Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Νορßηγία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Aust-Agder
έως 08.07.2020 01:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Vestlandet og fjellet i Sør-Norge: I kveld, mandag, overgang til snøbyger over ca. 800-1000 m, fra tirsdag ettermiddag ca. 1000-1200 m. Mest nedbør ventes i vestlige fjelltrakter.

Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Vestlandet and fjellet i Soer-Norge: This evening, Monday, transition to snowshowers above approximately 800-1000 m, from Tuesday afternoon approximately 1000-1200 m. Largest accmuluations are expected in western mountain areas.

Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult.

Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Buskerud
έως 08.07.2020 01:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Vestlandet og fjellet i Sør-Norge: I kveld, mandag, overgang til snøbyger over ca. 800-1000 m, fra tirsdag ettermiddag ca. 1000-1200 m. Mest nedbør ventes i vestlige fjelltrakter.Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Vestlandet and fjellet i Soer-Norge: This evening, Monday, transition to snowshowers above approximately 800-1000 m, from Tuesday afternoon approximately 1000-1200 m. Largest accmuluations are expected in western mountain areas.Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult.

Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Hedmark
έως 08.07.2020 01:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Vestlandet og fjellet i Sør-Norge: I kveld, mandag, overgang til snøbyger over ca. 800-1000 m, fra tirsdag ettermiddag ca. 1000-1200 m. Mest nedbør ventes i vestlige fjelltrakter.


Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Vestlandet and fjellet i Soer-Norge: This evening, Monday, transition to snowshowers above approximately 800-1000 m, from Tuesday afternoon approximately 1000-1200 m. Largest accmuluations are expected in western mountain areas.


Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult.

Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Hordaland
έως 08.07.2020 01:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Vestlandet og fjellet i Sør-Norge: I kveld, mandag, overgang til snøbyger over ca. 800-1000 m, fra tirsdag ettermiddag ca. 1000-1200 m. Mest nedbør ventes i vestlige fjelltrakter.
Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Vestlandet and fjellet i Soer-Norge: This evening, Monday, transition to snowshowers above approximately 800-1000 m, from Tuesday afternoon approximately 1000-1200 m. Largest accmuluations are expected in western mountain areas.
Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult.

Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Møre og Romsdal
έως 08.07.2020 01:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Vestlandet og fjellet i Sør-Norge: I kveld, mandag, overgang til snøbyger over ca. 800-1000 m, fra tirsdag ettermiddag ca. 1000-1200 m. Mest nedbør ventes i vestlige fjelltrakter.


Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Vestlandet and fjellet i Soer-Norge: This evening, Monday, transition to snowshowers above approximately 800-1000 m, from Tuesday afternoon approximately 1000-1200 m. Largest accmuluations are expected in western mountain areas.


Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult.

Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Oppland
έως 08.07.2020 01:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Vestlandet og fjellet i Sør-Norge: I kveld, mandag, overgang til snøbyger over ca. 800-1000 m, fra tirsdag ettermiddag ca. 1000-1200 m. Mest nedbør ventes i vestlige fjelltrakter.

Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Vestlandet and fjellet i Soer-Norge: This evening, Monday, transition to snowshowers above approximately 800-1000 m, from Tuesday afternoon approximately 1000-1200 m. Largest accmuluations are expected in western mountain areas.

Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult.

Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Rogaland
έως 08.07.2020 01:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Vestlandet og fjellet i Sør-Norge: I kveld, mandag, overgang til snøbyger over ca. 800-1000 m, fra tirsdag ettermiddag ca. 1000-1200 m. Mest nedbør ventes i vestlige fjelltrakter.Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Vestlandet and fjellet i Soer-Norge: This evening, Monday, transition to snowshowers above approximately 800-1000 m, from Tuesday afternoon approximately 1000-1200 m. Largest accmuluations are expected in western mountain areas.Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult.

Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Sogn og Fjordane
έως 08.07.2020 01:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Vestlandet og fjellet i Sør-Norge: I kveld, mandag, overgang til snøbyger over ca. 800-1000 m, fra tirsdag ettermiddag ca. 1000-1200 m. Mest nedbør ventes i vestlige fjelltrakter.

Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Vestlandet and fjellet i Soer-Norge: This evening, Monday, transition to snowshowers above approximately 800-1000 m, from Tuesday afternoon approximately 1000-1200 m. Largest accmuluations are expected in western mountain areas.

Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult.

Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Sør-Trøndelag
έως 08.07.2020 01:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Vestlandet og fjellet i Sør-Norge: I kveld, mandag, overgang til snøbyger over ca. 800-1000 m, fra tirsdag ettermiddag ca. 1000-1200 m. Mest nedbør ventes i vestlige fjelltrakter.
Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Vestlandet and fjellet i Soer-Norge: This evening, Monday, transition to snowshowers above approximately 800-1000 m, from Tuesday afternoon approximately 1000-1200 m. Largest accmuluations are expected in western mountain areas.
Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult.

Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Telemark
έως 08.07.2020 01:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Vestlandet og fjellet i Sør-Norge: I kveld, mandag, overgang til snøbyger over ca. 800-1000 m, fra tirsdag ettermiddag ca. 1000-1200 m. Mest nedbør ventes i vestlige fjelltrakter.
Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Vestlandet and fjellet i Soer-Norge: This evening, Monday, transition to snowshowers above approximately 800-1000 m, from Tuesday afternoon approximately 1000-1200 m. Largest accmuluations are expected in western mountain areas.
Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult.

Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Vest-Agder
έως 08.07.2020 01:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Vestlandet og fjellet i Sør-Norge: I kveld, mandag, overgang til snøbyger over ca. 800-1000 m, fra tirsdag ettermiddag ca. 1000-1200 m. Mest nedbør ventes i vestlige fjelltrakter.


Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Vestlandet and fjellet i Soer-Norge: This evening, Monday, transition to snowshowers above approximately 800-1000 m, from Tuesday afternoon approximately 1000-1200 m. Largest accmuluations are expected in western mountain areas.


Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult.

Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA