Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Πολωνία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Kujawsko-pomorskie
έως 21.01.2017 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
english:

Kujawsko-Pomorskie Province - Southeastern Subregion, Freezing precipitation, Level orange, Valid from 20-01-2017 12:00 CET until 21-01-2017 09:00 CET
It is expected light freezing drizzle causing glaze.
BE PREPARED for widespread ice or/and snow leading to disruption to road, rail and air transport and outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.


polski:

Województwo kujawsko-pomorskie - subregion południowo-wschodni, opady marznące, poziom pomarańczowy, ważność od 20-01-2017 12:00 CET do 21-01-2017 09:00 CET
Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki, powodujących gołoledź.
Podejmij środki ostrożności. Silneoblodzenie nawierzchni dróg i chodników na znacznym obszarze powodujące utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

 

Lubelskie
έως 21.01.2017 16:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
english:

Lubelskie Province, Freezing precipitation, Level orange, Valid from 20-01-2017 04:00 CET until 21-01-2017 16:00 CET
It is expected moderate freezing rain or drizzle causing glaze.
BE PREPARED for widespread ice or/and snow leading to disruption to road, rail and air transport and outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.


polski:

Województwo lubelskie, opady marznące, poziom pomarańczowy, ważność od 20-01-2017 04:00 CET do 21-01-2017 16:00 CET
Prognozuje się wystąpienie okresami słabych opadów marznącej mżawki, powodującej gołoledź.
Podejmij środki ostrożności. Silne oblodzenie nawierzchni dróg i chodników na znacznym obszarze powodujące utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

 

Lubuskie
έως 21.01.2017 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
english:

Lubuskie Province, Freezing precipitation, Level orange, Valid from 20-01-2017 09:00 CET until 21-01-2017 09:00 CET
It is expected moderate freezing rain or drizzle causing glaze.
BE PREPARED for widespread ice or/and snow leading to disruption to road, rail and air transport and outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.


polski:

Województwo lubuskie, opady marznące, poziom pomarańczowy, ważność od 20-01-2017 09:00 CET do 21-01-2017 09:00 CET
Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.
Podejmij środki ostrożności. Silne oblodzenie nawierzchni dróg ichodników na znacznym obszarze powodujące utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

 

Mazowieckie
έως 21.01.2017 06:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
english:

Mazowieckie Province, Freezing precipitation, Level orange, Valid from 19-01-2017 18:00 CET until 21-01-2017 06:00 CET
It is expected light freezing drizzle causing glaze.
BE PREPARED for widespread ice or/and snow leading to disruption to road, rail and air transport and outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.


polski:

Województwo mazowieckie, opady marznące, poziom pomarańczowy, ważność od 19-01-2017 18:00 CET do 21-01-2017 06:00 CET
Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki, powodujących gołoledź.
Podejmij środki ostrożności. Silne oblodzenie nawierzchni dróg i chodników na znacznym obszarze powodujące utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

 

Podkarpackie
έως 21.01.2017 08:30 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
english:

Podkarpackie Province - Northern Subregion, Freezing precipitation, Level orange, Valid from 20-01-2017 10:00 CET until 21-01-2017 08:30 CET
It is expected freezing rain or drizzle causing glaze.
BE PREPARED for widespread ice or/and snow leading to disruption to road, rail and air transport and outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.


polski:

Województwo podkarpackie - subregion północny, opady marznące, poziom pomarańczowy, ważność od 20-01-2017 10:00 CET do 21-01-2017 08:30 CET
Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Podejmij środki ostrożności. Silne oblodzenie nawierzchni dróg i chodników na znacznym obszarze powodujące utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

 

Podlaskie
έως 20.01.2017 23:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
english:

Podlaskie Province, Freezing precipitation, Level orange, Valid from 20-01-2017 02:00 CET until 20-01-2017 23:00 CET
It is expected moderate freezing rain or drizzle causing glaze.
BE PREPARED for widespread ice or/and snow leading to disruption to road, rail and air transport and outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.


polski:

Województwo podlaskie, opady marznące, poziom pomarańczowy, ważność od 20-01-2017 02:00 CET do 20-01-2017 23:00 CET
Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Strefa opadów będzie wolno przemieszczać się z północy na południewojewództwa.
Podejmij środki ostrożności. Silne oblodzenie nawierzchni dróg i chodników na znacznym obszarze powodujące utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

 

έως 21.01.2017 13:00 CET
Οµίχλη (Κίτρινο)
english:

Podlaskie Province, Dense fog, Level yellow, Valid from 20-01-2017 21:00 CET until 21-01-2017 13:00 CET
On the greater part of the area there is expected a dense fog with visibility limited from 50 m to 200 m.
BE AWARE of some widespread, locally dense fog. May strongly affect outdoor routines. Can cause airport closures and delays, difficult driving conditions and longer journey times.


polski:

Województwo podlaskie, silna mgła, poziom żółty, ważność od 20-01-2017 21:00 CET do 21-01-2017 13:00 CET
Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 50 m do 200 m.
Spodziewaj się utrudnień. Mgła na dużym obszarze, lokalnie gęsta. Utrudnienia w ruchu lotniczym i kołowym, wydłużenia czasu podróży.

 

Śląskie
έως 21.01.2017 08:30 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
english:

Slaskie Province - Central Subregion, Freezing precipitation, Level yellow, Valid from 20-01-2017 19:15 CET until 21-01-2017 07:00 CET
It is expected light freezing drizzle causing glaze.
BE AWARE of widespread ice or/and snow on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.

Slaskie Province - Jurajski Subregion, Freezing precipitation, Level orange, Valid from 20-01-2017 09:00 CET until 21-01-2017 08:30 CET
It is expected freezing rain or drizzle causing glaze.
BE PREPARED for widespread ice or/and snow leading to disruption to road, rail and air transport and outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.


polski:

Województwo śląskie - subregion centralny, opady marznące, poziom żółty, ważność od 20-01-2017 19:15 CET do 21-01-2017 07:00 CET
Prognozuje się głównie w północnej części subregionu wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki, powodującej gołoledź.
Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

Województwo śląskie - subregion jurajski, opady marznące, poziom pomarańczowy,ważność od 20-01-2017 09:00 CET do 21-01-2017 08:30 CET
Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Podejmij środki ostrożności. Silne oblodzenie nawierzchni dróg i chodników na znacznym obszarze powodujące utrudnieniai ograniczenia w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

 

Świętokrzyskie
έως 21.01.2017 08:30 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
english:

Swietokrzyskie Province, Freezing precipitation, Level orange, Valid from 20-01-2017 08:30 CET until 21-01-2017 08:30 CET
It is expected freezing rain or drizzle causing glaze.
BE PREPARED for widespread ice or/and snow leading to disruption to road, rail and air transport and outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.


polski:

Województwo świętokrzyskie, opady marznące, poziom pomarańczowy, ważność od 20-01-2017 08:30 CET do 21-01-2017 08:30 CET
Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Podejmij środki ostrożności. Silne oblodzenie nawierzchnidróg i chodników na znacznym obszarze powodujące utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

 

Warmińsko-mazurskie
έως 21.01.2017 22:00 CET
Οµίχλη (Κίτρινο)
english:

Warminsko-Mazurskie Province, Dense fog, Level yellow, Valid from 20-01-2017 20:00 CET until 21-01-2017 22:00 CET
On the greater part of the area there is expected a dense fog with visibility limited from 50 m to 200 m.
BE AWARE of some widespread, locally dense fog. May strongly affect outdoor routines. Can cause airport closures and delays, difficult driving conditions and longer journey times.


polski:

Województwo warmińsko-mazurskie, silna mgła, poziom żółty, ważność od 20-01-2017 20:00 CET do 21-01-2017 22:00 CET
Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 50 m do 200 m.
Spodziewaj się utrudnień. Mgła na dużym obszarze, lokalnie gęsta. Utrudnienia w ruchu lotniczym i kołowym, wydłużenia czasu podróży.

 

Wielkopolskie
έως 21.01.2017 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
english:

Wielkopolskie Province, Freezing precipitation, Level orange, Valid from 20-01-2017 13:30 CET until 21-01-2017 09:00 CET
It is expected moderate freezing drizzle causing glaze.
BE PREPARED for widespread ice or/and snow leading to disruption to road, rail and air transport and outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.


polski:

Województwo wielkopolskie, opady marznące, poziom pomarańczowy, ważność od 20-01-2017 13:30 CET do 21-01-2017 09:00 CET
Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki, powodujących gołoledź.
Podejmij środki ostrożności. Silne oblodzenie nawierzchni dróg i chodników na znacznym obszarze powodujące utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

 

Zachodniopomorskie
έως 21.01.2017 12:00 CET
Οµίχλη (Κίτρινο)
english:

Zachodniopomorskie Province, Dense fog, Level yellow, Valid from 20-01-2017 22:00 CET until 21-01-2017 12:00 CET
On the greater part of the area there is expected a dense fog with visibility limited up to 100 m.
BE AWARE of some widespread, locally dense fog. May strongly affect outdoor routines. Can cause airport closures and delays, difficult driving conditions and longer journey times.


polski:

Województwo zachodniopomorskie, silna mgła, poziom żółty, ważność od 20-01-2017 22:00 CET do 21-01-2017 12:00 CET
Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m.
Spodziewaj się utrudnień. Mgła na dużym obszarze, lokalnie gęsta. Utrudnienia w ruchu lotniczym i kołowym, wydłużenia czasu podróży.

 

Łódzkie
έως 21.01.2017 12:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
english:

Lodzkie Province, Freezing precipitation, Level orange, Valid from 20-01-2017 13:30 CET until 21-01-2017 12:00 CET
It is expected freezing drizzle causing glaze.
BE PREPARED for widespread ice or/and snow leading to disruption to road, rail and air transport and outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.


polski:

Województwo łódzkie, opady marznące, poziom pomarańczowy, ważność od 20-01-2017 13:30 CET do 21-01-2017 12:00 CET
Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki, powodujących gołoledź.
Podejmij środki ostrożności. Silne oblodzenie nawierzchni dróg i chodnikówna znacznym obszarze powodujące utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA