סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

אזהרות מזג האוויר: בלגיה

מידע נוסף:
Royal Meteorological Institute of Belgium

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Brabant
עד 19.01.2020 08:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht kunnen er in de oostelijke helft van het land lichte (winterse) buitjes vallen en worden de temperaturen aan de grond licht negatief. Ijsplekken kunnen zorgen voor plaatselijke gladheid: op de Ardense hoogten reeds op het einde van de avond, elders ten zuiden van Samber en Maas na middernacht en ten noorden van Samber en Maas pas rond zonsopgang.

français:
Cette nuit, on prevoit quelques faibles averses (hivernales) dans la moitie est du pays et les temperatures au sol seront negatives.Des plaques de glace pourront donc se former sur les routes: sur les hauteurs de l'Ardenne deja des la soiree, ailleurs au sud du sillon Sambre et Meuse apres minuit et au nord du sillon Sambre et Meuse seulement a l'aube. 

Hainaut / Henegouwen
עד 19.01.2020 09:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht kunnen er in de oostelijke helft van het land lichte (winterse) buitjes vallen en worden de temperaturen aan de grond licht negatief. Ijsplekken kunnen zorgen voor plaatselijke gladheid: op de Ardense hoogten reeds op het einde van de avond, elders ten zuiden van Samber en Maas na middernacht en ten noorden van Samber en Maas pas rond zonsopgang.

français:
Cette nuit, on prevoit quelques faibles averses (hivernales) dans la moitie est du pays et les temperatures au sol seront negatives.Des plaques de glace pourront donc se former sur les routes: sur les hauteurs de l'Ardenne deja des la soiree, ailleurs au sud du sillon Sambre et Meuse apres minuit et au nord du sillon Sambre et Meuse seulement a l'aube. 

Liège / Luik
עד 19.01.2020 10:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht kunnen er in de oostelijke helft van het land lichte (winterse) buitjes vallen en worden de temperaturen aan de grond licht negatief. Ijsplekken kunnen zorgen voor plaatselijke gladheid: op de Ardense hoogten reeds op het einde van de avond, elders ten zuiden van Samber en Maas na middernacht en ten noorden van Samber en Maas pas rond zonsopgang.

français:
Cette nuit, on prevoit quelques faibles averses (hivernales) dans la moitie est du pays et les temperatures au sol seront negatives.Des plaques de glace pourront donc se former sur les routes: sur les hauteurs de l'Ardenne deja des la soiree, ailleurs au sud du sillon Sambre et Meuse apres minuit et au nord du sillon Sambre et Meuse seulement a l'aube. 

Limburg / Limbourg
עד 19.01.2020 08:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht kunnen er in de oostelijke helft van het land lichte (winterse) buitjes vallen en worden de temperaturen aan de grond licht negatief. Ijsplekken kunnen zorgen voor plaatselijke gladheid: op de Ardense hoogten reeds op het einde van de avond, elders ten zuiden van Samber en Maas na middernacht en ten noorden van Samber en Maas pas rond zonsopgang.

français:
Cette nuit, on prevoit quelques faibles averses (hivernales) dans la moitie est du pays et les temperatures au sol seront negatives.Des plaques de glace pourront donc se former sur les routes: sur les hauteurs de l'Ardenne deja des la soiree, ailleurs au sud du sillon Sambre et Meuse apres minuit et au nord du sillon Sambre et Meuse seulement a l'aube. 

Luxembourg / Luxemburg
עד 19.01.2020 10:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht kunnen er in de oostelijke helft van het land lichte (winterse) buitjes vallen en worden de temperaturen aan de grond licht negatief. Ijsplekken kunnen zorgen voor plaatselijke gladheid: op de Ardense hoogten reeds op het einde van de avond, elders ten zuiden van Samber en Maas na middernacht en ten noorden van Samber en Maas pas rond zonsopgang.

français:
Cette nuit, on prevoit quelques faibles averses (hivernales) dans la moitie est du pays et les temperatures au sol seront negatives.Des plaques de glace pourront donc se former sur les routes: sur les hauteurs de l'Ardenne deja des la soiree, ailleurs au sud du sillon Sambre et Meuse apres minuit et au nord du sillon Sambre et Meuse seulement a l'aube. 

Namur / Namen
עד 19.01.2020 10:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht kunnen er in de oostelijke helft van het land lichte (winterse) buitjes vallen en worden de temperaturen aan de grond licht negatief. Ijsplekken kunnen zorgen voor plaatselijke gladheid: op de Ardense hoogten reeds op het einde van de avond, elders ten zuiden van Samber en Maas na middernacht en ten noorden van Samber en Maas pas rond zonsopgang.

français:
Cette nuit, on prevoit quelques faibles averses (hivernales) dans la moitie est du pays et les temperatures au sol seront negatives.Des plaques de glace pourront donc se former sur les routes: sur les hauteurs de l'Ardenne deja des la soiree, ailleurs au sud du sillon Sambre et Meuse apres minuit et au nord du sillon Sambre et Meuse seulement a l'aube. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA