Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Εσθονία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Harjumaa
έως 18.01.2022 12:44 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
loode- ja põhjatuul 15-20, puhanguti 23, rannikul kuni 30 m/s. Lumi, lörts, tuisk. northwest, north wind 15-20, in gusts 23, on coast up to 30 m/s. Snow, sleet, snowdrift. 
έως 18.01.2022 12:44 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
loode- ja põhjatuul 15-20, puhanguti 23, rannikul kuni 30 m/s. Lumi, lörts, tuisk. northwest, north wind 15-20, in gusts 23, on coast up to 30 m/s. Snow, sleet, snowdrift. 
Hiiumaa
έως 18.01.2022 12:43 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
loode- ja põhjatuul 15-20, puhanguti kuni 30 m/s. Lumi, lörts, tuisk. northwest, north wind 15-20, in gusts up to 30 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
έως 18.01.2022 12:43 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
loode- ja põhjatuul 15-20, puhanguti kuni 30 m/s. Lumi, lörts, tuisk. northwest, north wind 15-20, in gusts up to 30 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
Ida-Virumaa
έως 18.01.2022 07:04 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet, snowdrift. 
έως 18.01.2022 07:04 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet, snowdrift. 
Järvamaa
έως 18.01.2022 07:04 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
έως 18.01.2022 07:04 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
Jõgevamaa
έως 18.01.2022 07:04 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
έως 18.01.2022 07:04 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
Lääne-Virumaa
έως 18.01.2022 07:04 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet, snowdrift. 
έως 18.01.2022 07:04 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet, snowdrift. 
Läänemaa
έως 18.01.2022 12:44 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
loode- ja põhjatuul 15-20, puhanguti 23, rannikul kuni 30 m/s. Lumi, lörts, tuisk. northwest, north wind 15-20, in gusts 23, on coast up to 30 m/s. Snow, sleet, snowdrift. 
έως 18.01.2022 12:44 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
loode- ja põhjatuul 15-20, puhanguti 23, rannikul kuni 30 m/s. Lumi, lörts, tuisk. northwest, north wind 15-20, in gusts 23, on coast up to 30 m/s. Snow, sleet, snowdrift. 
Pärnumaa
έως 18.01.2022 12:44 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
loode- ja põhjatuul 15-20, puhanguti 23, rannikul kuni 30 m/s. Lumi, lörts, tuisk. northwest, north wind 15-20, in gusts 23, on coast up to 30 m/s. Snow, sleet, snowdrift. 
έως 18.01.2022 12:44 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
loode- ja põhjatuul 15-20, puhanguti 23, rannikul kuni 30 m/s. Lumi, lörts, tuisk. northwest, north wind 15-20, in gusts 23, on coast up to 30 m/s. Snow, sleet, snowdrift. 
Põlvamaa
έως 18.01.2022 07:04 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
έως 18.01.2022 07:04 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
Raplamaa
έως 18.01.2022 07:04 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
έως 18.01.2022 07:04 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
Saaremaa
έως 18.01.2022 12:43 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
loode- ja põhjatuul 15-20, puhanguti kuni 30 m/s. Lumi, lörts, tuisk. northwest, north wind 15-20, in gusts up to 30 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
έως 18.01.2022 12:43 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
loode- ja põhjatuul 15-20, puhanguti kuni 30 m/s. Lumi, lörts, tuisk. northwest, north wind 15-20, in gusts up to 30 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
Tartumaa
έως 18.01.2022 07:04 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
έως 18.01.2022 07:04 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
Valgamaa
έως 18.01.2022 07:04 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
έως 18.01.2022 07:04 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
Viljandimaa
έως 18.01.2022 07:04 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
έως 18.01.2022 07:04 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
Võrumaa
έως 18.01.2022 07:04 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 
έως 18.01.2022 07:04 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 23 m/s. Lumi, lörts, tuisk. Jan 17 by day increasing northwest, north wind in gusts up to 23 m/s. Snow, sleet and snowdrift. 

Coasts:
Eastern Gulf of Finnland
έως 18.01.2022 07:04 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
17.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul 16, puhanguti 25 m/s. Jan 17 by day northwest, north wind increasing 16, in gusts up to 25 m/s. 
Moonsund
έως 18.01.2022 12:43 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
loode- ja põhjatuul 15-20, puhanguti kuni 30 m/s. northwest, north 15-20, in gusts up to 30 m/s. 
Northern Baltic
έως 18.01.2022 04:06 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
loode- ja põhjatuul 17-22, puhanguti 31 m/s. northwest, north 17-22, in gusts 31 m/s. 
Northern Gulf of Riga
έως 18.01.2022 12:43 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
loode- ja põhjatuul 15-20, puhanguti kuni 30 m/s. northwest, north 15-20, in gusts up to 30 m/s. 
Western Gulf of Finnland
έως 18.01.2022 12:43 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
loode- ja põhjatuul 15-20, puhanguti kuni 30 m/s. northwest, north 15-20, in gusts up to 30 m/s. 
Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA