøk og tildels midtre strøk. Der det fremdeles er stor vannføring ventes vannføringen å kunne øke til gult varslingsnivå. Der hovedtyngden av nedbøren kommer som snø ventes ingen flomfare. Nedbørprognosene er usikre og situasjonen er følsom for temperaturen, som vil avgjøre om nedbøren kommer i form av regn eller snø. Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. Les hele varselet på Varsom.no. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt 

Au 21.10.2018 22:59 CET
Pluies (Jaune)
english:
Sunday morning it is expected 40-50 mm/6h in outer parts of Sogn of Fjordane
Risk of storm water in urban areas. Assess the need for preventive measures.

norsk:
Søndag morgon er det venta lokalt 40-50 mm/6t i ytre delar av Sogn og Fjordane.
Fare for overvann i tettbygde områder. Vurder behov for forebyggende tiltak. 

Label_CoastalAreas:
Hordaland kyst
Au 21.10.2018 22:59 CET
Crues (Jaune)
english:
Large amounts of rain are expected in the warning area. The precipitation is expected as rain in low lying areas. Rain is expected mostly in the outer areas. Rapid increase of discharge in small and medium sized rivers is expected. Read the full forecast on Varsom.no. Situation that requires vigilance and may cause local damages.

norsk:
Det er ventet mye regn, opp mot 70-80 mm /24 t i løpet av søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under 2000 m oh natt til søndag, men snøgrensen synker utover søndagen. Det ventes mest regn på ytre strøk og tildels midtre strøk. Der det fremdeles er stor vannføring ventes vannføringen å kunne øke til gult varslingsnivå. Der hovedtyngden av nedbøren kommer som snø ventes ingen flomfare. Nedbørprognosene er usikre og situasjonen er følsom for temperaturen, som vil avgjøre om nedbøren kommer i form av regn eller snø. Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. Les hele varselet på Varsom.no. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt 

Au 21.10.2018 22:59 CET
Pluies (Jaune)
english:
Sunday morning it is expected 40-50mm/6h locally in outer areas north of Bergen.

Risk of storm water in urban areas. Assess the need for preventive measures.

norsk:
Søndag morgon er det venta lokalt 40-50 mm/6t i ytre strok nord for Bergen

Fare for overvann i tettbygde områder. Vurder behov for forebyggende tiltak. 

Møre og Romsdal kyst
Au 21.10.2018 22:59 CET
Crues (Jaune)
english:
Large amounts of rain are expected in the warning area. The precipitation is expected as rain in low lying areas. Rain is expected mostly in the outer areas. Rapid increase of discharge in small and medium sized rivers is expected. Read the full forecast on Varsom.no. Situation that requires vigilance and may cause local damages.

norsk:
Det er ventet mye regn, opp mot 70-80 mm /24 t i løpet av søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under 2000 m oh natt til søndag, men snøgrensen synker utover søndagen. Det ventes mest regn på ytre strøk og tildels midtre strøk. Der det fremdeles er stor vannføring ventes vannføringen å kunne øke til gult varslingsnivå. Der hovedtyngden av nedbøren kommer som snø ventes ingen flomfare. Nedbørprognosene er usikre og situasjonen er følsom for temperaturen, som vil avgjøre om nedbøren kommer i form av regn eller snø. Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. Les hele varselet på Varsom.no. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt 

Au 21.10.2018 22:59 CET
Vent (Jaune)
english:
Gale warning, yellow level, Svinoey - Froeya
Today Saturday still southwest at times near gale force 7, this afternoon temporary decreasing in the northern part. This evening Saturday again increasing southwest gale force 8, Sunday morning slightly decreasing.
Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. It is not recommended to be at sea in a small boat.

norsk:
Kulingvarsel, gult nivå, Svinøy - Frøya
I dag lørdag fortsatt sørvest til dels stiv kuling 15 m/s, i ettermiddag forbigående minkende i nord. I kveld lørdag ny økning til sørvest sterk kuling 20 m/s, søndag morgen litt minkende.
Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Vurder å la båten ligge. 

Nordland kyst
Au 20.10.2018 22:59 CET
Vent (Jaune)
english:
Gale warning, yellow level, Stoett - Andenes
Saturday evening increasing south and southwest gale force 8, occasionally severe gale force 9 from early Sunday morning.
If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. High waves whose crests sometimes roll over. Dense foam is blown along wind direction. Large amounts of airborne spray may begin to reduce visibility. Do not go out at sea in a small boat.

norsk:
Kulingvarsel, gult nivå, Støtt - Andenes
Lørdag kveld økning til sør og sørvest sterk kuling 20 m/s, periodevis liten storm 22 m/s fra natt til søndag.
Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Tette skumstrimer driver i vindretningen. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden. Ikke dra ut i småbåt. 

Sogn og Fjordane kyst
Au 21.10.2018 22:59 CET
Crues (Jaune)
english:
Large amounts of rain are expected in the warning area. The precipitation is expected as rain in low lying areas. Rain is expected mostly in the outer areas. Rapid increase of discharge in small and medium sized rivers is expected. Read the full forecast on Varsom.no. Situation that requires vigilance and may cause local damages.

norsk:
Det er ventet mye regn, opp mot 70-80 mm /24 t i løpet av søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under 2000 m oh natt til søndag, men snøgrensen synker utover søndagen. Det ventes mest regn på ytre strøk og tildels midtre strøk. Der det fremdeles er stor vannføring ventes vannføringen å kunne øke til gult varslingsnivå. Der hovedtyngden av nedbøren kommer som snø ventes ingen flomfare. Nedbørprognosene er usikre og situasjonen er følsom for temperaturen, som vil avgjøre om nedbøren kommer i form av regn eller snø. Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. Les hele varselet på Varsom.no. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt 

Au 21.10.2018 22:59 CET
Vent (Jaune)
english:
Gale warning, yellow level, Bulandet - Maaloey
This afternoon, Saturday, increasing southerly gale force 8, early Sunday morning decreasing.
Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Well-marked streaks of foam are blown along wind direction. Considerable airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat.

norsk:
Kulingvarsel, gult nivå, Bulandet - Måløy
I ettermiddag, lørdag, økning til sørlig sterk kuling 20 m/s, natt til søndag minkende.
Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden. Vurder å la båten ligge. 

Au 21.10.2018 22:59 CET
Pluies (Jaune)
english:
Sunday morning it is expected 40-50 mm/6h in outer parts of Sogn of Fjordane

Risk of storm water in urban areas. Assess the need for preventive measures.

norsk:
Søndag morgon er det venta lokalt 40-50 mm/6t i ytre delar av Sogn og Fjordane.

Fare for overvann i tettbygde områder. Vurder behov for forebyggende tiltak. 

Troms kyst
Au 21.10.2018 22:59 CET
Vent (Jaune)
english:
Gale warning, yellow level, Andenes - Torsvaag
Early sunday morning south near gale force 7, at times gale force 8, Sunday morning veering southwest gale force 8. Sunday afternoon and evening southwest occasionally severe gale force 9.
Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Well-marked streaks of foam are blown along wind direction. Considerable airborne spray. Do not go out at sea in a small boat.

norsk:
Kulingvarsel, gult nivå, Andenes - Torsvåg
Natt til søndag sørlig stiv og periodevis sterk kuling 20 m/s, søndag morgen dreining til sørvestlig sterk kuling 20 m/s. Søndag ettermiddag og kveld sørvestlig periodevis liten storm 22 m/s.
Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden. Ikke dra ut i småbåt. 

Légende:
Choix de la langue:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA