Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Ολλανδία

περισσότερες πληροφορίες:
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Drenthe
έως 25.07.2019 13:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Aanhoudende hitte, maximumtemperaturen vandaag 30-34°C, woensdag en donderdag 32-38°C.
Minimumtemperaturen rond 20°C.
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.
Er is sprake van aanhoudende hitte met weinig afkoeling tijdens de nachten.
Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving.
Neem maatregelen: drink voldoende.
Houd uzelf en uw woning koel.
Beperk lichamelijke inspanning.
Neem water mee op reis.

english:
Persistent heat.
Maximumtemperatures today 30-34°C, Wednesday and Thursday 32-38°C.
Minimum temperatures around 20°C.
Nationaal Hitteplan activated.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst vulnerable people e.g.
the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities. 

Flevoland
έως 25.07.2019 13:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Aanhoudende hitte, maximumtemperaturen vandaag 30-34°C, woensdag en donderdag 32-38°C.
Minimumtemperaturen rond 20°C.
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.
Er is sprake van aanhoudende hitte met weinig afkoeling tijdens de nachten.
Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving.
Neem maatregelen: drink voldoende.
Houd uzelf en uw woning koel.
Beperk lichamelijke inspanning.
Neem water mee op reis.

english:
Persistent heat.
Maximumtemperatures today 30-34°C, Wednesday and Thursday 32-38°C.
Minimum temperatures around 20°C.
Nationaal Hitteplan activated.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst vulnerable people e.g.
the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities. 

Friesland
έως 25.07.2019 13:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Aanhoudende hitte, maximumtemperaturen vandaag 30-34°C, woensdag en donderdag 32-38°C.
Minimumtemperaturen rond 20°C.
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.
Er is sprake van aanhoudende hitte met weinig afkoeling tijdens de nachten.
Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving.
Neem maatregelen: drink voldoende.
Houd uzelf en uw woning koel.
Beperk lichamelijke inspanning.
Neem water mee op reis.

english:
Persistent heat.
Maximumtemperatures today 30-34°C, Wednesday and Thursday 32-38°C.
Minimum temperatures around 20°C.
Nationaal Hitteplan activated.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst vulnerable people e.g.
the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities. 

Gelderland
έως 25.07.2019 13:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Aanhoudende hitte, maximumtemperaturen vandaag 30-34°C, woensdag en donderdag 32-38°C.
Minimumtemperaturen rond 20°C.
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.
Er is sprake van aanhoudende hitte met weinig afkoeling tijdens de nachten.
Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving.
Neem maatregelen: drink voldoende.
Houd uzelf en uw woning koel.
Beperk lichamelijke inspanning.
Neem water mee op reis.

english:
Persistent heat.
Maximumtemperatures today 30-34°C, Wednesday and Thursday 32-38°C.
Minimum temperatures around 20°C.
Nationaal Hitteplan activated.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst vulnerable people e.g.
the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities. 

Groningen
έως 25.07.2019 13:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Aanhoudende hitte, maximumtemperaturen vandaag 30-34°C, woensdag en donderdag 32-38°C.
Minimumtemperaturen rond 20°C.
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.
Er is sprake van aanhoudende hitte met weinig afkoeling tijdens de nachten.
Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving.
Neem maatregelen: drink voldoende.
Houd uzelf en uw woning koel.
Beperk lichamelijke inspanning.
Neem water mee op reis.

english:
Persistent heat.
Maximumtemperatures today 30-34°C, Wednesday and Thursday 32-38°C.
Minimum temperatures around 20°C.
Nationaal Hitteplan activated.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst vulnerable people e.g.
the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities. 

Limburg
έως 25.07.2019 13:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Aanhoudende hitte, maximumtemperaturen vandaag 30-34°C, woensdag en donderdag 32-38°C.
Minimumtemperaturen rond 20°C.
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.
Er is sprake van aanhoudende hitte met weinig afkoeling tijdens de nachten.
Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving.
Neem maatregelen: drink voldoende.
Houd uzelf en uw woning koel.
Beperk lichamelijke inspanning.
Neem water mee op reis.

english:
Persistent heat.
Maximumtemperatures today 30-34°C, Wednesday and Thursday 32-38°C.
Minimum temperatures around 20°C.
Nationaal Hitteplan activated.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst vulnerable people e.g.
the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities. 

Noord-Brabant
έως 25.07.2019 13:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Aanhoudende hitte, maximumtemperaturen vandaag 30-34°C, woensdag en donderdag 32-38°C.
Minimumtemperaturen rond 20°C.
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.
Er is sprake van aanhoudende hitte met weinig afkoeling tijdens de nachten.
Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving.
Neem maatregelen: drink voldoende.
Houd uzelf en uw woning koel.
Beperk lichamelijke inspanning.
Neem water mee op reis.

english:
Persistent heat.
Maximumtemperatures today 30-34°C, Wednesday and Thursday 32-38°C.
Minimum temperatures around 20°C.
Nationaal Hitteplan activated.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst vulnerable people e.g.
the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities. 

Noord-Holland
έως 25.07.2019 13:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Aanhoudende hitte, maximumtemperaturen vandaag 30-34°C, woensdag en donderdag 32-38°C.
Minimumtemperaturen rond 20°C.
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.
Er is sprake van aanhoudende hitte met weinig afkoeling tijdens de nachten.
Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving.
Neem maatregelen: drink voldoende.
Houd uzelf en uw woning koel.
Beperk lichamelijke inspanning.
Neem water mee op reis.

english:
Persistent heat.
Maximumtemperatures today 30-34°C, Wednesday and Thursday 32-38°C.
Minimum temperatures around 20°C.
Nationaal Hitteplan activated.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst vulnerable people e.g.
the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities. 

Overijssel
έως 25.07.2019 13:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Aanhoudende hitte, maximumtemperaturen vandaag 30-34°C, woensdag en donderdag 32-38°C.
Minimumtemperaturen rond 20°C.
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.
Er is sprake van aanhoudende hitte met weinig afkoeling tijdens de nachten.
Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving.
Neem maatregelen: drink voldoende.
Houd uzelf en uw woning koel.
Beperk lichamelijke inspanning.
Neem water mee op reis.

english:
Persistent heat.
Maximumtemperatures today 30-34°C, Wednesday and Thursday 32-38°C.
Minimum temperatures around 20°C.
Nationaal Hitteplan activated.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst vulnerable people e.g.
the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities. 

Utrecht
έως 25.07.2019 13:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Aanhoudende hitte, maximumtemperaturen vandaag 30-34°C, woensdag en donderdag 32-38°C.
Minimumtemperaturen rond 20°C.
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.
Er is sprake van aanhoudende hitte met weinig afkoeling tijdens de nachten.
Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving.
Neem maatregelen: drink voldoende.
Houd uzelf en uw woning koel.
Beperk lichamelijke inspanning.
Neem water mee op reis.

english:
Persistent heat.
Maximumtemperatures today 30-34°C, Wednesday and Thursday 32-38°C.
Minimum temperatures around 20°C.
Nationaal Hitteplan activated.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst vulnerable people e.g.
the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities. 

Waddeneilanden
έως 25.07.2019 13:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
nederlands:
Aanhoudende hitte.
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.
Er is sprake van aanhoudende hitte.
Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving.
Met name ouderen en mensen met een chronische aandoening wordt geadviseerd maatregelen te nemen: drink voldoende, houd uzelf en uw woning koel.

english:
Persistent heat.
Nationaal Hitteplan activated.
BE AWARE that high temperatures are expected.
Some health risks amongst vulnerable people like the elderly and very young are possible. 

Zeeland
έως 25.07.2019 13:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Aanhoudende hitte, maximumtemperaturen vandaag 30-34°C, woensdag en donderdag 32-38°C.
Minimumtemperaturen rond 20°C.
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.
Er is sprake van aanhoudende hitte met weinig afkoeling tijdens de nachten.
Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving.
Neem maatregelen: drink voldoende.
Houd uzelf en uw woning koel.
Beperk lichamelijke inspanning.
Neem water mee op reis.

english:
Persistent heat.
Maximumtemperatures today 30-34°C, Wednesday and Thursday 32-38°C.
Minimum temperatures around 20°C.
Nationaal Hitteplan activated.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst vulnerable people e.g.
the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities. 

Zuid-Holland
έως 25.07.2019 13:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Aanhoudende hitte, maximumtemperaturen vandaag 30-34°C, woensdag en donderdag 32-38°C.
Minimumtemperaturen rond 20°C.
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.
Er is sprake van aanhoudende hitte met weinig afkoeling tijdens de nachten.
Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving.
Neem maatregelen: drink voldoende.
Houd uzelf en uw woning koel.
Beperk lichamelijke inspanning.
Neem water mee op reis.

english:
Persistent heat.
Maximumtemperatures today 30-34°C, Wednesday and Thursday 32-38°C.
Minimum temperatures around 20°C.
Nationaal Hitteplan activated.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst vulnerable people e.g.
the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities. 

Coasts:
IJsselmeer
έως 25.07.2019 13:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
nederlands:
Aanhoudende hitte.
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.
Er is sprake van aanhoudende hitte.
Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving.
Met name ouderen en mensen met een chronische aandoening wordt geadviseerd maatregelen te nemen: drink voldoende, houd uzelf en uw woning koel.

english:
Persistent heat.
Nationaal Hitteplan activated.
BE AWARE that high temperatures are expected.
Some health risks amongst vulnerable people like the elderly and very young are possible. 

Waddenzee
έως 25.07.2019 13:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
nederlands:
Aanhoudende hitte.
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.
Er is sprake van aanhoudende hitte.
Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving.
Met name ouderen en mensen met een chronische aandoening wordt geadviseerd maatregelen te nemen: drink voldoende, houd uzelf en uw woning koel.

english:
Persistent heat.
Nationaal Hitteplan activated.
BE AWARE that high temperatures are expected.
Some health risks amongst vulnerable people like the elderly and very young are possible. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA