Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Εσθονία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Harjumaa
έως 11.12.2019 01:33 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
10.12 hommikul suureneb teedel libeduseoht. Dec 10 in morning increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 16:55 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
9.12 edelatuul rannikul puhanguti 15-18 m/s.10.12 hommikul suureneb teedel libeduseoht. Dec 9 southwest wind on coast in gusts 15-18 m/s.Dec 10 in morning increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 04:22 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17, rannikul 20-23 m/s. south, southwest wind in gusts 15-17, on coasts 20-23 m/s. 
Hiiumaa
έως 11.12.2019 01:33 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
10.12 hommikul suureneb teedel libeduseoht. Dec 10 in morning increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 16:55 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
9.12 edelatuul rannikul puhanguti 15-18 m/s.10.12 hommikul suureneb teedel libeduseoht. Dec 9 southwest wind on coast in gusts 15-18 m/s.Dec 10 in morning increasing risk of slippery roads. 
Ida-Virumaa
έως 11.12.2019 01:33 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
10.12 ennelõunal suureneb teedel libeduseoht. Dec 10 before noon increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 17:01 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
9.12 edelatuul rannikul puhanguti 15-18 m/s.10.12 ennelõunal suureneb teedel libeduseoht. 9.12 southwest wind on coast in gusts 15-18 m/s.Dec 10 before noon increasing risk of slippery roads. 
Järvamaa
έως 10.12.2019 17:06 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
10.12 keskpäeva paiku suureneb teedel libeduseoht. Dec 10 near midday increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 14:08 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Southwest wind in gusts 15-17 m/s. 
έως 10.12.2019 04:21 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. south, southwest wind in gusts 15-17 m/s. 
Jõgevamaa
έως 10.12.2019 17:06 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
10.12 keskpäeva paiku suureneb teedel libeduseoht. Dec 10 near midday increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 14:08 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Southwest wind in gusts 15-17 m/s. 
έως 10.12.2019 04:21 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. south, southwest wind in gusts 15-17 m/s. 
Lääne-Virumaa
έως 11.12.2019 01:33 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
10.12 ennelõunal suureneb teedel libeduseoht. Dec 10 before noon increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 17:01 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
9.12 edelatuul rannikul puhanguti 15-18 m/s.10.12 ennelõunal suureneb teedel libeduseoht. 9.12 southwest wind on coast in gusts 15-18 m/s.Dec 10 before noon increasing risk of slippery roads. 
Läänemaa
έως 11.12.2019 01:33 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
10.12 hommikul suureneb teedel libeduseoht. Dec 10 in morning increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 16:55 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
9.12 edelatuul rannikul puhanguti 15-18 m/s.10.12 hommikul suureneb teedel libeduseoht. Dec 9 southwest wind on coast in gusts 15-18 m/s.Dec 10 in morning increasing risk of slippery roads. 
Pärnumaa
έως 10.12.2019 21:02 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
10.12 pärastlõunal suureneb teedel libeduseoht. Dec 10 in the afternoon increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 17:04 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
9.12 edelatuul rannikul puhanguti 15-18 m/s.10.12 pärastlõunal suureneb teedel libeduseoht. Southwest wind in gusts 15-17, on the coasts 21 m/s.Dec 10 in the afternoon increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 04:22 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17, rannikul 20-23 m/s. south, southwest wind in gusts 15-17, on coasts 20-23 m/s. 
Põlvamaa
έως 10.12.2019 17:09 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
10.12 pärastlõunal suureneb teedel libeduseoht. Dec 10 in the afternoon increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 14:08 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Southwest wind in gusts 15-17 m/s. 
έως 10.12.2019 04:21 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. south, southwest wind in gusts 15-17 m/s. 
Raplamaa
έως 10.12.2019 17:06 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
10.12 keskpäeva paiku suureneb teedel libeduseoht. Dec 10 near midday increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 14:08 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Southwest wind in gusts 15-17 m/s. 
έως 10.12.2019 04:21 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. south, southwest wind in gusts 15-17 m/s. 
Saaremaa
έως 11.12.2019 01:33 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
10.12 ennelõunal suureneb teedel libeduseoht. Dec 10 before noon increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 17:01 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
9.12 edelatuul rannikul puhanguti 15-18 m/s.10.12 ennelõunal suureneb teedel libeduseoht. 9.12 southwest wind on coast in gusts 15-18 m/s.Dec 10 before noon increasing risk of slippery roads. 
Tartumaa
έως 10.12.2019 17:09 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
10.12 pärastlõunal suureneb teedel libeduseoht. Dec 10 in the afternoon increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 14:08 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Southwest wind in gusts 15-17 m/s. 
έως 10.12.2019 04:21 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. south, southwest wind in gusts 15-17 m/s. 
Valgamaa
έως 10.12.2019 17:09 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
10.12 pärastlõunal suureneb teedel libeduseoht. Dec 10 in the afternoon increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 14:08 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Southwest wind in gusts 15-17 m/s. 
έως 10.12.2019 04:21 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. south, southwest wind in gusts 15-17 m/s. 
Viljandimaa
έως 10.12.2019 17:09 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
10.12 pärastlõunal suureneb teedel libeduseoht. Dec 10 in the afternoon increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 14:08 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Southwest wind in gusts 15-17 m/s. 
έως 10.12.2019 04:21 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. south, southwest wind in gusts 15-17 m/s. 
Võrumaa
έως 10.12.2019 17:09 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
10.12 pärastlõunal suureneb teedel libeduseoht. Dec 10 in the afternoon increasing risk of slippery roads. 
έως 10.12.2019 14:08 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Southwest wind in gusts 15-17 m/s. 
έως 10.12.2019 04:21 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. south, southwest wind in gusts 15-17 m/s. 

Coasts:
Eastern Gulf of Finnland
έως 10.12.2019 23:25 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Edelatuul puhanguti 15-18 m/s, 10.12 ennelõunal pöördub loodesse ja põhja puhanguti 14 m/s. Southwest wind in gusts 15-18 m/s, Dec 10 before noon veering northwest, north in gusts 14 m/s. 
Moonsund
έως 10.12.2019 18:30 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Edelatuul puhanguti 14-17 m/s, 10.12 hommikul pöördub loodesse ja põhja. Southwest wind 14-17 m/s, Dec 10 in morning veering northwest, north. 
Northern Baltic
έως 11.12.2019 01:32 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Edelatuul pöördub loodesse ja põhja puhanguti 14-18 m/s. Southwest wind veering north, northwest in gusts 14-18 m/s. 
Northern Gulf of Riga
έως 10.12.2019 18:30 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Edelatuul puhanguti 14-17 m/s, 10.12 hommikul pöördub loodesse ja põhja. Southwest wind 14-17 m/s, Dec 10 in morning veering northwest, north. 
Western Gulf of Finnland
έως 10.12.2019 23:25 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Edelatuul puhanguti 15-18 m/s, 10.12 vastu hommikut pöördub loodesse ja põhja puhanguti 14 m/s. Southwest wind in gusts 15-18 m/s, Dec 10 towards morning veering northwest, north in gusts 14 m/s. 
Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA