Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
SMHI

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Σουηδία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Blekinge
έως 05.04.2020 09:25 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Mörrumsån nedströms sjön Åsnen.
När: Flödena väntas ligga kvar över klass 1-nivå i delar av Mörrumsån fram till slutet av v. 14
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: Mörrumsån downstream of Lake Åsnen.
When: The flows are expected to remain above Class 1 level in parts of Mörrumsån until the end of week 14.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Norra Lapplandsfjällen
έως 05.04.2020 19:20 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Fram till onsdag morgon
Var: På kalfjället och på vindutsatta platser.
Intensitet: Väst eller nordväst 18-24 m/s, lokalt 25 m/s.
Kommentar: Dessutom snöfall som ger snödrev och dåliga siktförhållanden.

english:
When: Until Wednesday morning
Where: On the bare mountain and in wind-exposed places.
Intensity: West or northwest 18-24 m/s, locally 25 m/s.
Comment: Snowfall and strong wind gives drifting snow and poor visibility. 

Östra Jönköping
έως 05.04.2020 09:25 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Solgenån
När: Flödena sjunker sakta men säkert under vecka 14. I de flesta delarna av ån är flödena vid klass 1-nivå, lokalt kan klass 2-nivå förekomma nedströms sjön Nömmen.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd samt mycket höga vattenstånd i sjöar.
Kommentar: -

english:
Where: River Solgenån
When: Flows will continue to reduce during week 14. In most parts of the river, the flows are at Class 1 level; locally Class 2 levels can occur downstream of Lake Nömmen.
Type of watercourse: Medium-sized watercourse
Cause: Prolonged rainfall and very high water levels in lakes.
Comment: - 

Östra Kronoberg
έως 05.04.2020 09:25 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Mörrumsån nedströms sjön Åsnen.

När: Flödena väntas ligga kvar över klass 1-nivå i delar av Mörrumsån fram till slutet av v. 14

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: Mörrumsån downstream of Lake Åsnen.

When: The flows are expected to remain above Class 1 level in parts of Mörrumsån until the end of week 14.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Västra Jönköping
έως 05.04.2020 09:25 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Skålån med biflöden.
När: Flödena är sjunkande men ligger på klass 1-nivå i vissa delar av vattendraget. I dessa områden väntas flödena vara på klass 1-nivå under vecka 14.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd och fulla sjöar och magasin.
Kommentar: -

english:
Where: Skålån with tributaries.
When: The flows are declining but are at class 1 level in some parts of the river. In these areas, flows are expected to be at class 1 level during Week 14.
Type of watercourse: Medium-sized watercourse.
Cause: Prolonged rainfall and full lakes and magazines.
Comment: - 

Västra Kronoberg
έως 05.04.2020 09:25 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Helge å mellan sjön Möckeln och Skeingesjön.
När: Flödena är långsamt sjunkande och förväntas i vissa delar vara på klass 1-nivå hela vecka 14
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: Helge river between Lake Möckeln and Skeingesjön.
When: The flows are slowly declining and in some parts are expected to be at Class 1 level throughout week 14
Type of watercourse: Medium-sized watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Coasts:
North Sea of Bothnia
έως 06.04.2020 02:30 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Väst eller nordväst 15 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.

english:
Comment: West or northwest 15 m/s. Decreasing Wednesday morning. 

Skagerrak
έως 05.04.2020 20:15 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Onsdag eftermiddag väst 15 m/s

english:
Comment: Wednesday afternoon west 15 m/s 

South Sea of Bothnia
έως 06.04.2020 02:30 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Väst eller nordväst 15 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.

english:
Comment: West or northwest 15 m/s. Decreasing Wednesday morning. 

The Sound
έως 05.04.2020 08:30 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
svenska:
När: Tisdag sen kväll
Var: Söder om bron
Nivå: Kortvarigt ca -50 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar 60-65 under årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Tuesday late night
Where: South of the bridge
Level: Briefly about -50 cm in RH 2000.
Comment: The level in RH 2000 corresponds to 60-65 below the mean sea level this year. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA