Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Πολωνία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Dolnośląskie
έως 20.10.2017 11:00 CET
Οµίχλη (Κίτρινο)
english:

Dolnoslaskie Province, Dense fog, Level yellow, Valid from 19-10-2017 21:00 CET until 20-10-2017 10:00 CET
On the greater part of the area there is expected a dense fog with visibility limited to 100 m.
BE AWARE of some widespread, locally dense fog. May strongly affect outdoor routines. Can cause airport closures and delays, difficult driving conditions and longer journey times.


polski:

Województwo dolnośląskie, silna mgła, poziom żółty, ważność od 19-10-2017 21:00 CET do 20-10-2017 10:00 CET
W wielu miejscach na Nizinie Śląskiej oraz w kotlinach i dolinach górskich prognozuje się mgłę ograniczającą widzialność do 100 m.
Spodziewaj się utrudnień. Mgła na dużym obszarze, lokalnie gęsta. Utrudnienia w ruchu lotniczym i kołowym, wydłużenia czasu podróży.

 

Lubelskie
έως 20.10.2017 12:00 CET
Οµίχλη (Κίτρινο)
english:

Lubelskie Province, Dense fog, Level yellow, Valid from 19-10-2017 19:00 CET until 20-10-2017 11:00 CET
On the greater part of the area there is expected a dense fog with visibility limited from 300 m to 100 m.
BE AWARE of some widespread, locally dense fog. May strongly affect outdoor routines. Can cause airport closures and delays, difficult driving conditions and longer journey times.


polski:

Województwo lubelskie, silna mgła, poziom żółty, ważność od 19-10-2017 19:00 CET do 20-10-2017 11:00 CET
Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m.
Spodziewaj się utrudnień. Mgła na dużym obszarze, lokalnie gęsta. Utrudnienia wruchu lotniczym i kołowym, wydłużenia czasu podróży.

 

Lubuskie
έως 20.10.2017 11:00 CET
Οµίχλη (Κίτρινο)
english:

Lubuskie Province - Zielonogorski Subregion, Dense fog, Level yellow, Valid from 20-10-2017 00:00 CET until 20-10-2017 10:00 CET
On the greater part of the area there is expected a dense fog with visibility limited up to 100 m.
BE AWARE of some widespread, locally dense fog. May strongly affect outdoor routines. Can cause airport closures and delays, difficult driving conditions and longer journey times.


polski:

Województwo lubuskie - subregion zielonogórski, silna mgła, poziom żółty, ważność od 20-10-2017 00:00 CET do 20-10-2017 10:00 CET
Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m.
Spodziewaj się utrudnień. Mgła na dużym obszarze, lokalnie gęsta. Utrudnienia w ruchu lotniczym i kołowym, wydłużenia czasu podróży.

 

Mazowieckie
έως 20.10.2017 12:00 CET
Οµίχλη (Κίτρινο)
english:

Mazowieckie Province - Southern Subregion, Dense fog, Level yellow, Valid from 19-10-2017 20:00 CET until 20-10-2017 11:00 CET
On the greater part of the area there is expected a dense fog with visibility limited from 300 m to 100 m.
BE AWARE of some widespread, locally dense fog. May strongly affect outdoor routines. Can cause airport closures and delays, difficult driving conditions and longer journey times.


polski:

Województwo mazowieckie - subregion południowy, silna mgła, poziom żółty, ważność od 19-10-2017 20:00 CET do 20-10-2017 11:00 CET
Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m.
Spodziewaj się utrudnień. Mgła na dużym obszarze, lokalnie gęsta. Utrudnienia w ruchu lotniczym i kołowym, wydłużenia czasu podróży.

 

Małopolskie
έως 20.10.2017 11:00 CET
Οµίχλη (Κίτρινο)
english:

Malopolskie Province - Northern Subregion, Dense fog, Level yellow, Valid from 19-10-2017 22:00 CET until 20-10-2017 10:00 CET
On the greater part of the area there is expected a dense fog with visibility limited from 100 m to 200 m.
BE AWARE of some widespread, locally dense fog. May strongly affect outdoor routines. Can cause airport closures and delays, difficult driving conditions and longer journey times.


polski:

Województwo małopolskie - subregion północny, silna mgła, poziom żółty, ważność od 19-10-2017 22:00 CET do 20-10-2017 10:00 CET
Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 100 m do 200 m.
Spodziewaj się utrudnień. Mgła na dużym obszarze, lokalnie gęsta. Utrudnienia w ruchu lotniczym i kołowym, wydłużenia czasu podróży.

 

Opolskie
έως 20.10.2017 11:00 CET
Οµίχλη (Κίτρινο)
english:

Opolskie Province, Dense fog, Level yellow, Valid from 19-10-2017 21:00 CET until 20-10-2017 10:00 CET
On the greater part of the area there is expected a dense fog with visibility limited to 100 m.
BE AWARE of some widespread, locally dense fog. May strongly affect outdoor routines. Can cause airport closures and delays, difficult driving conditions and longer journey times.


polski:

Województwo opolskie, silna mgła, poziom żółty, ważność od 19-10-2017 21:00 CET do 20-10-2017 10:00 CET
W wielu miejscach, a zwłaszcza na północy i w centrum województwa, prognozuje się mgłę ograniczającą widzialność do 100 m.
Spodziewaj się utrudnień. Mgła na dużym obszarze, lokalnie gęsta. Utrudnienia w ruchu lotniczym i kołowym, wydłużenia czasu podróży.

 

Podkarpackie
έως 20.10.2017 11:00 CET
Οµίχλη (Κίτρινο)
english:

Podkarpackie Province - Northern Subregion, Dense fog, Level yellow, Valid from 19-10-2017 22:00 CET until 20-10-2017 10:00 CET
On the greater part of the area there is expected a dense fog with visibility limited from 100 m to 200 m.
BE AWARE of some widespread, locally dense fog. May strongly affect outdoor routines. Can cause airport closures and delays, difficult driving conditions and longer journey times.


polski:

Województwo podkarpackie - subregion północny, silna mgła, poziom żółty, ważność od 19-10-2017 22:00 CET do 20-10-2017 10:00 CET
Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 100 m do 200 m.
Spodziewaj się utrudnień. Mgła na dużym obszarze, lokalnie gęsta. Utrudnienia w ruchu lotniczym i kołowym, wydłużenia czasu podróży.

 

Śląskie
έως 20.10.2017 11:00 CET
Οµίχλη (Κίτρινο)
english:

Slaskie Province, Dense fog, Level yellow, Valid from 19-10-2017 20:00 CET until 20-10-2017 10:00 CET
On the greater part of the area there is expected a dense fog with visibility limited from 100 m to 200 m.
BE AWARE of some widespread, locally dense fog. May strongly affect outdoor routines. Can cause airport closures and delays, difficult driving conditions and longer journey times.


polski:

Województwo śląskie, silna mgła, poziom żółty, ważność od 19-10-2017 20:00 CET do 20-10-2017 10:00 CET
Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 100 m do 200 m.
Spodziewaj się utrudnień. Mgła na dużym obszarze, lokalnie gęsta. Utrudnienia w ruchu lotniczym i kołowym, wydłużenia czasu podróży.

 

Świętokrzyskie
έως 20.10.2017 11:00 CET
Οµίχλη (Κίτρινο)
english:

Swietokrzyskie Province, Dense fog, Level yellow, Valid from 19-10-2017 20:00 CET until 20-10-2017 10:00 CET
On the greater part of the area, mainly near the Vistula river, there is expected a dense fog with visibility limited from 100 m to 200 m.
BE AWARE of some widespread, locally dense fog. May strongly affect outdoor routines. Can cause airport closures and delays, difficult driving conditions and longer journey times.


polski:

Województwo świętokrzyskie, silna mgła, poziom żółty, ważność od 19-10-2017 20:00 CET do 20-10-2017 10:00 CET
Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze, zwłaszcza w dolinie Wisły, mgły ograniczającej widzialność od 100 m do 200 m.
Spodziewaj się utrudnień. Mgła na dużym obszarze, lokalnie gęsta. Utrudnienia w ruchu lotniczym i kołowym, wydłużenia czasu podróży.

 

Wielkopolskie
έως 20.10.2017 11:30 CET
Οµίχλη (Κίτρινο)
english:

Wielkopolskie Province - Kalisko-Leszczynski Subregion, Dense fog, Level yellow, Valid from 19-10-2017 19:00 CET until 20-10-2017 10:30 CET
On the greater part of the area there is expected a dense fog with visibility limited from to 100 m.
BE AWARE of some widespread, locally dense fog. May strongly affect outdoor routines. Can cause airport closures and delays, difficult driving conditions and longer journey times.


polski:

Województwo wielkopolskie - subregion kalisko-leszczyński, silna mgła, poziom żółty, ważność od 19-10-2017 19:00 CET do 20-10-2017 10:30 CET
Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m.
Spodziewaj się utrudnień. Mgła na dużym obszarze, lokalnie gęsta. Utrudnienia w ruchu lotniczym i kołowym, wydłużenia czasu podróży.

 

Łódzkie
έως 20.10.2017 12:00 CET
Οµίχλη (Κίτρινο)
english:

Lodzkie Province, Dense fog, Level yellow, Valid from 19-10-2017 19:15 CET until 20-10-2017 11:00 CET
On the greater part of the area there is expected a dense fog with visibility limited to 100 m.
BE AWARE of some widespread, locally dense fog. May strongly affect outdoor routines. Can cause airport closures and delays, difficult driving conditions and longer journey times.


polski:

Województwo łódzkie, silna mgła, poziom żółty, ważność od 19-10-2017 19:15 CET do 20-10-2017 11:00 CET
Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m.
Spodziewaj się utrudnień. Mgła na dużym obszarze, lokalnie gęsta. Utrudnienia wruchu lotniczym i kołowym, wydłużenia czasu podróży.

 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA