Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Βέλγιο

περισσότερες πληροφορίες:
Royal Meteorological Institute of Belgium

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Antwerpen / Anvers
έως 16.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
nederlands:
Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.

français:
Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants. 

έως 15.08.2020 23:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

Brabant
έως 16.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
nederlands:
Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.

français:
Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants. 

έως 15.08.2020 23:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

Hainaut / Henegouwen
έως 16.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
nederlands:
Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.

français:
Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants. 

έως 15.08.2020 23:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

Liège / Luik
έως 16.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
nederlands:
Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.

français:
Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants. 

έως 15.08.2020 21:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

Limburg / Limbourg
έως 16.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
nederlands:
Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.

français:
Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants. 

έως 15.08.2020 23:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

Luxembourg / Luxemburg
έως 16.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
nederlands:
Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.

français:
Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants. 

έως 15.08.2020 21:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

Namur / Namen
έως 15.08.2020 21:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
έως 15.08.2020 23:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA