Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Νορßηγία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Aust-Agder
έως 26.02.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Sterk vind og snø kan gi snøfokk.

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Strong wind and snow can give blowing snow.

Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Buskerud
έως 26.02.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Sterk vind og snø kan gi snøfokk.Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Strong wind and snow can give blowing snow.Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Finnmark
έως 26.02.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Torsdag er det fare for is på grunn av regn som fryser på kald bakke. Først i Finnmark, fra torsdag kveld økende fare i Troms.

Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket.

Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Thursday there is a risk of ice due to rain freezing on cold ground. First in Finnmark, from Thursday evening increasing danger in Troms.

Local driving conditions may become difficult. Transport services may be impacted.

Be alert; ice may be difficult to see. Consider wearing traction cleats. Allow extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Check road reports (175.no). 

Hedmark
έως 26.02.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Sterk vind og snø kan gi snøfokk.


Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Strong wind and snow can give blowing snow.


Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Hordaland
έως 26.02.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Sterk vind og snø kan gi snøfokk.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Strong wind and snow can give blowing snow.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Møre og Romsdal
έως 26.02.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Sterk vind og snø kan gi snøfokk.


Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Strong wind and snow can give blowing snow.


Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Oppland
έως 26.02.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Sterk vind og snø kan gi snøfokk.

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Strong wind and snow can give blowing snow.

Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Rogaland
έως 26.02.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Sterk vind og snø kan gi snøfokk.Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Strong wind and snow can give blowing snow.Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Sogn og Fjordane
έως 26.02.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Sterk vind og snø kan gi snøfokk.

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Strong wind and snow can give blowing snow.

Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Sør-Trøndelag
έως 26.02.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Sterk vind og snø kan gi snøfokk.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Strong wind and snow can give blowing snow.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Telemark
έως 26.02.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Sterk vind og snø kan gi snøfokk.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Strong wind and snow can give blowing snow.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Troms
έως 26.02.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Torsdag er det fare for is på grunn av regn som fryser på kald bakke. Først i Finnmark, fra torsdag kveld økende fare i Troms.
Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket.

Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Thursday there is a risk of ice due to rain freezing on cold ground. First in Finnmark, from Thursday evening increasing danger in Troms.
Local driving conditions may become difficult. Transport services may be impacted.

Be alert; ice may be difficult to see. Consider wearing traction cleats. Allow extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Check road reports (175.no). 

Vest-Agder
έως 26.02.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Sterk vind og snø kan gi snøfokk.


Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Strong wind and snow can give blowing snow.


Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Coasts:
Aust-Agder kyst
έως 26.02.2021 05:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
I kveld, torsdag, økning til vestlig stiv kuling 15 m/s. Minkende natt til fredag.
Ved motorstopp kan man drive raskt mot land.

Vurder å la båten ligge.

english:
This evening, Thursday, increasing west near gale force 7. Decreasing early Friday morning.
If the engine stops you can float towards land.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Finnmark kyst
έως 25.02.2021 19:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Torsdag periodevis sør eller sørvest stiv kuling 15 m/s. Minkende sent torsdag ettermiddag.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Vurder å la båten ligge.

english:
Thursday occasionally south or southwest near gale force 7. Decreasing late Thursday afternoon.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Møre og Romsdal kyst
έως 26.02.2021 05:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fra i ettermiddag, torsdag, sørvest stiv og periodevis sterk kuling 20 m/s. Natt til fredag dreiende nordvest og etter hvert minkende.
Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
From this afternoon, Thursday, southwest near gale force 7, at times gale force 8. Early Friday morning veering northwest and becoming decreasing.
Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Nord-Trøndelag kyst
έως 25.02.2021 22:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
I ettermiddag, torsdag, økning til sørvest periodevis stiv kuling 15 m/s. Seint i kveld minkende.
Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
This afternoon, Thursday, increasing southwest occasionally near gale force 7. Late this evening decreasing.
Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Nordland kyst
έως 25.02.2021 19:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fra torsdag ettermiddag periodevis sørvest stiv kuling 15 m/s. Minkende torsdag kveld.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Vurder å la båten ligge.

english:
From Thursday afternoon occasionally southwest near gale force 7. Decreasing Thursday evening.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Sogn og Fjordane kyst
έως 26.02.2021 04:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Sørvest stiv kuling 15 m/s, periodevis sterk kuling 20. Seint torsdag kveld dreiende vestlig.
Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Southwest near gale force 7, occasionally gale force 8. Late Thursday evening veering west.
Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Sør-Trøndelag kyst
έως 25.02.2021 22:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
I ettermiddag, torsdag, økning til sørvest periodevis stiv kuling 15 m/s. Seint i kveld minkende.

Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
This afternoon, Thursday, increasing southwest occasionally near gale force 7. Late this evening decreasing.

Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Troms kyst
έως 25.02.2021 20:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fra torsdag morgen sørvest periodevis stiv kuling 15 m/s, minkende torsdag kveld.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Vurder å la båten ligge.

english:
From Thursday morning southwest occasionally near gale force 7, decreasing Thursday evening.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Vest-Agder kyst
έως 26.02.2021 05:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
I kveld, torsdag, økning til vestlig stiv kuling 15 m/s. Minkende natt til fredag.

Ved motorstopp kan man drive raskt mot land.

Vurder å la båten ligge.

english:
This evening, Thursday, increasing west near gale force 7. Decreasing early Friday morning.

If the engine stops you can float towards land.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA