סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

אזהרות מזג האוויר: בלגיה

מידע נוסף:
Royal Meteorological Institute of Belgium

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Antwerpen / Anvers
עד 07.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (כתום)
nederlands:
Steeds maar warmere lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. In het binnenland verwachten we een hittegolf en vanaf donderdag regelmatig temperaturen boven 30?C. Vrijdag zal in alle provincies code oranje gelden, met uitzondering van de kust. Er is een grote kans dat code oranje met meerdere dagen verlengd wordt, maar dit gebeurt ten vroegste 24u voorafgaand aan de omstandigheden waarin het criterium geldt. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren.Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen noodzakelijk zijn: regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op. De situatie dient opgevolgd te worden.https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Durant les prochains jours, de l'air de plus en plus chaud circulera sur notre pays. Nous prevoyons une vague de chaleur dans l'interieur des terres avec, a partir de ce jeudi, des temperatures souvent superieures a 30?C. Demain vendredi, l'avertissement orange sera donc en vigueur sur l'ensemble des provinces (excepte le littoral). Il est fort probable que, les jours suivants, cet avertissement orange soit prolonge dans la duree ; mais le passage au niveau orange est realise au plus tot 24h avant que les criteres ne soient remplis pour un jour donne. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes.Dans de telles circonstances de temperatures elevees, les regles suivantes minimales sont d?application : boire regulierement, se vetir legerement, passer ses journees dans des endroits frais, se conformer aux regles habituelles de sante, fractionner les portions alimentaires, eviter la chaleur exterieure en fermant portes et fenetres. Soyez pre?ts et suivez les conseils donne?s par les autorite?s compe?tentes. La situation doit etre suivie de pres.https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

Brabant
עד 07.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (כתום)
nederlands:
Steeds maar warmere lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. In het binnenland verwachten we een hittegolf en vanaf donderdag regelmatig temperaturen boven 30?C. Vrijdag zal in alle provincies code oranje gelden, met uitzondering van de kust. Er is een grote kans dat code oranje met meerdere dagen verlengd wordt, maar dit gebeurt ten vroegste 24u voorafgaand aan de omstandigheden waarin het criterium geldt. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren.Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen noodzakelijk zijn: regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op. De situatie dient opgevolgd te worden.https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Durant les prochains jours, de l'air de plus en plus chaud circulera sur notre pays. Nous prevoyons une vague de chaleur dans l'interieur des terres avec, a partir de ce jeudi, des temperatures souvent superieures a 30?C. Demain vendredi, l'avertissement orange sera donc en vigueur sur l'ensemble des provinces (excepte le littoral). Il est fort probable que, les jours suivants, cet avertissement orange soit prolonge dans la duree ; mais le passage au niveau orange est realise au plus tot 24h avant que les criteres ne soient remplis pour un jour donne. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes.Dans de telles circonstances de temperatures elevees, les regles suivantes minimales sont d?application : boire regulierement, se vetir legerement, passer ses journees dans des endroits frais, se conformer aux regles habituelles de sante, fractionner les portions alimentaires, eviter la chaleur exterieure en fermant portes et fenetres. Soyez pre?ts et suivez les conseils donne?s par les autorite?s compe?tentes. La situation doit etre suivie de pres.https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

Hainaut / Henegouwen
עד 07.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (כתום)
nederlands:
Steeds maar warmere lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. In het binnenland verwachten we een hittegolf en vanaf donderdag regelmatig temperaturen boven 30?C. Vrijdag zal in alle provincies code oranje gelden, met uitzondering van de kust. Er is een grote kans dat code oranje met meerdere dagen verlengd wordt, maar dit gebeurt ten vroegste 24u voorafgaand aan de omstandigheden waarin het criterium geldt. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren.Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen noodzakelijk zijn: regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op. De situatie dient opgevolgd te worden.https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Durant les prochains jours, de l'air de plus en plus chaud circulera sur notre pays. Nous prevoyons une vague de chaleur dans l'interieur des terres avec, a partir de ce jeudi, des temperatures souvent superieures a 30?C. Demain vendredi, l'avertissement orange sera donc en vigueur sur l'ensemble des provinces (excepte le littoral). Il est fort probable que, les jours suivants, cet avertissement orange soit prolonge dans la duree ; mais le passage au niveau orange est realise au plus tot 24h avant que les criteres ne soient remplis pour un jour donne. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes.Dans de telles circonstances de temperatures elevees, les regles suivantes minimales sont d?application : boire regulierement, se vetir legerement, passer ses journees dans des endroits frais, se conformer aux regles habituelles de sante, fractionner les portions alimentaires, eviter la chaleur exterieure en fermant portes et fenetres. Soyez pre?ts et suivez les conseils donne?s par les autorite?s compe?tentes. La situation doit etre suivie de pres.https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

Liège / Luik
עד 07.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (כתום)
nederlands:
Steeds maar warmere lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. In het binnenland verwachten we een hittegolf en vanaf donderdag regelmatig temperaturen boven 30?C. Vrijdag zal in alle provincies code oranje gelden, met uitzondering van de kust. Er is een grote kans dat code oranje met meerdere dagen verlengd wordt, maar dit gebeurt ten vroegste 24u voorafgaand aan de omstandigheden waarin het criterium geldt. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren.Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen noodzakelijk zijn: regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op. De situatie dient opgevolgd te worden.https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Durant les prochains jours, de l'air de plus en plus chaud circulera sur notre pays. Nous prevoyons une vague de chaleur dans l'interieur des terres avec, a partir de ce jeudi, des temperatures souvent superieures a 30?C. Demain vendredi, l'avertissement orange sera donc en vigueur sur l'ensemble des provinces (excepte le littoral). Il est fort probable que, les jours suivants, cet avertissement orange soit prolonge dans la duree ; mais le passage au niveau orange est realise au plus tot 24h avant que les criteres ne soient remplis pour un jour donne. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes.Dans de telles circonstances de temperatures elevees, les regles suivantes minimales sont d?application : boire regulierement, se vetir legerement, passer ses journees dans des endroits frais, se conformer aux regles habituelles de sante, fractionner les portions alimentaires, eviter la chaleur exterieure en fermant portes et fenetres. Soyez pre?ts et suivez les conseils donne?s par les autorite?s compe?tentes. La situation doit etre suivie de pres.https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

Limburg / Limbourg
עד 07.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (כתום)
nederlands:
Steeds maar warmere lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. In het binnenland verwachten we een hittegolf en vanaf donderdag regelmatig temperaturen boven 30?C. Vrijdag zal in alle provincies code oranje gelden, met uitzondering van de kust. Er is een grote kans dat code oranje met meerdere dagen verlengd wordt, maar dit gebeurt ten vroegste 24u voorafgaand aan de omstandigheden waarin het criterium geldt. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren.Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen noodzakelijk zijn: regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op. De situatie dient opgevolgd te worden.https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Durant les prochains jours, de l'air de plus en plus chaud circulera sur notre pays. Nous prevoyons une vague de chaleur dans l'interieur des terres avec, a partir de ce jeudi, des temperatures souvent superieures a 30?C. Demain vendredi, l'avertissement orange sera donc en vigueur sur l'ensemble des provinces (excepte le littoral). Il est fort probable que, les jours suivants, cet avertissement orange soit prolonge dans la duree ; mais le passage au niveau orange est realise au plus tot 24h avant que les criteres ne soient remplis pour un jour donne. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes.Dans de telles circonstances de temperatures elevees, les regles suivantes minimales sont d?application : boire regulierement, se vetir legerement, passer ses journees dans des endroits frais, se conformer aux regles habituelles de sante, fractionner les portions alimentaires, eviter la chaleur exterieure en fermant portes et fenetres. Soyez pre?ts et suivez les conseils donne?s par les autorite?s compe?tentes. La situation doit etre suivie de pres.https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

Luxembourg / Luxemburg
עד 07.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (כתום)
nederlands:
Steeds maar warmere lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. In het binnenland verwachten we een hittegolf en vanaf donderdag regelmatig temperaturen boven 30?C. Vrijdag zal in alle provincies code oranje gelden, met uitzondering van de kust. Er is een grote kans dat code oranje met meerdere dagen verlengd wordt, maar dit gebeurt ten vroegste 24u voorafgaand aan de omstandigheden waarin het criterium geldt. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren.Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen noodzakelijk zijn: regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op. De situatie dient opgevolgd te worden.https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Durant les prochains jours, de l'air de plus en plus chaud circulera sur notre pays. Nous prevoyons une vague de chaleur dans l'interieur des terres avec, a partir de ce jeudi, des temperatures souvent superieures a 30?C. Demain vendredi, l'avertissement orange sera donc en vigueur sur l'ensemble des provinces (excepte le littoral). Il est fort probable que, les jours suivants, cet avertissement orange soit prolonge dans la duree ; mais le passage au niveau orange est realise au plus tot 24h avant que les criteres ne soient remplis pour un jour donne. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes.Dans de telles circonstances de temperatures elevees, les regles suivantes minimales sont d?application : boire regulierement, se vetir legerement, passer ses journees dans des endroits frais, se conformer aux regles habituelles de sante, fractionner les portions alimentaires, eviter la chaleur exterieure en fermant portes et fenetres. Soyez pre?ts et suivez les conseils donne?s par les autorite?s compe?tentes. La situation doit etre suivie de pres.https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

Namur / Namen
עד 07.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (כתום)
nederlands:
Steeds maar warmere lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. In het binnenland verwachten we een hittegolf en vanaf donderdag regelmatig temperaturen boven 30?C. Vrijdag zal in alle provincies code oranje gelden, met uitzondering van de kust. Er is een grote kans dat code oranje met meerdere dagen verlengd wordt, maar dit gebeurt ten vroegste 24u voorafgaand aan de omstandigheden waarin het criterium geldt. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren.Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen noodzakelijk zijn: regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op. De situatie dient opgevolgd te worden.https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Durant les prochains jours, de l'air de plus en plus chaud circulera sur notre pays. Nous prevoyons une vague de chaleur dans l'interieur des terres avec, a partir de ce jeudi, des temperatures souvent superieures a 30?C. Demain vendredi, l'avertissement orange sera donc en vigueur sur l'ensemble des provinces (excepte le littoral). Il est fort probable que, les jours suivants, cet avertissement orange soit prolonge dans la duree ; mais le passage au niveau orange est realise au plus tot 24h avant que les criteres ne soient remplis pour un jour donne. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes.Dans de telles circonstances de temperatures elevees, les regles suivantes minimales sont d?application : boire regulierement, se vetir legerement, passer ses journees dans des endroits frais, se conformer aux regles habituelles de sante, fractionner les portions alimentaires, eviter la chaleur exterieure en fermant portes et fenetres. Soyez pre?ts et suivez les conseils donne?s par les autorite?s compe?tentes. La situation doit etre suivie de pres.https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
עד 07.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (כתום)
nederlands:
Steeds maar warmere lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. In het binnenland verwachten we een hittegolf en vanaf donderdag regelmatig temperaturen boven 30?C. Vrijdag zal in alle provincies code oranje gelden, met uitzondering van de kust. Er is een grote kans dat code oranje met meerdere dagen verlengd wordt, maar dit gebeurt ten vroegste 24u voorafgaand aan de omstandigheden waarin het criterium geldt. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren.Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen noodzakelijk zijn: regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op. De situatie dient opgevolgd te worden.https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Durant les prochains jours, de l'air de plus en plus chaud circulera sur notre pays. Nous prevoyons une vague de chaleur dans l'interieur des terres avec, a partir de ce jeudi, des temperatures souvent superieures a 30?C. Demain vendredi, l'avertissement orange sera donc en vigueur sur l'ensemble des provinces (excepte le littoral). Il est fort probable que, les jours suivants, cet avertissement orange soit prolonge dans la duree ; mais le passage au niveau orange est realise au plus tot 24h avant que les criteres ne soient remplis pour un jour donne. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes.Dans de telles circonstances de temperatures elevees, les regles suivantes minimales sont d?application : boire regulierement, se vetir legerement, passer ses journees dans des endroits frais, se conformer aux regles habituelles de sante, fractionner les portions alimentaires, eviter la chaleur exterieure en fermant portes et fenetres. Soyez pre?ts et suivez les conseils donne?s par les autorite?s compe?tentes. La situation doit etre suivie de pres.https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

West Vlaanderen/Fl.Occidentale
עד 07.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (כתום)
nederlands:
Steeds maar warmere lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. In het binnenland verwachten we een hittegolf en vanaf donderdag regelmatig temperaturen boven 30?C. Vrijdag zal in alle provincies code oranje gelden, met uitzondering van de kust. Er is een grote kans dat code oranje met meerdere dagen verlengd wordt, maar dit gebeurt ten vroegste 24u voorafgaand aan de omstandigheden waarin het criterium geldt. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren.Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen noodzakelijk zijn: regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op. De situatie dient opgevolgd te worden.https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Durant les prochains jours, de l'air de plus en plus chaud circulera sur notre pays. Nous prevoyons une vague de chaleur dans l'interieur des terres avec, a partir de ce jeudi, des temperatures souvent superieures a 30?C. Demain vendredi, l'avertissement orange sera donc en vigueur sur l'ensemble des provinces (excepte le littoral). Il est fort probable que, les jours suivants, cet avertissement orange soit prolonge dans la duree ; mais le passage au niveau orange est realise au plus tot 24h avant que les criteres ne soient remplis pour un jour donne. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes.Dans de telles circonstances de temperatures elevees, les regles suivantes minimales sont d?application : boire regulierement, se vetir legerement, passer ses journees dans des endroits frais, se conformer aux regles habituelles de sante, fractionner les portions alimentaires, eviter la chaleur exterieure en fermant portes et fenetres. Soyez pre?ts et suivez les conseils donne?s par les autorite?s compe?tentes. La situation doit etre suivie de pres.https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

חופים:
Belgische Küste
עד 07.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Steeds maar warmere lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. In het binnenland verwachten we een hittegolf en vanaf donderdag regelmatig temperaturen boven 30?C. Vrijdag zal in alle provincies code oranje gelden, met uitzondering van de kust. Er is een grote kans dat code oranje met meerdere dagen verlengd wordt, maar dit gebeurt ten vroegste 24u voorafgaand aan de omstandigheden waarin het criterium geldt. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren.Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen noodzakelijk zijn: regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op. De situatie dient opgevolgd te worden.https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Durant les prochains jours, de l'air de plus en plus chaud circulera sur notre pays. Nous prevoyons une vague de chaleur dans l'interieur des terres avec, a partir de ce jeudi, des temperatures souvent superieures a 30?C. Demain vendredi, l'avertissement orange sera donc en vigueur sur l'ensemble des provinces (excepte le littoral). Il est fort probable que, les jours suivants, cet avertissement orange soit prolonge dans la duree ; mais le passage au niveau orange est realise au plus tot 24h avant que les criteres ne soient remplis pour un jour donne. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes.Dans de telles circonstances de temperatures elevees, les regles suivantes minimales sont d?application : boire regulierement, se vetir legerement, passer ses journees dans des endroits frais, se conformer aux regles habituelles de sante, fractionner les portions alimentaires, eviter la chaleur exterieure en fermant portes et fenetres. Soyez pre?ts et suivez les conseils donne?s par les autorite?s compe?tentes. La situation doit etre suivie de pres.https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA