Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Ισπανία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Alcaraz y Segura
Altiplano de Murcia
Ampurdán
έως 12.11.2019 14:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del norte y noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del norte y noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Bajo Aragón de Teruel
έως 12.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cordillera Cantábrica de León
Cumbres de Gran Canaria
έως 12.11.2019 00:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cumbres de La Palma
έως 12.11.2019 00:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Depresión central de Tarragona
έως 12.11.2019 19:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

El Hierro
έως 12.11.2019 00:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Este de La Palma
έως 12.11.2019 00:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Este, sur y oeste de Gran Canaria
έως 12.11.2019 00:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Este, sur y oeste de Tenerife
έως 12.11.2019 00:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Fuerteventura
έως 12.11.2019 00:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Afectará al interior y costas sur de Lanzarote, interior y Jandía en Fuerteventura Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Afectará al interior y costas sur de Lanzarote, interior y Jandía en Fuerteventura Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Gúdar y Maestrazgo
Hellín y Almansa
Interior de A Coruña
έως 12.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 50 mm. Más probable en la mitad norte de la zona Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 50 mm. Más probable en la mitad norte de la zona Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Interior de Alicante
Interior de Pontevedra
έως 12.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 50 mm. Más probable en la mitad norte de la zona Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 50 mm. Más probable en la mitad norte de la zona Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Interior norte de Castellón
έως 12.11.2019 19:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Interior sur de Castellón
έως 12.11.2019 14:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Interior sur de Valencia
La Gomera
έως 12.11.2019 00:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 95 km/h. Rachas ocasionales más intensas en la cumbre, mientras que en el resto de la isla se esperan rachas en torno a 80 km/h Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 95 km/h. Rachas ocasionales más intensas en la cumbre, mientras que en el resto de la isla se esperan rachas en torno a 80 km/h Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Lanzarote
έως 12.11.2019 00:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 75 km/h. Afectando principalmente a costas del norte y zonas del interior y a la Graciosa Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 75 km/h. Afectando principalmente a costas del norte y zonas del interior y a la Graciosa Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral norte de Alicante
Litoral norte de Castellón
έως 12.11.2019 19:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral oriental asturiano
έως 12.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 40 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral sur de Castellón
έως 12.11.2019 14:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral sur de Tarragona
έως 12.11.2019 19:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Menorca
έως 12.11.2019 14:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento de componente norte Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento de componente norte Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Miño de Pontevedra
έως 12.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 50 mm. Más probable en la mitad norte de la zona Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 50 mm. Más probable en la mitad norte de la zona Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Montaña de Lugo
έως 12.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 40 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Nacimiento y Campo de Tabernas
Noroeste de A Coruña
έως 12.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 50 mm. Más probable en la mitad norte de la zona Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 50 mm. Más probable en la mitad norte de la zona Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Noroeste de Murcia
Norte de Tenerife
έως 12.11.2019 00:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Norte y nordeste de Mallorca
έως 12.11.2019 11:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del norte Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del norte Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Oeste de A Coruña
έως 12.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 50 mm. Más probable en la mitad norte de la zona Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 50 mm. Más probable en la mitad norte de la zona Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Oeste de La Palma
έως 12.11.2019 00:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Rachas ocasionales que podrían afectar más a vertientes sudeste y noroeste de las islas, donde podrían superar puntualmente los valores previstos Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Poniente y Almería Capital
Prelitoral sur de Tarragona
έως 12.11.2019 19:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Rias Baixas
έως 12.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 50 mm. Más probable en la mitad norte de la zona Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 50 mm. Más probable en la mitad norte de la zona Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Sanabria
Sierra de Madrid
Sistema Central de Ávila
Sistema Central de Segovia
Suroeste de A Coruña
έως 12.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 50 mm. Más probable en la mitad norte de la zona Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 50 mm. Más probable en la mitad norte de la zona Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Valle del Almanzora y Los Vélez

Coasts:
Costa - A Mariña
έως 12.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Mar combinada del NW de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Mar combinada del NW de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Ampurdán
έως 12.11.2019 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del norte y noroeste fuerza 8, ocasionalmente 9, y olas de 3 a 4 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del norte y noroeste fuerza 8, ocasionalmente 9, y olas de 3 a 4 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Bizkaia litoral
έως 12.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del NW de 4 o 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del NW de 4 o 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Costa granadina
Costa - El Hierro
έως 12.11.2019 12:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NE fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NE fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Este de La Palma
έως 12.11.2019 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NE fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NE fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Este, sur y oeste de Gran Canaria
έως 12.11.2019 18:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NE fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NE fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Este, sur y oeste de Tenerife
έως 12.11.2019 18:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NE fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NE fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Fuerteventura
έως 12.11.2019 00:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NE fuerza 7. Mar combinada del NE de 4 m en el norte de Lanzarote Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NE fuerza 7. Mar combinada del NE de 4 m en el norte de Lanzarote Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Gipuzkoa litoral
έως 12.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del NW de 4 o 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del NW de 4 o 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Ibiza y Formentera
έως 12.11.2019 07:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del norte fuerza 6 a 7 con olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del norte fuerza 6 a 7 con olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - La Gomera
έως 12.11.2019 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NE fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NE fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Lanzarote
έως 12.11.2019 00:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NE fuerza 7. Mar combinada del NE de 4 m en el norte de Lanzarote Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NE fuerza 7. Mar combinada del NE de 4 m en el norte de Lanzarote Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Levante almeriense
Costa - Levante mallorquín
έως 12.11.2019 09:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del norte fuerza 7 a 8 y olas de 4 a 5 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del norte fuerza 7 a 8 y olas de 4 a 5 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral cántabro
έως 12.11.2019 19:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Mar combinada del NW de 5 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Mar combinada del NW de 5 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral norte de Castellón
έως 12.11.2019 07:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del noroeste fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del noroeste fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral occidental asturiano
έως 12.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Mar combinada del NW de 5 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Mar combinada del NW de 5 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral oriental asturiano
έως 12.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Mar combinada del NW de 5 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Mar combinada del NW de 5 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral sur de Girona
έως 12.11.2019 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del norte fuerza 7 y olas de 2 a 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del norte fuerza 7 y olas de 2 a 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral sur de Tarragona
έως 12.11.2019 11:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del noroeste fuerza 7 y olas de 2 a 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del noroeste fuerza 7 y olas de 2 a 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Melilla
Costa - Menorca
έως 12.11.2019 19:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del norte fuerza 8 y olas de 4 A 6 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del norte fuerza 8 y olas de 4 A 6 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Miño de Pontevedra
έως 12.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del NW de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del NW de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Noroeste de A Coruña
έως 12.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Mar combinada del NW de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Mar combinada del NW de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Norte y nordeste de Mallorca
έως 12.11.2019 07:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del norte fuerza 7 a 8 y olas de 4 a 5 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del norte fuerza 7 a 8 y olas de 4 a 5 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Oeste de A Coruña
έως 12.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Mar combinada del NW de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Mar combinada del NW de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Oeste de La Palma
έως 12.11.2019 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NE fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NE fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Poniente y Almería Capital
Costa - Rias Baixas
έως 12.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del NW de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del NW de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Sierra Tramontana
έως 12.11.2019 17:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del norte fuerza 6 a 7 con olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del norte fuerza 6 a 7 con olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Sur de Mallorca
Costa - Suroeste de A Coruña
έως 12.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del NW de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del NW de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA