Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
SMHI

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Σουηδία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Inre Dalsland
έως 14.12.2019 03:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Ikväll
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Under dagen regn som övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Tonight
Where: Throughout the area
Intensity:
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Kalmar
έως 14.12.2019 03:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: Främst i den norra delen
Intensitet: -
Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: Mainly in the north
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Norra Västergötland
έως 14.12.2019 03:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Ikväll eller inatt
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Ikväll först regn, som sen övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Tonight or tonight
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Örebro
έως 14.12.2019 03:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Östergötland
έως 14.12.2019 03:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Östra Jönköping
έως 14.12.2019 03:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Roslagskusten
έως 14.12.2019 03:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Sjuhärad+Göta älv
έως 14.12.2019 03:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Ikväll eller inatt
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Ikväll först regn, som sen övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Tonight or tonight
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Sörmland
έως 14.12.2019 03:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Stockholm
έως 14.12.2019 03:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Syd Vättern
έως 14.12.2019 03:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Ikväll eller inatt
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Ikväll först regn, som sen övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Tonight or tonight
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Sydväst Vänern
έως 14.12.2019 03:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Ikväll eller inatt
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Ikväll först regn, som sen övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Tonight or tonight
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Uppsala
έως 14.12.2019 03:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Värmland
έως 14.12.2019 03:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Ikväll
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Under dagen regn som övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Tonight
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

έως 11.12.2019 17:10 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Nedre delen av Byälven
När: Flödet ligger fortsatt på varningsnivå 1 och väntas göra det fram till slutet av vecka 50.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarigt regn
Kommentar: -

english:
Where: Lower part of river Byälven
When: The flow remains at warning level 1 and is expected to do so until the end of week 50.
Type of watercourse: Large
Cause: Long-lasting rain
Comment: - 

Västmanland
έως 14.12.2019 03:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Coasts:
Bay of Bothnia
έως 14.12.2019 03:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Nord eller nordost 15 m/s. Under måndagen vridande till nordväst och avtagande.

english:
Comment: North or northeast 15 m / s. On Monday, turning to the northwest and decreasing. 

Central Baltic
έως 14.12.2019 03:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst ca 15 m/s. Natt mot tisdag nordväst.

english:
Comment: Southwest about 15 m / s. Night towards Tuesday northwest. 

Kategatt
έως 14.12.2019 03:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst ca 15 m/s. Från måndag eftermiddag nord eller nordväst 14-18 m/s. Natt mot tisdag avtagande.

english:
Comment: Southwest about 15 m / s. From Monday afternoon north or northwest 14-18 m / s. Night versus Tuesday waning. 

έως 13.12.2019 17:50 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
svenska:
När: Från natt mot måndag
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: -

english:
When: From night to Monday
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: - 

North Sea of Bothnia
έως 14.12.2019 03:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Mot den finska sidan sydväst 15-20 m/s. Måndag morgon avtagande.

english:
Comment: To the Finnish side southwest 15-20 m / s. Monday morning waning. 

Northern Baltic
έως 14.12.2019 03:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst ca 15 m/s. Natt mot tisdag nord eller nordväst. Tisdag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest about 15 m / s. Night towards Tuesday north or northwest. Tuesday morning waning. 

Sea of Aaland
έως 14.12.2019 03:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst 15 m/s. Måndag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest 15 m / s. Monday morning waning. 

Skagerrak
έως 14.12.2019 03:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst ca 15 m/s. Från måndag middag nord eller nordväst 14-18 m/s. Natt mot tisdag avtagande.

english:
Comment: Southwest about 15 m / s. From Monday noon north or northwest 14-18 m / s. Night versus Tuesday waning. 

έως 13.12.2019 09:10 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
svenska:
När: Från natt mot måndag i samband med tidvattentopparna
Var: Främst i den södra delen
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: -

english:
When: From night to Monday in connection with the tidal peaks
Where: Mainly in the southern part
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: - 

South Sea of Bothnia
έως 14.12.2019 03:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-18 m/s. Måndag morgon väst och avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-18 m / s. Monday morning west and waning. 

Southern Baltic
έως 14.12.2019 03:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst ca 15 m/s. Natt mot tisdag nordväst. Tisdag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest about 15 m / s. Night towards Tuesday northwest. Tuesday morning waning. 

The Quark
έως 14.12.2019 03:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Nordost 15 m/s, vridande mot nordväst. Under dagen avtagande.

english:
Comment: Northeast 15 m / s, turning northwest. During the day waning. 

The Sound
έως 14.12.2019 03:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst tidvis 14 m/s. Måndag kväll nordväst. Tisdag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest occasionally 14 m / s. Monday evening northwest. Tuesday morning waning. 

Vänern
έως 14.12.2019 03:55 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Från i eftermiddag nordväst 15 m/s. Natt mot tisdag avtagande.

english:
Comment: From the afternoon northwest 15 m / s. Night versus Tuesday waning. 

Waters of Gotland
έως 14.12.2019 03:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst ca 15 m/s. Natt mot tisdag nordväst.

english:
Comment: Southwest about 15 m / s. Night towards Tuesday northwest. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA