Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Sea of Aaland ATOMShow RSS version

Ισχύει από 05.06.2020 08:34 CET έως 10.06.2020 08:35 CET
Άνεµος  Επίπεδο κινδύνου: Κίτρινο 
svenska:
Kommentar: Från sent lördag eftermiddag syd ca 15 m/s.

english:
Comment: From late Saturday afternoon south about 15 m/s. 

Απεικόνιση::  
  

Πίσω σε Ευρώπη:


Πίσω σε Σουηδία:


Αλλαγή γλώσσας:  | BG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |