Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Νορßηγία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Finnmark
έως 09.08.2020 10:00 CET
Βροχή (Κίτρινο)
norsk:
Finnmarksvidda: Fra natt til søndag og frem til og med søndag formiddag ventes kraftig regn på Finnmarksvidda. Regnet starter i vest og brer seg østover.
Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Vurder behov for forebyggende tiltak. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

english:
Finnmarksvidda: From early Sunday morning and until late Sunday morning expected heavy rain on Finnmarksvidda. The rain will start in west and move towards east.
Risk of flooding of low-lying areas in densely populated areas. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places.

Consider the need for preventive measures. Check road reports (175.no). Adjust the speed and use caution while driving. 

έως 09.08.2020 07:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Øst-Finnmark og Finnmarksvidda: Lokal lyng- og skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.
Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild.

english:
Oest-Finnmark and Finnmarksvidda: Local grass and forest fire danger until significant precipitation.
Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. 

Nord-Trøndelag
έως 09.08.2020 00:00 CET
Rain-Flood (Κίτρινο)
norsk:
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms: Lørdag ettermiddag og kveld ventes kraftige byger i Trøndelag, Nordland og Sør-Troms. Bygene starter i sør og beveger seg nordover i løpet av dagen. Bygeaktiviteten kan vare i 3 til 4 timer. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt.

Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Hagl, lyn og torden, og kraftige vindkast. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Tilpass farten og kjør etter forholdene.

english:
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten, Lofoten, Vesteraalen and Sør-Troms: Saturday afternoon and evening heavy showers are expected in Trøndelag, Nordland and South Troms. The showers start in the south and moves northward through the day. The showery weather can last 3 to 4 hours. There is large locale variations in intensity and amount of rain, and the conditions can change rapidly.

Risk of storm water in urban areas, local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides at locations impacted by showers. Hail, thunder and lightning, and strong wind gusts. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places.

Keep yourself informed of the latest weather developments and forecasts. Follow the weather situation on the rain radar. Adjust the speed and use caution while driving. 

Nordland
έως 09.08.2020 01:00 CET
Rain-Flood (Κίτρινο)
norsk:
Nordland og Sør-Troms: Sent lørdag ettermiddag og kveld ventes kraftige byger i Nordland og Sør-Troms. Bygene starter i sør og beveger seg nordover i løpet av dagen. Bygeaktiviteten kan vare i 3 til 4 timer. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt.
Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Hagl, lyn og torden, og kraftige vindkast. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Tilpass farten og kjør etter forholdene.

english:
Nordland and South Troms: Late Saturday afternoon and evening heavy showers are expected in Nordland and South Troms. The showers will start in the south and move northward. The showery activity wil last approximately 3 to 4 hours. There is large local variations in intensity and amount of rain, and the conditions can change rapidly.
Risk of storm water in urban areas, local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides at locations impacted by showers. Hail, thunder and lightning, and strong wind gusts. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places.

Keep yourself informed of the latest weather developments and forecasts. Follow the weather situation on the rain radar. Adjust the speed and use caution while driving. 

Sør-Trøndelag
έως 09.08.2020 00:00 CET
Rain-Flood (Κίτρινο)
norsk:
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms: Lørdag ettermiddag og kveld ventes kraftige byger i Trøndelag, Nordland og Sør-Troms. Bygene starter i sør og beveger seg nordover i løpet av dagen. Bygeaktiviteten kan vare i 3 til 4 timer. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt.
Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Hagl, lyn og torden, og kraftige vindkast. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Tilpass farten og kjør etter forholdene.

english:
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten, Lofoten, Vesteraalen and Sør-Troms: Saturday afternoon and evening heavy showers are expected in Trøndelag, Nordland and South Troms. The showers start in the south and moves northward through the day. The showery weather can last 3 to 4 hours. There is large locale variations in intensity and amount of rain, and the conditions can change rapidly.
Risk of storm water in urban areas, local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides at locations impacted by showers. Hail, thunder and lightning, and strong wind gusts. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places.

Keep yourself informed of the latest weather developments and forecasts. Follow the weather situation on the rain radar. Adjust the speed and use caution while driving. 

Troms
έως 09.08.2020 01:00 CET
Rain-Flood (Κίτρινο)
norsk:
Nordland og Sør-Troms: Sent lørdag ettermiddag og kveld ventes kraftige byger i Nordland og Sør-Troms. Bygene starter i sør og beveger seg nordover i løpet av dagen. Bygeaktiviteten kan vare i 3 til 4 timer. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt.

Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Hagl, lyn og torden, og kraftige vindkast. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Tilpass farten og kjør etter forholdene.

english:
Nordland and South Troms: Late Saturday afternoon and evening heavy showers are expected in Nordland and South Troms. The showers will start in the south and move northward. The showery activity wil last approximately 3 to 4 hours. There is large local variations in intensity and amount of rain, and the conditions can change rapidly.

Risk of storm water in urban areas, local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides at locations impacted by showers. Hail, thunder and lightning, and strong wind gusts. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places.

Keep yourself informed of the latest weather developments and forecasts. Follow the weather situation on the rain radar. Adjust the speed and use caution while driving. 

Coasts:
Finnmark kyst
έως 09.08.2020 13:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Loppa - Nordkapp: Fra sent natt til søndag sørvestlig stiv kuling 15 m/s. Tidlig søndag ettermiddag minkende vind.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Loppa - North Cape: From late early Sunday morning southwest near gale force 7. Early Sunday afternoon decreasing wind.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

Do not go out at sea in a small boat. 

Nordland kyst
έως 09.08.2020 07:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Andenes - Loppa: Natt til søndag sørvestlig stiv kuling 15 m/s.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Andenes - Loppa: Early Sunday morning southwest near gale force 7.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

Do not go out at sea in a small boat. 

Troms kyst
έως 09.08.2020 07:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Andenes - Loppa: Natt til søndag sørvestlig stiv kuling 15 m/s.

Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Andenes - Loppa: Early Sunday morning southwest near gale force 7.

Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

Do not go out at sea in a small boat. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA