Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Ισπανία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

A Mariña
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 110 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 110 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Bizkaia interior
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Bizkaia litoral
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cantabria del Ebro
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Central y Valles Mineros
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento del suroeste girando a oeste. Este umbral se superará principalmente en la parte occidental de la zona

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del suroeste girando a oeste. Este umbral se superará principalmente en la parte occidental de la zona

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Centro de Lugo
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Centro y valle de Villaverde
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cordillera y Picos de Europa
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste. Es probable que en cumbres y zonas especialmente expuestas se superen los 100 km/h

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste. Es probable que en cumbres y zonas especialmente expuestas se superen los 100 km/h

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cuenca del Nervión
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Gipuzkoa interior
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Ibérica de Burgos
έως 29.02.2020 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h.

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h.

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Ibérica riojana
έως 29.02.2020 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h.

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h.

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Interior de A Coruña
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Interior de Pontevedra
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Liébana
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste. Más probable en zonas altas y especialmente expuestas

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste. Más probable en zonas altas y especialmente expuestas

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Litoral occidental asturiano
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste. Es probable que en cumbres y zonas especialmente expuestas se superen los 100 km/h

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste. Es probable que en cumbres y zonas especialmente expuestas se superen los 100 km/h

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Miño de Pontevedra
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento del suroeste girando a oeste. Más probable en zonas elevadas y especialmente expuestas

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del suroeste girando a oeste. Más probable en zonas elevadas y especialmente expuestas

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Montaña de Lugo
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Montaña de Ourense
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento del suroeste girando a oeste. Más probable en zonas elevadas y especialmente expuestas

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del suroeste girando a oeste. Más probable en zonas elevadas y especialmente expuestas

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Noroeste de A Coruña
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Noroeste de Ourense
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Norte de Burgos
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h.

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h.

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Oeste de A Coruña
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Pirineo navarro
έως 29.02.2020 11:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Rias Baixas
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Sur de Lugo
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Suroccidental asturiana
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste. Es probable que en cumbres y zonas especialmente expuestas se superen los 100 km/h

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste. Es probable que en cumbres y zonas especialmente expuestas se superen los 100 km/h

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Suroeste de A Coruña
έως 29.02.2020 08:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento del suroeste girando a oeste

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Vertiente cantábrica de Navarra
έως 29.02.2020 11:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste. Más probable en cumbres y zonas especialmente expuestas

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento de Suroeste girando a Oeste. Más probable en cumbres y zonas especialmente expuestas

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Coasts:
Costa - A Mariña
έως 29.02.2020 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del SW fuerza 8 ocasionalmente 9

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del SW fuerza 8 ocasionalmente 9

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Ampurdán
έως 29.02.2020 11:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Intervalos de viento del sur fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Intervalos de viento del sur fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Bizkaia litoral
έως 29.02.2020 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del W fuerza 7. Mar combinada del W aumentando a 4 o 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del W fuerza 7. Mar combinada del W aumentando a 4 o 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Costa granadina
έως 29.02.2020 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Intervalos de viento del oeste fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Intervalos de viento del oeste fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Gipuzkoa litoral
έως 29.02.2020 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del W fuerza 7. Mar combinada del W aumentando a 4 o 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del W fuerza 7. Mar combinada del W aumentando a 4 o 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral cántabro
έως 29.02.2020 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del W fuerza 7 ocasionalmente 8. Mar combinada del W aumentando a 4 o 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del W fuerza 7 ocasionalmente 8. Mar combinada del W aumentando a 4 o 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral occidental asturiano
έως 29.02.2020 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del SW fuerza 8

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del SW fuerza 8

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral oriental asturiano
έως 29.02.2020 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del SW fuerza 8

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del SW fuerza 8

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Miño de Pontevedra
έως 29.02.2020 04:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del SW a W fuerza 7 de madrugada. Mar combinada del W aumentando a 4 o 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del SW a W fuerza 7 de madrugada. Mar combinada del W aumentando a 4 o 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Noroeste de A Coruña
έως 29.02.2020 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del SW fuerza 8 ocasionalmente 9

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del SW fuerza 8 ocasionalmente 9

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Oeste de A Coruña
έως 29.02.2020 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del SW fuerza 8 ocasionalmente 9

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del SW fuerza 8 ocasionalmente 9

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Poniente y Almería Capital
έως 29.02.2020 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Intervalos de viento del oeste fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Intervalos de viento del oeste fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Rias Baixas
έως 29.02.2020 04:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del SW a W fuerza 7 de madrugada. Mar combinada del W aumentando a 4 o 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del SW a W fuerza 7 de madrugada. Mar combinada del W aumentando a 4 o 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Suroeste de A Coruña
έως 29.02.2020 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del SW fuerza 8 ocasionalmente 9

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del SW fuerza 8 ocasionalmente 9

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA