סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

אזהרות מזג האוויר: בלגיה

מידע נוסף:
Royal Meteorological Institute of Belgium

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Antwerpen / Anvers
עד 20.05.2019 09:59 CET
ערפל (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend komen er mistbanken voor die het zicht kunnen beperken tot minder dan 500 m. Vooral in de Ardennen kan het zicht lokaal belemmerd worden tot minder dan 200 m.

français:
Ce matin, des bancs de brouillard pourront limiter la visibilite sur de nombreuses regions (visibilite de moins de 500 m en general). Surtout localement en Ardenne, des visibilites inferieures a 200 m sont attendues. 

Brabant
עד 20.05.2019 09:59 CET
ערפל (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend komen er mistbanken voor die het zicht kunnen beperken tot minder dan 500 m. Vooral in de Ardennen kan het zicht lokaal belemmerd worden tot minder dan 200 m.

français:
Ce matin, des bancs de brouillard pourront limiter la visibilite sur de nombreuses regions (visibilite de moins de 500 m en general). Surtout localement en Ardenne, des visibilites inferieures a 200 m sont attendues. 

Hainaut / Henegouwen
עד 20.05.2019 09:59 CET
ערפל (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend komen er mistbanken voor die het zicht kunnen beperken tot minder dan 500 m. Vooral in de Ardennen kan het zicht lokaal belemmerd worden tot minder dan 200 m.

français:
Ce matin, des bancs de brouillard pourront limiter la visibilite sur de nombreuses regions (visibilite de moins de 500 m en general). Surtout localement en Ardenne, des visibilites inferieures a 200 m sont attendues. 

Liège / Luik
עד 20.05.2019 09:59 CET
ערפל (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend komen er mistbanken voor die het zicht kunnen beperken tot minder dan 500 m. Vooral in de Ardennen kan het zicht lokaal belemmerd worden tot minder dan 200 m.

français:
Ce matin, des bancs de brouillard pourront limiter la visibilite sur de nombreuses regions (visibilite de moins de 500 m en general). Surtout localement en Ardenne, des visibilites inferieures a 200 m sont attendues. 

Limburg / Limbourg
עד 20.05.2019 09:59 CET
ערפל (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend komen er mistbanken voor die het zicht kunnen beperken tot minder dan 500 m. Vooral in de Ardennen kan het zicht lokaal belemmerd worden tot minder dan 200 m.

français:
Ce matin, des bancs de brouillard pourront limiter la visibilite sur de nombreuses regions (visibilite de moins de 500 m en general). Surtout localement en Ardenne, des visibilites inferieures a 200 m sont attendues. 

Luxembourg / Luxemburg
עד 20.05.2019 09:59 CET
ערפל (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend komen er mistbanken voor die het zicht kunnen beperken tot minder dan 500 m. Vooral in de Ardennen kan het zicht lokaal belemmerd worden tot minder dan 200 m.

français:
Ce matin, des bancs de brouillard pourront limiter la visibilite sur de nombreuses regions (visibilite de moins de 500 m en general). Surtout localement en Ardenne, des visibilites inferieures a 200 m sont attendues. 

Namur / Namen
עד 20.05.2019 09:59 CET
ערפל (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend komen er mistbanken voor die het zicht kunnen beperken tot minder dan 500 m. Vooral in de Ardennen kan het zicht lokaal belemmerd worden tot minder dan 200 m.

français:
Ce matin, des bancs de brouillard pourront limiter la visibilite sur de nombreuses regions (visibilite de moins de 500 m en general). Surtout localement en Ardenne, des visibilites inferieures a 200 m sont attendues. 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
עד 20.05.2019 09:59 CET
ערפל (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend komen er mistbanken voor die het zicht kunnen beperken tot minder dan 500 m. Vooral in de Ardennen kan het zicht lokaal belemmerd worden tot minder dan 200 m.

français:
Ce matin, des bancs de brouillard pourront limiter la visibilite sur de nombreuses regions (visibilite de moins de 500 m en general). Surtout localement en Ardenne, des visibilites inferieures a 200 m sont attendues. 

West Vlaanderen/Fl.Occidentale
עד 20.05.2019 09:59 CET
ערפל (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend komen er mistbanken voor die het zicht kunnen beperken tot minder dan 500 m. Vooral in de Ardennen kan het zicht lokaal belemmerd worden tot minder dan 200 m.

français:
Ce matin, des bancs de brouillard pourront limiter la visibilite sur de nombreuses regions (visibilite de moins de 500 m en general). Surtout localement en Ardenne, des visibilites inferieures a 200 m sont attendues. 

חופים:
Belgische Küste
עד 20.05.2019 09:59 CET
ערפל (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend komen er mistbanken voor die het zicht kunnen beperken tot minder dan 500 m. Vooral in de Ardennen kan het zicht lokaal belemmerd worden tot minder dan 200 m.

français:
Ce matin, des bancs de brouillard pourront limiter la visibilite sur de nombreuses regions (visibilite de moins de 500 m en general). Surtout localement en Ardenne, des visibilites inferieures a 200 m sont attendues. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA