Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
SMHI

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Σουηδία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Jämtland
έως 12.12.2019 20:05 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Söndag kväll och natt mot måndag
Var: Hela området.
Intensitet: 10-15, lokalt ca 20 cm
Kommentar:

english:
When: Sunday evening and night to Monday
Where: The whole area.
Intensity: 10-15, locally about 20 cm
Comment: 

Jämtlandsfjällen
έως 12.12.2019 10:35 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från söndag kväll och natt mot måndag
Var: Hela området.
Intensitet: 10-15, lokalt ca 20 cm
Kommentar:

english:
When: From Sunday evening and night to Monday
Where: The whole area.
Intensity: 10-15, locally about 20 cm
Comment: 

Värmland
έως 11.12.2019 17:10 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Nedre delen av Byälven
När: Flödet ligger fortsatt på varningsnivå 1 och väntas göra det fram till slutet av vecka 50.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarigt regn
Kommentar: -

english:
Where: Lower part of river Byälven
When: The flow remains at warning level 1 and is expected to do so until the end of week 50.
Type of watercourse: Large
Cause: Long-lasting rain
Comment: - 

Västerbottens kustland
έως 13.12.2019 10:35 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från inatt fram till måndag förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm
Kommentar: I kustlandet möjligen frisk nordostlig till nordlig vind och därmed risk för drivbildning.

english:
When: From overnight until Monday late morning
Where: The whole area
Intensity: 10-15 cm
Comment: Near the coast possibly fresh northeast to northern wind and risk of drifting snow. 

Västernorrland
έως 12.12.2019 20:05 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Söndag kväll och natt mot måndag
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm, i kustlandet möjligen drygt 20 cm.
Kommentar: I kustlandet möjligen frisk nordostlig till nordlig vind och därmed risk för drivbildning.

english:
When: Sunday evening and night to Monday
Where: The whole area
Intensity: 10-15 cm, in the coastal region chance to over 20 cm.
Comment: In the coastal country possibly strong north wind and risk of drifting snow. 

Coasts:
Bay of Bothnia
έως 13.12.2019 10:35 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Natt mot måndag nord eller nordost ca 15 m/s. Fram på dagen nord eller nordväst och under eftermiddagen avtagande.

english:
Comment: Night towards Monday north or northeast about 15 m/s. Until the day north or northwest and during the afternoon waning. 

Central Baltic
έως 13.12.2019 13:15 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-18 m/s. Sent söndag kväll något avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-18 m / s. Late Sunday evening a slight decline. 

Kategatt
έως 13.12.2019 17:50 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
svenska:
När: Från natt mot måndag
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: -

english:
When: From night to Monday
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: - 

έως 13.12.2019 15:10 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst tidvis 14-16 m/s. Måndag kväll nord 14-18 m/s.

english:
Comment: Southwest occasionally 14-16 m/s. Monday evening north 14-18 m/s. 

North Sea of Bothnia
έως 13.12.2019 10:55 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Natt mot måndag vid svenska kusten nordost 15 m/s. I östra delen sydväst 14-18 m/s. Måndag morgon allmänt väst eller nordväst och avtagande.

english:
Comment: Night towards Monday on the Swedish coast northeast 15 m / s. In the eastern part southwest 14-18 m / s. Monday morning generally west or northwest and waning. 

Northern Baltic
έως 13.12.2019 13:15 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-18 m/s. I natt något avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-18 m / s. Tonight somewhat waning. 

Sea of Aaland
έως 13.12.2019 19:50 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst ca 15 m/s.

english:
Comment: Southwest about 15 m / s. 

Skagerrak
έως 13.12.2019 15:30 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s. Sent inatt avtagande men måndag eftermiddag omkring nord 14-18 m/s.

english:
Comment: Southwest 14-17 m/s. Late overnight decline but Monday afternoon around north 14-18 m / s. 

έως 13.12.2019 09:10 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
svenska:
När: Från natt mot måndag i samband med tidvattentopparna
Var: Främst i den södra delen
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: -

english:
When: From night to Monday in connection with the tidal peaks
Where: Mainly in the southern part
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: - 

South Sea of Bothnia
έως 13.12.2019 19:50 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-18 m/s. Måndag morgon väst och avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-18 m / s. Monday morning west and waning. 

Southern Baltic
έως 13.12.2019 19:50 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst tidvis 15 m/s.

english:
Comment: Southwest occasionally 15 m / s. 

The Quark
έως 13.12.2019 10:35 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Natt mot måndag nordost 15 m/s. Fram på dagen nord eller nordväst och på eftermiddagen avtagande.

english:
Comment: Night towards Monday northeast 15 m / s. Until the day north or northwest and in the afternoon decreasing. 

The Sound
έως 13.12.2019 19:50 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst, tidvis ca 14 m/s.

english:
Comment: Southwest occasionally about 14 m/s. 

Vänern
έως 13.12.2019 11:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst 15 m/s. Natt mot måndag avtagande.

english:
Comment: Southwest 15 m/s. Night towards Monday decline. 

Waters of Gotland
έως 13.12.2019 13:15 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-18 m/s. Sent söndag kväll något avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-18 m / s. Late Sunday evening a slight decline. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA