Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Central ATOMShow RSS version

Ισχύει από 04.07.2020 01:00 CET έως 04.07.2020 22:59 CET
Καταιγίδες  Επίπεδο κινδύνου: Κίτρινο 
english:
There is a possibility for storms and hail. CAPE index about 1000.. -

Црногорски:
Moguće vremenske nepogode i grad. CAPE index oko 1000.. 

Απεικόνιση::  
  

Πίσω σε Ευρώπη:


Πίσω σε Montenegro:


Αλλαγή γλώσσας:  | BG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |