Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
SMHI

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Σουηδία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Dalarna
έως 16.04.2021 13:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Sent söndag kväll till måndag förmiddag
Var: I hela området, störst mängder öster om Siljan
Intensitet: 10-15 cm, lokalt mer
Kommentar: Snöfallet fortsätter på flera håll måndag eftermiddag men med minskad intensitet

english:
When: From night to Monday
Where: In the whole area, largest amounts east of Lake Siljan
Intensity: 10-15 cm, locally more
Comment: The snowfall continues in several places on Monday afternoon, but with reduced intensity 

Gävleborgs inland
έως 16.04.2021 15:25 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
svenska:
När: Natt till måndag till måndag kväll
Var: I hela området
Intensitet: 15-20 cm, lokalt mer
Kommentar: Snöfallet kan i södra delen och längs kusten övergå i regn innan nederbörden avtar. I samband med snöfallen även blåsigt med nordostlig friska till hårda vindbyar

english:
When: Night to Monday to Monday evening
Where: In the whole area
Intensity: 15-20 cm, locally more
Comment: The snowfall in the southern part and along the coast can turn into rain before the precipitation decreases. In connection with the snowfall also windy with northeasterly fresh to strong wind gusts 

Gävleborgs kustland
έως 16.04.2021 15:25 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
svenska:
När: Natt till måndag till måndag kväll
Var: I hela området
Intensitet: 15-20 cm, lokalt mer
Kommentar: Snöfallet kan i södra delen och längs kusten övergå i regn innan nederbörden avtar. I samband med snöfallen även blåsigt med nordostlig friska till hårda vindbyar

english:
When: Night to Monday to Monday evening
Where: In the whole area
Intensity: 15-20 cm, locally more
Comment: The snowfall in the southern part and along the coast can turn into rain before the precipitation decreases. In connection with the snowfall also windy with northeasterly fresh to strong wind gusts 

Jämtland
έως 16.04.2021 13:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Måndag morgon till måndag kväll
Var: Främst söder och öster om Storsjön
Intensitet: 10-15 cm
Kommentar: Snöfallet fortsätter in under tisdagsdygnet men med minskad intensitet

english:
When: Monday morning to Monday evening
Where: Mainly south and east of Storsjön
Intensity: 10-15 cm
Comment: The snowfall continues on Tuesday, but with reduced intensity 

Norra Västergötland
έως 16.04.2021 13:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Sent söndag eftermiddag till natt till måndag
Var: I hela området
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: Söndag kväll kan underkylt regn förekomma

english:
When: Late Sunday afternoon to night to Monday
Where: In the whole area
Intensity: 5-10 cm
Comment: On Sunday evening, freezing rain may occur 

Örebro
έως 16.04.2021 16:10 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Söndag kväll till måndag morgon
Var: I hela området
Intensitet: 5-10 cm, mest i den norra delen av länet
Kommentar:

english:
When: Sunday evening to Monday morning
Where: In the whole area
Intensity: 5-10 cm, mostly in the northern part of the county
Comment: 

Östergötland
έως 16.04.2021 16:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Sent söndag eftermiddag till natt till måndag
Var: I hela området
Intensitet: 2-5 cm, mest i den västra delen
Kommentar: Det är osäkert om snöfallet lägger sig på marken

english:
When: Late Sunday afternoon to night to Monday
Where: In the whole area
Intensity: 2-5 cm, mostly in the western part
Comment: It is uncertain whether the snowfall will settle on the ground 

Roslagskusten
έως 16.04.2021 16:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Söndag kväll till natt till måndag
Var: I hela området
Intensitet: Ett par cm
Kommentar: Det är osäkert om snöfallet kommer lägga sig på marken

english:
When: Sunday evening to night to Monday
Where: In the whole area
Intensity: A couple of cm
Comment: It is uncertain whether the snowfall will settle on the ground 

Sjuhärad+Göta älv
έως 16.04.2021 13:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Fram till natt till måndag
Var: I hela området
Intensitet: Omkring 5 cm
Kommentar: Söndag kväll kan underkylt regn förekomma. Snöfallet övergår efterhand i regn

english:
When: Until night to Monday
Where: In the whole area
Intensity: About 5 cm
Comment: On Sunday evening, freezing rain may occur. The snowfall gradually turns into rain 

Sörmland
έως 16.04.2021 16:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Söndag kväll till natt till måndag
Var: I hela området
Intensitet: Omkring 2-5 cm
Kommentar: Det är osäkert om snöfallet kommer lägga sig på marken

english:
When: Sunday evening to night to Monday
Where: In the whole area
Intensity: About 5 cm
Comment: It is uncertain whether the snowfall will settle on the ground 

Stockholm
έως 16.04.2021 16:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Söndag kväll till natt till måndag
Var: I hela området
Intensitet: Ett par cm
Kommentar: Det är osäkert om snöfallet kommer lägga sig på marken

english:
When: Sunday evening to night to Monday
Where: In the whole area
Intensity: A couple of cm
Comment: It is uncertain whether the snowfall will settle on the ground 

Syd Vättern
έως 16.04.2021 13:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Fram till natt till måndag
Var: I hela området
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: Söndag kväll kan underkylt regn förekomma. Snöfallet övergår efterhand i regn

english:
When: Until night to Monday
Where: In the whole area
Intensity: 5-10 cm
Comment: On Sunday evening, freezing rain may occur. The snowfall gradually turns into rain 

Upplandskusten
έως 16.04.2021 16:10 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Sent söndag kväll till natt till måndag
Var: I hela området
Intensitet: Omkring 5 cm
Kommentar: Snöfallet övergår efterhand i regn

english:
When: Late Sunday evening to night to Monday
Where: In the whole area
Intensity: About 5 cm
Comment: The snowfall gradually turns into rain 

Uppsala
έως 16.04.2021 13:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Söndag kväll till natt till måndag
Var: I hela området
Intensitet: Omkring 5 cm
Kommentar: Snöfallet övergår efterhand i regn

english:
When: Sunday evening to night to Monday
Where: In the whole area
Intensity: About 5 cm
Comment: The snowfall gradually turns into rain 

Värmland
έως 16.04.2021 16:55 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från söndag kväll till måndag morgon
Var: I hela området
Intensitet: Omkring 5 cm, i östra Värmland lokalt mer
Kommentar: -

english:
When: From Sunday evening to Monday morning
Where: In the whole area
Intensity: About 5 cm, in eastern Värmland locally more
Comment: - 

Västerbottens kustland
έως 16.04.2021 15:25 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Måndag förmiddag till måndag kväll
Var: I hela området
Intensitet: Omkring 10 cm
Kommentar: -

english:
When: Monday morning to Monday evening
Where: In the whole area
Intensity: About 10 cm
Comment: - 

Västernorrland
έως 16.04.2021 13:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Måndag morgon till måndag kväll
Var: I hela området
Intensitet: 10-15 cm, lokalt mer
Kommentar: -

english:
When: Monday morning to Monday evening
Where: In the whole area
Intensity: 10-15 cm, locally more
Comment: - 

Västmanland
έως 16.04.2021 13:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Söndag kväll till måndag morgon
Var: I hela området
Intensitet: Omkring 10 cm
Kommentar: Snöfallet kan efterhand delvis övergå i regn

english:
When: Sunday evening to Monday morning
Where: In the whole area
Intensity: About 10 cm
Comment: The snowfall can eventually partly turn into rain 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA