סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

אזהרות מזג האוויר: בלגיה

מידע נוסף:
Royal Meteorological Institute of Belgium

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Antwerpen / Anvers
עד 19.06.2019 22:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanaf het midden van de namiddag verwachten we nieuwe onweders vanuit Frankrijk die noordoostwaarts over ons land trekken. De hevigste onweders zouden het westen van het land aandoen. Er kan flink wat regen vallen met hagel en eventueel ook lokale windstoten. Het is niet uitgesloten dat andere provincies naar oranje evolueren.

français:
A partir du milieu d'apres-midi, de nouvelles averses orageuses se decaleront vers le nord-est depuis la frontiere francaise. Ces orages pourront etre plus actifs sur l'ouest du pays. Il faudra surtout s'attendre a de fortes precipitations en peu de temps et a de la grele. Localement, de fortes rafales de vent seront egalement possibles.Il n'est pas impossible que d'autres provinces passent au niveau orange. 

Brabant
עד 19.06.2019 23:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanaf het midden van de namiddag verwachten we nieuwe onweders vanuit Frankrijk die noordoostwaarts over ons land trekken. De hevigste onweders zouden het westen van het land aandoen. Er kan flink wat regen vallen met hagel en eventueel ook lokale windstoten. Het is niet uitgesloten dat andere provincies naar oranje evolueren.

français:
A partir du milieu d'apres-midi, de nouvelles averses orageuses se decaleront vers le nord-est depuis la frontiere francaise. Ces orages pourront etre plus actifs sur l'ouest du pays. Il faudra surtout s'attendre a de fortes precipitations en peu de temps et a de la grele. Localement, de fortes rafales de vent seront egalement possibles.Il n'est pas impossible que d'autres provinces passent au niveau orange. 

Hainaut / Henegouwen
עד 19.06.2019 23:59 CET
סופות רעמים (כתום)
nederlands:
Vanaf het midden van de namiddag verwachten we nieuwe onweders vanuit Frankrijk die noordoostwaarts over ons land trekken. De hevigste onweders zouden het westen van het land aandoen. Er kan flink wat regen vallen met hagel en eventueel ook lokale windstoten. Het is niet uitgesloten dat andere provincies naar oranje evolueren.

français:
A partir du milieu d'apres-midi, de nouvelles averses orageuses se decaleront vers le nord-est depuis la frontiere francaise. Ces orages pourront etre plus actifs sur l'ouest du pays. Il faudra surtout s'attendre a de fortes precipitations en peu de temps et a de la grele. Localement, de fortes rafales de vent seront egalement possibles.Il n'est pas impossible que d'autres provinces passent au niveau orange. 

Liège / Luik
עד 20.06.2019 03:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanaf het midden van de namiddag verwachten we nieuwe onweders vanuit Frankrijk die noordoostwaarts over ons land trekken. De hevigste onweders zouden het westen van het land aandoen. Er kan flink wat regen vallen met hagel en eventueel ook lokale windstoten. Het is niet uitgesloten dat andere provincies naar oranje evolueren.

français:
A partir du milieu d'apres-midi, de nouvelles averses orageuses se decaleront vers le nord-est depuis la frontiere francaise. Ces orages pourront etre plus actifs sur l'ouest du pays. Il faudra surtout s'attendre a de fortes precipitations en peu de temps et a de la grele. Localement, de fortes rafales de vent seront egalement possibles.Il n'est pas impossible que d'autres provinces passent au niveau orange. 

Limburg / Limbourg
עד 20.06.2019 00:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanaf het midden van de namiddag verwachten we nieuwe onweders vanuit Frankrijk die noordoostwaarts over ons land trekken. De hevigste onweders zouden het westen van het land aandoen. Er kan flink wat regen vallen met hagel en eventueel ook lokale windstoten. Het is niet uitgesloten dat andere provincies naar oranje evolueren.

français:
A partir du milieu d'apres-midi, de nouvelles averses orageuses se decaleront vers le nord-est depuis la frontiere francaise. Ces orages pourront etre plus actifs sur l'ouest du pays. Il faudra surtout s'attendre a de fortes precipitations en peu de temps et a de la grele. Localement, de fortes rafales de vent seront egalement possibles.Il n'est pas impossible que d'autres provinces passent au niveau orange. 

Luxembourg / Luxemburg
עד 20.06.2019 03:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanaf het midden van de namiddag verwachten we nieuwe onweders vanuit Frankrijk die noordoostwaarts over ons land trekken. De hevigste onweders zouden het westen van het land aandoen. Er kan flink wat regen vallen met hagel en eventueel ook lokale windstoten. Het is niet uitgesloten dat andere provincies naar oranje evolueren.

français:
A partir du milieu d'apres-midi, de nouvelles averses orageuses se decaleront vers le nord-est depuis la frontiere francaise. Ces orages pourront etre plus actifs sur l'ouest du pays. Il faudra surtout s'attendre a de fortes precipitations en peu de temps et a de la grele. Localement, de fortes rafales de vent seront egalement possibles.Il n'est pas impossible que d'autres provinces passent au niveau orange. 

Namur / Namen
עד 20.06.2019 03:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanaf het midden van de namiddag verwachten we nieuwe onweders vanuit Frankrijk die noordoostwaarts over ons land trekken. De hevigste onweders zouden het westen van het land aandoen. Er kan flink wat regen vallen met hagel en eventueel ook lokale windstoten. Het is niet uitgesloten dat andere provincies naar oranje evolueren.

français:
A partir du milieu d'apres-midi, de nouvelles averses orageuses se decaleront vers le nord-est depuis la frontiere francaise. Ces orages pourront etre plus actifs sur l'ouest du pays. Il faudra surtout s'attendre a de fortes precipitations en peu de temps et a de la grele. Localement, de fortes rafales de vent seront egalement possibles.Il n'est pas impossible que d'autres provinces passent au niveau orange. 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
עד 19.06.2019 22:59 CET
סופות רעמים (כתום)
nederlands:
Vanaf het midden van de namiddag verwachten we nieuwe onweders vanuit Frankrijk die noordoostwaarts over ons land trekken. De hevigste onweders zouden het westen van het land aandoen. Er kan flink wat regen vallen met hagel en eventueel ook lokale windstoten. Het is niet uitgesloten dat andere provincies naar oranje evolueren.

français:
A partir du milieu d'apres-midi, de nouvelles averses orageuses se decaleront vers le nord-est depuis la frontiere francaise. Ces orages pourront etre plus actifs sur l'ouest du pays. Il faudra surtout s'attendre a de fortes precipitations en peu de temps et a de la grele. Localement, de fortes rafales de vent seront egalement possibles.Il n'est pas impossible que d'autres provinces passent au niveau orange. 

West Vlaanderen/Fl.Occidentale
עד 19.06.2019 22:59 CET
סופות רעמים (כתום)
nederlands:
Vanaf het midden van de namiddag verwachten we nieuwe onweders vanuit Frankrijk die noordoostwaarts over ons land trekken. De hevigste onweders zouden het westen van het land aandoen. Er kan flink wat regen vallen met hagel en eventueel ook lokale windstoten. Het is niet uitgesloten dat andere provincies naar oranje evolueren.

français:
A partir du milieu d'apres-midi, de nouvelles averses orageuses se decaleront vers le nord-est depuis la frontiere francaise. Ces orages pourront etre plus actifs sur l'ouest du pays. Il faudra surtout s'attendre a de fortes precipitations en peu de temps et a de la grele. Localement, de fortes rafales de vent seront egalement possibles.Il n'est pas impossible que d'autres provinces passent au niveau orange. 

חופים:
Belgische Küste
עד 19.06.2019 20:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanaf het midden van de namiddag verwachten we nieuwe onweders vanuit Frankrijk die noordoostwaarts over ons land trekken. De hevigste onweders zouden het westen van het land aandoen. Er kan flink wat regen vallen met hagel en eventueel ook lokale windstoten. Het is niet uitgesloten dat andere provincies naar oranje evolueren.

français:
A partir du milieu d'apres-midi, de nouvelles averses orageuses se decaleront vers le nord-est depuis la frontiere francaise. Ces orages pourront etre plus actifs sur l'ouest du pays. Il faudra surtout s'attendre a de fortes precipitations en peu de temps et a de la grele. Localement, de fortes rafales de vent seront egalement possibles.Il n'est pas impossible que d'autres provinces passent au niveau orange. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA