Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Πολωνία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Lubelskie
έως 29.06.2017 19:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
english:

Lubelskie Province, Heat wave, Level yellow, Valid from 28-06-2017 12:00 CET until 29-06-2017 18:00 CET
Predicted maximum temperature from 29°C to 32°C. Minimum temperature at night from 20°C to 21°C.
BE AWARE that high temperatures are expected. Some health risks amongst vulnerable people e.g. the elderly and very young are possible.


polski:

Województwo lubelskie, upał, poziom żółty, ważność od 28-06-2017 12:00 CET do 29-06-2017 18:00 CET
Prognozuje się temperaturę maksymalną: 28.06 (środa) od 29°C na północy do 32°C na południu województwa; 29.06 (czwartek) od 31°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy 28/29.06 (środa/czwartek) od 20°C do 21°C.
Spodziewaj się utrudnień. Wysoka temperatura powietrza może stanowić zagrożenie zdrowia osób szczególnie podatnych np. osób starszych i dzieci.

 

έως 28.06.2017 08:00 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
english:

Lubelskie Province - Northern Subregion, Thunderstorm, Level yellow, Valid from 28-06-2017 03:15 CET until 28-06-2017 07:00 CET
Thunderstorms can occure accompanied by intense precipitation up to 30 mm, and wind gusts up to 60 kmph.
BE AWARE that thunderstorms may occur. Take extra care in exposed areas like mountains, forest and open terrain. Disruption to outdoor activities is possible.


polski:

Województwo lubelskie - subregion północny, burze, poziom żółty, ważność od 28-06-2017 03:15 CET do 28-06-2017 07:00 CET
Miejscami, głównie na zachodzie i północy subregionu, obserwuje się i prognozuje się dalsze występowanie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 60km/h.
Spodziewaj się utrudnień związanych z występowaniem burz. Należy zachować szczególną ostrożność przebywając na otwartym terenie, w lasach i górach.

 

Mazowieckie
έως 29.06.2017 19:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
english:

Mazowieckie Province, Heat wave, Level yellow, Valid from 28-06-2017 12:00 CET until 29-06-2017 18:00 CET
Predicted maximum temperature from 27°C to 31°C. Minimum temperature at night from 19°C to 21°C.
BE AWARE that high temperatures are expected. Some health risks amongst vulnerable people e.g. the elderly and very young are possible.


polski:

Województwo mazowieckie, upał, poziom żółty, ważność od 28-06-2017 12:00 CET do 29-06-2017 18:00 CET
Prognozuje się temperaturę maksymalną: 28.06 (środa) od 27°C na północy do 31°C na południu; 29.06 (czwartek) od 29°C na północy do 31°C na południu województwa. Temperatura minimalna w nocy 28/29.06 (środa/czwartek) od 19°C do 21°C.
Spodziewaj się utrudnień. Wysoka temperatura powietrza może stanowić zagrożenie zdrowia osób szczególnie podatnych np. osób starszych i dzieci.

 

έως 28.06.2017 07:00 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
english:

Mazowieckie Province, Thunderstorm, Level yellow, Valid from 28-06-2017 00:30 CET until 28-06-2017 06:00 CET
Thunderstorms can occure accompanied by intense precipitation to 25 mm and wind gusts up to 65 kmph.
BE AWARE that thunderstorms may occur. Take extra care in exposed areas like mountains, forest and open terrain. Disruption to outdoor activities is possible.


polski:

Województwo mazowieckie, burze, poziom żółty, ważność od 28-06-2017 00:30 CET do 28-06-2017 06:00 CET
Głównie w południowej połowie województwa prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h.
Spodziewaj się utrudnień związanych z występowaniem burz. Należy zachować szczególną ostrożność przebywając na otwartym terenie, w lasach i górach.

 

Małopolskie
έως 29.06.2017 19:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
english:

Malopolskie Province, Heat wave, Level yellow, Valid from 28-06-2017 12:00 CET until 29-06-2017 18:00 CET
Predicted maximum temperature from 31°C to 34°C. Minimum temperature at night from 20°C to 22°C.
BE AWARE that high temperatures are expected. Some health risks amongst vulnerable people e.g. the elderly and very young are possible.


polski:

Województwo małopolskie, upał, poziom żółty, ważność od28-06-2017 12:00 CET do 29-06-2017 18:00 CET
Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 20°C do 22°C.
Spodziewaj się utrudnień. Wysoka temperatura powietrza może stanowić zagrożenie zdrowia osób szczególnie podatnych np. osób starszych i dzieci.

 

Opolskie
έως 28.06.2017 06:00 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
english:

Opolskie Province, Thunderstorm with hail, Level yellow, Valid from 27-06-2017 17:00 CET until 28-06-2017 05:00 CET
Thunderstorms can occure accompanied by intense precipitation from 10 mm to 20 mm, locally up to 40 mm, and wind gusts up to 85 kmph. Locally hail.
BE AWARE that thunderstorms may occur. Take extra care in exposed areas like mountains, forest and open terrain. Disruption to outdoor activities is possible.


polski:

Województwo opolskie, burze z gradem, poziom żółty, ważność od 27-06-2017 17:00 CET do 28-06-2017 05:00 CET
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.
Spodziewaj się utrudnień związanych zwystępowaniem burz. Należy zachować szczególną ostrożność przebywając na otwartym terenie, w lasach i górach.

 

Podkarpackie
έως 29.06.2017 19:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
english:

Podkarpackie Province, Heat wave, Level yellow, Valid from 28-06-2017 12:00 CET until 29-06-2017 18:00 CET
Predicted maximum temperature from 31°C to 34°C. Minimum temperature at night from 19°C to 22°C.
BE AWARE that high temperatures are expected. Some health risks amongst vulnerable people e.g. the elderly and very young are possible.


polski:

Województwo podkarpackie, upał, poziom żółty, ważność od28-06-2017 12:00 CET do 29-06-2017 18:00 CET
Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 22°C.
Spodziewaj się utrudnień. Wysoka temperatura powietrza może stanowić zagrożenie zdrowia osób szczególnie podatnych np. osób starszych i dzieci.

 

Podlaskie
έως 28.06.2017 10:00 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
english:

Podlaskie Province - Central Subregion, Thunderstorm, Level yellow, Valid from 28-06-2017 03:00 CET until 28-06-2017 09:00 CET
Thunderstorms can occure accompanied by intense precipitation from 20 mm to 30 mm, and wind gusts up to 70 kmph.
BE AWARE that thunderstorms may occur. Take extra care in exposed areas like mountains, forest and open terrain. Disruption to outdoor activities is possible.

Podlaskie Province - Southern Subregion, Thunderstorm, Level yellow, Valid from 28-06-2017 03:00 CET until 28-06-2017 09:00 CET
Thunderstorms can occure accompanied by intense precipitation from 20 mm to 30 mm, and wind gusts up to 70 kmph.
BE AWARE that thunderstorms may occur. Take extra care in exposed areas like mountains, forest and open terrain. Disruption to outdoor activities is possible.


polski:

Województwo podlaskie - subregion centralny, burze, poziom żółty, ważność od 28-06-2017 03:00 CET do 28-06-2017 09:00 CET
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h.
Spodziewaj się utrudnień związanych z występowaniem burz.Należy zachować szczególną ostrożność przebywając na otwartym terenie, w lasach i górach.

Województwo podlaskie - subregion południowy, burze, poziom żółty, ważność od 28-06-2017 03:00 CET do 28-06-2017 09:00 CET
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h.
Spodziewaj się utrudnień związanych z występowaniem burz. Należy zachować szczególną ostrożność przebywając na otwartym terenie, w lasach i górach.

 

Śląskie
έως 29.06.2017 19:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
english:

Slaskie Province, Heat wave, Level yellow, Valid from 28-06-2017 12:00 CET until 29-06-2017 18:00 CET
Predicted maximum temperature from 30°C to 33°C. Minimum temperature at night from 19°C to 22°C.
BE AWARE that high temperatures are expected. Some health risks amongst vulnerable people e.g. the elderly and very young are possible.


polski:

Województwo śląskie, upał, poziom żółty, ważność od 28-06-2017 12:00 CET do 29-06-2017 18:00 CET
Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 22°C.
Spodziewaj się utrudnień. Wysoka temperatura powietrza może stanowić zagrożenie zdrowia osób szczególnie podatnych np. osób starszych i dzieci.

 

Świętokrzyskie
έως 29.06.2017 19:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
english:

Swietokrzyskie Province, Heat wave, Level yellow, Valid from 28-06-2017 12:00 CET until 29-06-2017 18:00 CET
Predicted maximum temperature from 30°C to 33°C. Minimum temperature at night from 19°C to 22°C.
BE AWARE that high temperatures are expected. Some health risks amongst vulnerable people e.g. the elderly and very young are possible.


polski:

Województwo świętokrzyskie, upał, poziom żółty, ważnośćod 28-06-2017 12:00 CET do 29-06-2017 18:00 CET
Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 22°C.
Spodziewaj się utrudnień. Wysoka temperatura powietrza może stanowić zagrożenie zdrowia osób szczególnie podatnych np. osób starszych i dzieci.

 

Łódzkie
έως 29.06.2017 18:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
english:

Lodzkie Province, Heat wave, Level yellow, Valid from 28-06-2017 14:00 CET until 29-06-2017 17:00 CET
Predicted maximum temperature from 19°C to 21°C. Minimum temperature at night from 19°C to 21°C.
BE AWARE that high temperatures are expected. Some health risks amongst vulnerable people e.g. the elderly and very young are possible.


polski:

Województwo łódzkie, upał, poziom żółty, ważność od 28-06-2017 14:00 CET do 29-06-2017 17:00 CET
Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 21°C.
Spodziewaj się utrudnień. Wysoka temperatura powietrza może stanowić zagrożenie zdrowia osób szczególnie podatnych np. osób starszych i dzieci.

 

έως 28.06.2017 09:00 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
english:

Lodzkie Province, Thunderstorm with hail, Level yellow, Valid from 27-06-2017 23:00 CET until 28-06-2017 08:00 CET
Thunderstorms can occure accompanied by intense precipitation from 20 mm to 30 mm, locally up to 40 mm, and wind gusts up to 70 kmph. Locally hail.
BE AWARE that thunderstorms may occur. Take extra care in exposed areas like mountains, forest and open terrain. Disruption to outdoor activities is possible.


polski:

Województwo łódzkie, burze z gradem, poziom żółty, ważność od 27-06-2017 23:00 CET do 28-06-2017 08:00 CET
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Strefa opadów i burz będzie się przemieszczać z południa na północ województwa.
Spodziewaj się utrudnień związanych z występowaniem burz. Należy zachować szczególną ostrożność przebywając na otwartym terenie, w lasach i górach.

 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA