סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

מידע נוסף:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

אזהרות מזג האוויר: נורבגיה

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Akershus
עד 24.09.2020 17:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud: Torsdag formiddag økende vind fra sør med vindkast omkring 25 m/s i kystnære områder, og mellom 15-20 m/s i indre strøk. Vinden ventes å avta sent torsdag ettermiddag.
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Sikre løse gjenstander.

english:
Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo, Akershus and Buskerud: From late Thursday morning expect strong southerly wind and wind gusts around 25 m/s in coastal areas, and around 15-20 m/s in inner areas.
Loose items may be taken by the wind. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road.

Secure loose objects. 

Aust-Agder
עד 24.09.2020 15:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Agder: Torsdag morgen og formiddag økende vind fra sør med vindkast mellom 25-30 m/s i kystnære områder, og omkring 20 m/s i indre strøk. Vinden er ventet å avta utover ettermiddagen.
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Sikre løse gjenstander.

english:
Agder: Thursday morning and late morning increasing wind from south, expect wind gust between 25-30 m/s in coastal areas, and around 20 m/s in inner areas.
Loose items may be taken by the wind. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road.

Secure loose objects. 

Buskerud
עד 24.09.2020 17:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud: Torsdag formiddag økende vind fra sør med vindkast omkring 25 m/s i kystnære områder, og mellom 15-20 m/s i indre strøk. Vinden ventes å avta sent torsdag ettermiddag.Løse gjenstander kan blåse avgårde. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Sikre løse gjenstander.

english:
Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo, Akershus and Buskerud: From late Thursday morning expect strong southerly wind and wind gusts around 25 m/s in coastal areas, and around 15-20 m/s in inner areas.Loose items may be taken by the wind. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road.

Secure loose objects. 

Hedmark
עד 24.09.2020 19:00 CET
גשם (צהוב)
norsk:
Innlandet fylke: Fra onsdag kveld til torsdag kveld ventes mye regn i Innlandet, lokalt over 40 mm på døgn

Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Tilpass farten og kjør etter forholdene.

english:
Innlandet fylke: From Wednesday evening to Thursday evening heavy rain are expected in Innlandet, locally above 40 mm/24h.

Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places.

Adjust the speed and use caution while driving. 

Hordaland
עד 24.09.2020 22:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Hordaland og Sogn: Frå torsdag føremiddag til torsdag kveld er det venta kraftige vindkast frå sør, kring 25-33 m/s. Vinden aukar først i sør. Seint torsdag kveld dreiar vinden sørvest-vest og minkar gradvis.
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Hordaland and Sogn: From Thursday forenoon to Thursday evening it is expected strong wind gust from south around 25-33 m/s. The wind will increase first in southern part.
Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road.

Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). 

Oppland
עד 24.09.2020 19:00 CET
גשם (צהוב)
norsk:
Innlandet fylke: Fra onsdag kveld til torsdag kveld ventes mye regn i Innlandet, lokalt over 40 mm på døgn
Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Tilpass farten og kjør etter forholdene.

english:
Innlandet fylke: From Wednesday evening to Thursday evening heavy rain are expected in Innlandet, locally above 40 mm/24h.
Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places.

Adjust the speed and use caution while driving. 

Oslo
עד 24.09.2020 17:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud: Torsdag formiddag økende vind fra sør med vindkast omkring 25 m/s i kystnære områder, og mellom 15-20 m/s i indre strøk. Vinden ventes å avta sent torsdag ettermiddag.


Løse gjenstander kan blåse avgårde. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Sikre løse gjenstander.

english:
Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo, Akershus and Buskerud: From late Thursday morning expect strong southerly wind and wind gusts around 25 m/s in coastal areas, and around 15-20 m/s in inner areas.


Loose items may be taken by the wind. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road.

Secure loose objects. 

Rogaland
עד 24.09.2020 17:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Rogaland: Torsdag føremiddag og ettermiddag er det venta vindkast frå sør kring 25-33 m/s. Vinden aukar først i sør.
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Rogaland: Thursday forenoon and afternoon it is expected wind gust from south around 25-33 m/s.
Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road.

Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). 

Sogn og Fjordane
עד 24.09.2020 22:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Hordaland og Sogn: Frå torsdag føremiddag til torsdag kveld er det venta kraftige vindkast frå sør, kring 25-33 m/s. Vinden aukar først i sør. Seint torsdag kveld dreiar vinden sørvest-vest og minkar gradvis.

Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Hordaland and Sogn: From Thursday forenoon to Thursday evening it is expected strong wind gust from south around 25-33 m/s. The wind will increase first in southern part.

Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road.

Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). 

Telemark
עד 24.09.2020 17:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud: Torsdag formiddag økende vind fra sør med vindkast omkring 25 m/s i kystnære områder, og mellom 15-20 m/s i indre strøk. Vinden ventes å avta sent torsdag ettermiddag.

Løse gjenstander kan blåse avgårde. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Sikre løse gjenstander.

english:
Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo, Akershus and Buskerud: From late Thursday morning expect strong southerly wind and wind gusts around 25 m/s in coastal areas, and around 15-20 m/s in inner areas.

Loose items may be taken by the wind. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road.

Secure loose objects. 

Troms
עד 24.09.2020 05:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Troms: Onsdag kveld og natt til torsdag ventes sør og sørvestlig full storm på kysten, med lokalt kraftige vindkast 30-35 m/s utsatte steder. Ytterst på kysten kan det lokalt komme vindkast på 35-40 m/s.
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Troms: Wednesday evening and early Thursday morning expected south and southwest storm force 10 on the coast, with locally strong wind gusts 30-35 m/s in exposed places. On the coast possibly locally wind gusts 35-40 m/s.
Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road.

Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). 

Vest-Agder
עד 24.09.2020 15:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Agder: Torsdag morgen og formiddag økende vind fra sør med vindkast mellom 25-30 m/s i kystnære områder, og omkring 20 m/s i indre strøk. Vinden er ventet å avta utover ettermiddagen.

Løse gjenstander kan blåse avgårde. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Sikre løse gjenstander.

english:
Agder: Thursday morning and late morning increasing wind from south, expect wind gust between 25-30 m/s in coastal areas, and around 20 m/s in inner areas.

Loose items may be taken by the wind. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road.

Secure loose objects. 

Vestfold
עד 24.09.2020 17:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud: Torsdag formiddag økende vind fra sør med vindkast omkring 25 m/s i kystnære områder, og mellom 15-20 m/s i indre strøk. Vinden ventes å avta sent torsdag ettermiddag.
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Sikre løse gjenstander.

english:
Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo, Akershus and Buskerud: From late Thursday morning expect strong southerly wind and wind gusts around 25 m/s in coastal areas, and around 15-20 m/s in inner areas.
Loose items may be taken by the wind. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road.

Secure loose objects. 

Østfold
עד 24.09.2020 17:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud: Torsdag formiddag økende vind fra sør med vindkast omkring 25 m/s i kystnære områder, og mellom 15-20 m/s i indre strøk. Vinden ventes å avta sent torsdag ettermiddag.


Løse gjenstander kan blåse avgårde. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Sikre løse gjenstander.

english:
Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo, Akershus and Buskerud: From late Thursday morning expect strong southerly wind and wind gusts around 25 m/s in coastal areas, and around 15-20 m/s in inner areas.


Loose items may be taken by the wind. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road.

Secure loose objects. 

חופים:
Aust-Agder kyst
עד 24.09.2020 19:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Oksøy - Åna Sira: Fra torsdag morgen sørlig stiv kuling 15 m/s, fra om formiddagen sterk kuling 20 og forbigående liten storm 22. Om ettermiddagen minkende til sørvest stiv kuling 15. Sent om ettermiddagen minkende, først i vest.
Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Oksoey - Aana Sira: From Thursday morning south near gale force 7, from late in the morning gale force 8 and temporary strong gale force 9. In the afternoon decreasing southwest near gale force 7. Late in the afternoon decreasing, first in west.
High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Finnmark kyst
עד 24.09.2020 14:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Nordkapp - Grense Jakobselv: Fra onsdag kveld sørlig stiv kuling 15 m/s utsatte steder, natt til torsdag økning til sørvestlig liten storm 22 i vest. Torsdag ettermiddag minkende.
Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Vurder å la båten ligge.

english:
North Cape - Russian border: From Wednesday evening south near gale force 7 in exposed places, early Thursday morning increasing southwest strong gale force 9 in west. Thursday afternoon decreasing.
High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Hordaland kyst
עד 24.09.2020 22:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Karmøy - Fedje: Fra torsdag morgen søraust stiv kuling 15 m/s. Fra om ettermiddagen sør eller sørvest sterk kuling 20 og periodevis liten storm 22. Om kvelden dreiende vestlig stiv kuling 15. Seint om kvelden minkende.
Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Karmoey - Fedje: From Thursday morning southeast near gale force 7. From the afternoon south or southwest gale force 8 and occasionally strong gale force 9. In the evening veering west near gale force 7. Late in the evening decreasing.
High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Møre og Romsdal kyst
עד 24.09.2020 16:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Måløy - Ona: Natt til torsdag økning til nordaust stiv kuling 15 m/s, fra torsdag morgen sterk kuling 20. Torsdag ettermiddag minkende.

Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Maaloey - Ona: Early thursday morning increasing northeast near gale force 7, from Thursday morning gale force 8. Thursday afternoon decreasing.

Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray.

Do not go out at sea in a small boat. 

Nord-Trøndelag kyst
עד 24.09.2020 16:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Ona - Rørvik: Torsdag morgen økning til nordaust stiv kuling 15 m/s, om formiddagen til dels sterk kuling 20. Torsdag ettermiddag minkende.

Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Ona - Roervik: Thursday morning increasing northeast near gale force 7, late in the morning at times gale force 8. Thursday afternoon decreasing.

Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray.

Do not go out at sea in a small boat. 

Nordland kyst
עד 24.09.2020 10:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Andenes - Torsvåg: Onsdag kveld økning til sør og sørvest full storm 25 m/s, kan hende kortvarig sterk storm 30. Natt til torsdag minking til vestlig stiv til sterk kuling 20. Torsdag formiddag minkende.
Meget høye bølger. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Andenes - Torsvaag: Wednesday evening increasing south and southwest storm force 10, possibly brief violent storm force 11. Early Thursday morning decreasing west near to gale force 8. Late Thursday morning decreasing.
Very high waves. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Reduced visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Rogaland kyst
עד 24.09.2020 22:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Karmøy - Fedje: Fra torsdag morgen søraust stiv kuling 15 m/s. Fra om ettermiddagen sør eller sørvest sterk kuling 20 og periodevis liten storm 22. Om kvelden dreiende vestlig stiv kuling 15. Seint om kvelden minkende.

Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Karmoey - Fedje: From Thursday morning southeast near gale force 7. From the afternoon south or southwest gale force 8 and occasionally strong gale force 9. In the evening veering west near gale force 7. Late in the evening decreasing.

High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Sogn og Fjordane kyst
עד 24.09.2020 16:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Måløy - Ona: Natt til torsdag økning til nordaust stiv kuling 15 m/s, fra torsdag morgen sterk kuling 20. Torsdag ettermiddag minkende.
Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Maaloey - Ona: Early thursday morning increasing northeast near gale force 7, from Thursday morning gale force 8. Thursday afternoon decreasing.
Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray.

Do not go out at sea in a small boat. 

Sør-Trøndelag kyst
עד 24.09.2020 16:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Ona - Rørvik: Torsdag morgen økning til nordaust stiv kuling 15 m/s, om formiddagen til dels sterk kuling 20. Torsdag ettermiddag minkende.


Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Ona - Roervik: Thursday morning increasing northeast near gale force 7, late in the morning at times gale force 8. Thursday afternoon decreasing.


Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray.

Do not go out at sea in a small boat. 

Telemark kyst
עד 24.09.2020 20:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Stavern - Lyngør: Fra torsdag morgen søraust stiv kuling 15 m/s, fra om formiddagen sør eller sørvest opp i sterk kuling 20. Torsdag kveld minkende.

Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Stavern - Lyngoer: From Thursday morning southeast near gale force 7, from late in the morning south or southwest up to gale force 8. Thursday evening decreasing.

Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray.

Do not go out at sea in a small boat. 

Troms kyst
עד 24.09.2020 10:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Andenes - Torsvåg: Onsdag kveld økning til sør og sørvest full storm 25 m/s, kan hende kortvarig sterk storm 30. Natt til torsdag minking til vestlig stiv til sterk kuling 20. Torsdag formiddag minkende.

Meget høye bølger. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Andenes - Torsvaag: Wednesday evening increasing south and southwest storm force 10, possibly brief violent storm force 11. Early Thursday morning decreasing west near to gale force 8. Late Thursday morning decreasing.

Very high waves. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Reduced visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Vest-Agder kyst
עד 24.09.2020 19:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Oksøy - Åna Sira: Fra torsdag morgen sørlig stiv kuling 15 m/s, fra om formiddagen sterk kuling 20 og forbigående liten storm 22. Om ettermiddagen minkende til sørvest stiv kuling 15. Sent om ettermiddagen minkende, først i vest.

Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Oksoey - Aana Sira: From Thursday morning south near gale force 7, from late in the morning gale force 8 and temporary strong gale force 9. In the afternoon decreasing southwest near gale force 7. Late in the afternoon decreasing, first in west.

High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Vestfold kyst
עד 24.09.2020 20:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Svenskegrensa - Stavern: Fra torsdag morgen søraust stiv kuling 15 m/s, torsdag formiddag dreiende sør eller sørvest. Torsdag kveld minkende.

Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Stavern: From Thursday morning southeast near gale force 7, late Thursday morning veering south or southwest. Thursday evening decreasing.

Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Østfold kyst
עד 24.09.2020 20:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Svenskegrensa - Stavern: Fra torsdag morgen søraust stiv kuling 15 m/s, torsdag formiddag dreiende sør eller sørvest. Torsdag kveld minkende.
Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Stavern: From Thursday morning southeast near gale force 7, late Thursday morning veering south or southwest. Thursday evening decreasing.
Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA