» Europe » Suède:
 
Type d'avertissement:  
Afficher:  

Plus d'information:
SMHI

Vigilance météorologique: Suède

Niveau de vigilance - Cliquez sur une région ou département pour avoir l' information détaillée de vigilance correspondante

Härjedalsfjällen
Au 12.06.2020 11:00 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: Södra Norrlands fjälltrakter.

När: Under vecka 24.

Typ av vattendrag: Små och medelstora.

Orsak: Snösmältning och regn.

Kommentar:

english:
Where: Southern Norrland's mountainous regions.

When: During week 24.

Type of watercourse: Small and medium sized.

Cause: Snowmelt and rain.

Comment: 

Jämtland
Au 12.06.2020 11:00 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: Hårkan

När: Vecka 24

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: Snösmältning och regn.

Kommentar: Flödet kommer enligt prognos att ligga på klass 1 nivå under hela vecka 24.

english:
Where: River Hårkan

When: Week 24

Type of watercourse: Large

Cause: Snowmelt and rain.

Comment: The flow is expected to be at Class 1 level throughout week 24. 

Jämtlandsfjällen
Au 12.06.2020 11:00 CET
Crues (Orange)
svenska:
Var: Indalsälven från riksgränsen ner till Storsjön.
När: Från och med söndag V23 till och med V24.
Typ av vattendrag: Indalsälven.
Orsak: Snösmältning och regn.
Kommentar: Lokalt höga klass 2 flöden.

english:
Where: The Indals River from the national border down to Lake Storsjön.
When: From Sunday V23 through V24.
Type of watercourse: Indalsälven.
Cause: Snowmelt and rain.
Comment: Locally high class 2 flows. 

Norra Lapplandsfjällen
Au 12.06.2020 11:00 CET
Crues (Orange)
svenska:
Var: Norrbottens läns inland och fjälltrakter samt i Västerbottens och Jämtlands läns fjälltrakter
När: Vecka 24
Typ av vattendrag: Små och medelstora
Orsak: Snösmältning och regn
Kommentar: Kulmen är nådd i den norra delen av varningsområdet medan flödet fortfarande stiger i medelstora vattendrag i den södra delen av varningsområdet.

english:
Where: Norrbotten County's inland and mountainous regions and in Västerbotten and Jämtland County's mountainous regions
When: Week 24
Type of watercourse: Small and medium sized
Cause: Snowmelt and rain
Comment: The peak is reached in the northern part of the warning area while the flow is still rising in medium watercourses in the southern part of the warning area. 

Norrbottens inland
Au 12.06.2020 11:00 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: Muonioälven från Karesuvanto till sammanflödet med Torneälvens huvudgren.
När: Vecka 24.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Snösmältning och regn.
Kommentar: Flödet ligger på kulmen.

english:
Where: The Muonio River from Karesuvanto to the confluence with the Torne River's main branch.
When: Week 24.
Type of watercourse: Great
Cause: Snowmelt and rain.
Comment: The flow is on the hill. 

Norrbottens kustland
Au 12.06.2020 11:00 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: Torneälven nedströms Vittangi

När: Vecka 24

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: Snösmältning och regn.

Kommentar: Flödena har kulminerat längst uppströms medan kulmen sker den 9 juni längst nedströms enligt prognos.

english:
Where: River Torneälven downstream of Vittangi

When: The rest of week 23 and most of week 24

Type of watercourse: Large

Cause: Snowmelt and rain.

Comment: The flows have culminated farthest upstream, while the peak will occur on June 9th at the most downstream, according to forecasts. 

Södra Lapplandsfjällen
Au 12.06.2020 11:00 CET
Crues (Orange)
svenska:
Var: Norrbottens läns inland och fjälltrakter samt i Västerbottens och Jämtlands läns fjälltrakter

När: Vecka 24

Typ av vattendrag: Små och medelstora

Orsak: Snösmältning och regn

Kommentar: Kulmen är nådd i den norra delen av varningsområdet medan flödet fortfarande stiger i medelstora vattendrag i den södra delen av varningsområdet.

english:
Where: Norrbotten County's inland and mountainous regions and in Västerbotten and Jämtland County's mountainous regions

When: Week 24

Type of watercourse: Small and medium sized

Cause: Snowmelt and rain

Comment: The peak is reached in the northern part of the warning area while the flow is still rising in medium watercourses in the southern part of the warning area. 

Label_CoastalAreas:
Bay of Bothnia
Au 12.06.2020 09:55 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: I den norra delen omkring syd 17-20 m/s. I söder 14-17 m/s. I kväll avtagande.

english:
Comment: In the north South 17-20 m/s. In the south 14-17 m/s. Tonight decreasing. 

North Sea of Bothnia
Au 12.06.2020 08:10 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Syd 14-17 m/s. Avtagande söndag eftermiddag.

english:
Comment: South 14-17 m / s. Decreasing Sunday afternoon. 

South Sea of Bothnia
Au 12.06.2020 08:10 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: På östra delen, syd 15 m/s. Avtagande söndag eftermiddag.

english:
Comment: On the eastern part, south 15 m/s. Decreasing Sunday afternoon. 

The Quark
Au 12.06.2020 08:10 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-18 m/s. Avtagande sent söndag eftermiddag.

english:
Comment: South or southwest 14-18 m/s. Decreasing late Sunday afternoon. 

Légende:
Choix de la langue:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA