סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

מידע נוסף:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

אזהרות מזג האוויר: פולין

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Łomżyński
עד 24.04.2019 20:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z południowego wschodu. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong wind with mean speed between 30 km/h and 40 km/h, and gusts up to 80 km/h, from south-east. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Lidzbarski
עד 24.04.2019 19:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z południowego wschodu. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h, from south-east BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Łomża
עד 24.04.2019 20:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z południowego wschodu. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong wind with mean speed between 30 km/h and 40 km/h, and gusts up to 80 km/h, from south-east. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Brodnicki
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Chełmiński
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Ciechanowski
עד 24.04.2019 19:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie miejscami silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego wschodu Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is locally expected strong wind with mean speed between 20 km/h and 35 km/h, and gusts up to 75 km/h, from south east. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Olsztyn
עד 24.04.2019 19:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z południowego wschodu. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h, from south-east BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Sopot
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Malborski
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Golubsko-Dobrzyński
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Węgorzewski
עד 24.04.2019 19:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z południowego wschodu. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h, from south-east BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Grudziądz
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Grudziądzki
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Lipnowski
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Ostrołęcki
עד 24.04.2019 19:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie miejscami silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego wschodu Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is locally expected strong wind with mean speed between 20 km/h and 35 km/h, and gusts up to 75 km/h, from south east. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Wejherowski
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Ostrołęka
עד 24.04.2019 19:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie miejscami silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego wschodu Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is locally expected strong wind with mean speed between 20 km/h and 35 km/h, and gusts up to 75 km/h, from south east. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Sierpecki
עד 24.04.2019 19:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie miejscami silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego wschodu Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is locally expected strong wind with mean speed between 20 km/h and 35 km/h, and gusts up to 75 km/h, from south east. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Rypiński
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Zambrowski
עד 24.04.2019 20:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z południowego wschodu. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong wind with mean speed between 30 km/h and 40 km/h, and gusts up to 80 km/h, from south-east. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Świecki
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Toruń
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Toruński
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Wąbrzeski
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Włocławek
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Włocławski
עד 24.04.2019 18:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is expected strong southeasterly wind with mean speed between 30 km/h and 45 km/h, and gusts up to 80 km/h. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

Żuromiński
עד 24.04.2019 19:00 CET
רוח (צהוב)
polski:
Przewiduje się wystąpienie miejscami silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego wschodu Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

english:
It is locally expected strong wind with mean speed between 20 km/h and 35 km/h, and gusts up to 75 km/h, from south east. BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA