Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Latvian Environment,geology and meteorology agency

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Λετονία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Kurzeme
έως 01.03.2021 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
In last week of February warm air masses entered into Latvia, it cause intense snow melt and ice break up, started water level rise. Because of water level rise it is possible that lowest places inundation will start. Today and weekend water level rise will continue, in some smaller rivers water levels will stabilize and start drop down.

Kurzeme rivers, including Venta and Bārta ice break up will continue.
Lielupe basin rivers spring flood will become more intense - ice break up is expected and ice jams will occur in places.
Water levels in short term will continue to rise in both Latgale and Vidzeme rivers, locally ice break up is possible, but due to air temperature drop down, water level rise intensity will lower. BE AWARE of areas that are subject to flooding. The public are advised to be cautious when driving or walking in endangered areas

latviešu:
Februāra pēdējā nedēļā, Latvijā ieplūstot siltai gaisa masai, intensīvi kusa sniegs un sāka sairt ledus sega, kā arī visās upēs sākās ūdens līmeņa paaugstināšanās. Paaugstinoties ūdens līmenim, ir iespējama zemāko vietu applūšana upju palienēs. Brīvdienās turpināsies ūdens līmeņa paaugstināšanās, vietām mazākajās upēs ūdens līmenis sāks stabilizēties un pazemināties.

Kurzemes upēs, t.sk. Ventā un Bārtā turpināsies ledus uzlūšana un iešana.
Lielupes baseina upēs, arī Lielupē, intensificēsies palu process – gaidāma ledus uzlūšana un iešana, iespējama ledus sastrēgumu izveidošanās. Plkst. 12:30 sākusies ledus iešana Lielupē pie Mežotnes (ūdens līmenis virs posteņa "0" atzīmes 257 cm; 6,33 m LAS). Gaidāms, ka tuvākajā laikā strauji paaugstināsies ūdens līmenis, iespējama ledus sastrēgumu veidošanās lejpus NS Mežotne.
Ūdens līmeņa paaugstināšanās īslaicīgi turpināsies arī Vidzemes un Latgales upēs, lokāli iespējama ledus sairšana un iešana, tomēr, gaisa temperatūrai pazeminoties, palu procesa intensitāte mazināsies. ESI INFORMĒTS par potenciāli plūdiem visvairāk pakļautajām teritorijām. Pārvietojoties plūdu apdraudētajās teritorijās, ir jābūt piesardzīgam. Ieteikumi rīcībai plūdu apdraudējuma gadījumā https://www.vugd.gov.lv/lv/pludi 

Vidzeme
έως 28.02.2021 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Ice break up and movement started Ogre near Ogre city on 26 of Febuary at 15.30. Water level rised up for ~ 0,5 m. On 27 th of February at 12:45 water level is 177 cm above station "0" or 21,83 m LAS.
Due to ice break up water level rise will continue. It is possible that lower places will be inundated. BE AWARE of areas that are subject to flooding. The public are advised to be cautious when driving or walking in endangered areas

latviešu:
26. februāra pēcpusdienā Ogrē pie Ogres pilsētas plkst. 15.30 sāka iet ledus. Ūdens līmenis strauji paaugstinājās par ~0,5 m. Šodien ledus iešana turpinās posmā lejpus Ogres HES plkst. 12.45 ūdens līmenis ir 21,83 m LAS (177 cm virs posteņa nulles).
Ledus sakustējās un izveidojās ledus sastrēgums. Ledus iešanas laikā ūdens līmenis paaugstināsies un iespējama zemāko vietu applūšana palienes teritorijā.
Ledus saglabājas lejpus novērojumu stacijas līdz ietekai Daugavā. ESI INFORMĒTS par potenciāli plūdiem visvairāk pakļautajām teritorijām. Pārvietojoties plūdu apdraudētajās teritorijās, ir jābūt piesardzīgam. Ieteikumi rīcībai plūdu apdraudējuma gadījumā https://www.vugd.gov.lv/lv/pludi 

Zemgale
έως 01.03.2021 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
In last week of February warm air masses entered into Latvia, it cause intense snow melt and ice break up, started water level rise. Because of water level rise it is possible that lowest places inundation will start. Today and weekend water level rise will continue, in some smaller rivers water levels will stabilize and start drop down.

Kurzeme rivers, including Venta and Bārta ice break up will continue.
Lielupe basin rivers spring flood will become more intense - ice break up is expected and ice jams will occur in places.
Water levels in short term will continue to rise in both Latgale and Vidzeme rivers, locally ice break up is possible, but due to air temperature drop down, water level rise intensity will lower. BE AWARE of areas that are subject to flooding. The public are advised to be cautious when driving or walking in endangered areas

latviešu:
Februāra pēdējā nedēļā, Latvijā ieplūstot siltai gaisa masai, intensīvi kusa sniegs un sāka sairt ledus sega, kā arī visās upēs sākās ūdens līmeņa paaugstināšanās. Paaugstinoties ūdens līmenim, ir iespējama zemāko vietu applūšana upju palienēs. Brīvdienās turpināsies ūdens līmeņa paaugstināšanās, vietām mazākajās upēs ūdens līmenis sāks stabilizēties un pazemināties.

Kurzemes upēs, t.sk. Ventā un Bārtā turpināsies ledus uzlūšana un iešana.
Lielupes baseina upēs, arī Lielupē, intensificēsies palu process – gaidāma ledus uzlūšana un iešana, iespējama ledus sastrēgumu izveidošanās. Plkst. 12:30 sākusies ledus iešana Lielupē pie Mežotnes (ūdens līmenis virs posteņa "0" atzīmes 257 cm; 6,33 m LAS). Gaidāms, ka tuvākajā laikā strauji paaugstināsies ūdens līmenis, iespējama ledus sastrēgumu veidošanās lejpus NS Mežotne.
Ūdens līmeņa paaugstināšanās īslaicīgi turpināsies arī Vidzemes un Latgales upēs, lokāli iespējama ledus sairšana un iešana, tomēr, gaisa temperatūrai pazeminoties, palu procesa intensitāte mazināsies. ESI INFORMĒTS par potenciāli plūdiem visvairāk pakļautajām teritorijām. Pārvietojoties plūdu apdraudētajās teritorijās, ir jābūt piesardzīgam. Ieteikumi rīcībai plūdu apdraudējuma gadījumā https://www.vugd.gov.lv/lv/pludi 

Coasts:
Central Baltic east
έως 27.02.2021 22:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
english:
27.02.2021 in the morning north-west wind 5-9 m/s will remain, but in time from 27.02 10:00 till 27.02 13:00 north-west wind will increase in gusts to 15 m/s. Wave height 1.0-2.0 m.

latviešu:
27.02.2021. no rīta saglabāsies ziemeļrietumu vējš 5-9 m/s, bet laikā no 10:00 līdz 13:00 ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15 m/s. Viļņu augstums 1.0-2.0 m. 

Gulf of Riga east
έως 27.02.2021 22:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
english:
27.02.2021 in the morning north-west wind 5-9 m/s will remain, but in time from 27.02 10:00 till 27.02 13:00 north-west wind will increase in gusts to 15 m/s. Wave height 1.0-2.0 m.

latviešu:
27.02.2021. no rīta saglabāsies ziemeļrietumu vējš 5-9 m/s, bet laikā no 10:00 līdz 13:00 ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15 m/s. Viļņu augstums 1.0-2.0 m. 

Gulf of Riga south
έως 27.02.2021 22:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
english:
27.02.2021 in the morning north-west wind 5-9 m/s will remain, but in time from 27.02 10:00 till 27.02 13:00 north-west wind will increase in gusts to 15 m/s. Wave height 1.0-2.0 m.

latviešu:
27.02.2021. no rīta saglabāsies ziemeļrietumu vējš 5-9 m/s, bet laikā no 10:00 līdz 13:00 ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15 m/s. Viļņu augstums 1.0-2.0 m. 

Gulf of Riga west
έως 27.02.2021 22:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
english:
27.02.2021 in the morning north-west wind 5-9 m/s will remain, but in time from 27.02 10:00 till 27.02 13:00 north-west wind will increase in gusts to 15 m/s. Wave height 1.0-2.0 m.

latviešu:
27.02.2021. no rīta saglabāsies ziemeļrietumu vējš 5-9 m/s, bet laikā no 10:00 līdz 13:00 ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15 m/s. Viļņu augstums 1.0-2.0 m. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA