Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Νορßηγία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Hordaland
έως 23.01.2021 13:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Frå i ettermiddag, fredag, til laurdag ettermiddag ventast lokalt mykje snø. Snøgrensa ventas å liggje på 200-500 m, frå natt til laurdag synkjande. Dei største nedbørmengdane er venta i områda nord for Boknafjorden og sør for Sognefjorden.

Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
From this afternoon, Friday, to Saturday afternoon locally large amounts of snow is expected. Precipitation as snow is expected above 200-500 m, from early Saturday morning decreasing. The largest amounts of precipitation is expected in the areas north of Boknafjord and south for Sognefjord.

Vulnerable infrastructure can be affected due to accumulation of snow. Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. Blowing snow causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads.

Vulnerable installations and objects should be protected. Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Rogaland
έως 23.01.2021 13:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Frå i ettermiddag, fredag, til laurdag ettermiddag ventast lokalt mykje snø. Snøgrensa ventas å liggje på 200-500 m, frå natt til laurdag synkjande. Dei største nedbørmengdane er venta i områda nord for Boknafjorden og sør for Sognefjorden.
Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
From this afternoon, Friday, to Saturday afternoon locally large amounts of snow is expected. Precipitation as snow is expected above 200-500 m, from early Saturday morning decreasing. The largest amounts of precipitation is expected in the areas north of Boknafjord and south for Sognefjord.
Vulnerable infrastructure can be affected due to accumulation of snow. Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. Blowing snow causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads.

Vulnerable installations and objects should be protected. Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Sogn og Fjordane
έως 23.01.2021 13:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Frå i ettermiddag, fredag, til laurdag ettermiddag ventast lokalt mykje snø. Snøgrensa ventas å liggje på 200-500 m, frå natt til laurdag synkjande. Dei største nedbørmengdane er venta i områda nord for Boknafjorden og sør for Sognefjorden.


Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
From this afternoon, Friday, to Saturday afternoon locally large amounts of snow is expected. Precipitation as snow is expected above 200-500 m, from early Saturday morning decreasing. The largest amounts of precipitation is expected in the areas north of Boknafjord and south for Sognefjord.


Vulnerable infrastructure can be affected due to accumulation of snow. Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. Blowing snow causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads.

Vulnerable installations and objects should be protected. Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA