Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Νορßηγία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Akershus
έως 01.03.2020 12:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold: Fra lørdag ettermiddag og frem til søndag ettermiddag ventes 10-15 cm snø.
Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

english:
Oestfold, Oslo, Akershus, Buskerud and Vestfold: From Saturday afternoon to Sunday afternoon we expect 10-15 cm snow.
Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult.

Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. 

Aust-Agder
έως 01.03.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: I dag lørdag og natt til søndag fortsatt snøfokk pga. østlig stiv til sterk kuling i kombinasjon med snø.

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Fjellet i Soer-Norge: Today Saturday and early Sunday morning still blowing snow because. easterly near gale or gale force 8 in combination with snow.

Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Check road reports (175.no). 

Buskerud
έως 01.03.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: I dag lørdag og natt til søndag fortsatt snøfokk pga. østlig stiv til sterk kuling i kombinasjon med snø.Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Fjellet i Soer-Norge: Today Saturday and early Sunday morning still blowing snow because. easterly near gale or gale force 8 in combination with snow.Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Check road reports (175.no). 

Hedmark
έως 01.03.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: I dag lørdag og natt til søndag fortsatt snøfokk pga. østlig stiv til sterk kuling i kombinasjon med snø.


Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Fjellet i Soer-Norge: Today Saturday and early Sunday morning still blowing snow because. easterly near gale or gale force 8 in combination with snow.


Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Check road reports (175.no). 

Hordaland
έως 01.03.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: I dag lørdag og natt til søndag fortsatt snøfokk pga. østlig stiv til sterk kuling i kombinasjon med snø.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Fjellet i Soer-Norge: Today Saturday and early Sunday morning still blowing snow because. easterly near gale or gale force 8 in combination with snow.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Check road reports (175.no). 

Møre og Romsdal
έως 01.03.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: I dag lørdag og natt til søndag fortsatt snøfokk pga. østlig stiv til sterk kuling i kombinasjon med snø.


Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Fjellet i Soer-Norge: Today Saturday and early Sunday morning still blowing snow because. easterly near gale or gale force 8 in combination with snow.


Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Check road reports (175.no). 

Oppland
έως 01.03.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: I dag lørdag og natt til søndag fortsatt snøfokk pga. østlig stiv til sterk kuling i kombinasjon med snø.

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Fjellet i Soer-Norge: Today Saturday and early Sunday morning still blowing snow because. easterly near gale or gale force 8 in combination with snow.

Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Check road reports (175.no). 

Oslo
έως 01.03.2020 12:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold: Fra lørdag ettermiddag og frem til søndag ettermiddag ventes 10-15 cm snø.

Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

english:
Oestfold, Oslo, Akershus, Buskerud and Vestfold: From Saturday afternoon to Sunday afternoon we expect 10-15 cm snow.

Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult.

Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. 

Rogaland
έως 01.03.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: I dag lørdag og natt til søndag fortsatt snøfokk pga. østlig stiv til sterk kuling i kombinasjon med snø.Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Fjellet i Soer-Norge: Today Saturday and early Sunday morning still blowing snow because. easterly near gale or gale force 8 in combination with snow.Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Check road reports (175.no). 

Sogn og Fjordane
έως 01.03.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: I dag lørdag og natt til søndag fortsatt snøfokk pga. østlig stiv til sterk kuling i kombinasjon med snø.

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Fjellet i Soer-Norge: Today Saturday and early Sunday morning still blowing snow because. easterly near gale or gale force 8 in combination with snow.

Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Check road reports (175.no). 

Sør-Trøndelag
έως 01.03.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: I dag lørdag og natt til søndag fortsatt snøfokk pga. østlig stiv til sterk kuling i kombinasjon med snø.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Fjellet i Soer-Norge: Today Saturday and early Sunday morning still blowing snow because. easterly near gale or gale force 8 in combination with snow.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Check road reports (175.no). 

Telemark
έως 01.03.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: I dag lørdag og natt til søndag fortsatt snøfokk pga. østlig stiv til sterk kuling i kombinasjon med snø.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Fjellet i Soer-Norge: Today Saturday and early Sunday morning still blowing snow because. easterly near gale or gale force 8 in combination with snow.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Check road reports (175.no). 

Vest-Agder
έως 01.03.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: I dag lørdag og natt til søndag fortsatt snøfokk pga. østlig stiv til sterk kuling i kombinasjon med snø.


Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Fjellet i Soer-Norge: Today Saturday and early Sunday morning still blowing snow because. easterly near gale or gale force 8 in combination with snow.


Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Check road reports (175.no). 

Vestfold
έως 01.03.2020 12:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold: Fra lørdag ettermiddag og frem til søndag ettermiddag ventes 10-15 cm snø.
Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

english:
Oestfold, Oslo, Akershus, Buskerud and Vestfold: From Saturday afternoon to Sunday afternoon we expect 10-15 cm snow.
Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult.

Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. 

Østfold
έως 01.03.2020 12:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold: Fra lørdag ettermiddag og frem til søndag ettermiddag ventes 10-15 cm snø.


Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

english:
Oestfold, Oslo, Akershus, Buskerud and Vestfold: From Saturday afternoon to Sunday afternoon we expect 10-15 cm snow.


Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult.

Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA