Pomoč (splošna podpora pri uporabi spletne strani METEOALARM )

evropski raven
državna raven
podatki o državnih regijah
vir podatkov
posredovalni (proxy) strežniki

1. Evropski nivo "naslovna spletna stran'' (1. sloj)

Tu najdete evropsko geografsko karto. Barvna karta ponuja zelo hiter vpogled v dejansko in/ali napovedano stanje glede vremenske ogroženosti po Evropi. Barvna določitev je kar se da skladna in dosledna ter sega čez državne meje na območju Meteoalarma. Barvna določitev je povezana s pričakovanim vplivom in s tem z gmotno škodo.

1.1 Spletna (statična) informacija v izbranem jeziku
Če želite izbrati drug jezik, kliknite z miško na ''spremeni jezik'' na desni zgornji strani.

1.2 Pomen barv
S klikom na barvno legendo (spodnji levi del) na tej strani pridete do natančne razlage barvne lestvice stopenj ogroženosti.

Razlaga barvne lestvice - povzetek:

Bela:
Manjkajoči, nepopolni, neosveženi ali nezanesljivi podatki.

Zelena:
Posebna pozornost v zvezi z vremenskimi dogajanji ni potrebna.

Rumena:
Vreme je potencialno nevarno. Napovedani vremenski pojavi niso neobičajni, vendar bodite pozorni, če načrtujete dejavnosti, ki so odvisne od vremenskih razmer. Priporočamo, da se sproti seznanjate s predvidenimi vremenskimi razmerami in ne tvegajte, kadar ni potrebno.

Oranžna:
Vremenske razmere so nevarne. Napovedani so neobičajni meteorološki pojavi. Gmotna škoda in žrtve so zelo verjetne. Bodite zelo pozorni in se redno seznanjajte s podrobnostmi v zvezi z napovedanimi vremenskimi razmerami. Zavedajte se tveganj, ki se jim morda ne boste mogli izogniti. Upoštevajte uradno izdana priporočila.

Rdeča:
Napovedane vremenske razmere so zelo nevarne. Napovedani so zelo burni meteorološki pojavi. Na širšem območju je verjeten nastanek večje gmotne škode in nesreč, ogrožena so človeška življenja. Čim pogosteje se seznanjajte s podrobnostmi v zvezi z napovedanimi vremenskimi razmerami in tveganji. Brezpogojno upoštevajte uradne ukaze in priporočila, bodite pripravljeni na izredne ukrepe.


1.3 Pomen znakov (vremenski pojavi)
Lahko razumljivi znaki za opredelitev vremenskih pojavov, za katere se pričakuje, da bodo povzročili nevarnost. Znaki/pojavi so pojasnjeni v spodnjem delu naslovne spletne strani. Na desni strani naslovne spletne strani je prikazana preglednica vseh sodelujočih držav, njihovo trenutno veljavno stanje glede vremenske ogroženosti, ter z njim povezani vremenski pojavi (znak + barva). Kadar vremenski pojav ni opredeljen kot razlog za opozorilo, je prikazan kvadratek s poševnico.

1.4 Filtriranje znakov
Kadar se želite informirati samo o določeni vrsti ogroženosti oz. pojavih , to lahko storite tako, da z miško izberete željeno ''vrsto ogroženosti''. Bodite pozorni na to, da nekatere vrste ogroženosti oz. pojavi, kakor so na primer, snežni plazovi, požari v naravnem okolju, ekstremne temperature in obalni dogodki, niso zajeti v vseh sodelujočih državah.

1.5 "Danes" ali "jutri" in informacijski čas sistema
Sistem Meteoalarm vam nudi možnost, da se informirate o današnji ali jutrišnji vremenski ogroženosti, po vsej Evropi. To možnost lahko izberete z gumbom "Prikaz/Display'' na zgornjem delu naslovne spletne strani. Prikaza ''danes'' in ''jutri'' sta vezana na srednjeevropski čas (CET = UTC+1) in med evropskim poletnim časom na srednjeevropski poletni čas (CEST = UTC+2).

1.6 Kako sveži so podatki?
Časovna oznaka je v zgornjem levem kotu evropske karte in označuje datum in uro (CET ali CEST) zadnje osvežitve podatkov v sistemu Meteoalarm.

1.7 Kaj če so podatki neosveženi?
Kadar se podatki v Meteoalarm-u na vašem računalniku ne osvežijo, jih poskusite osvežiti tako, da izberete F5. Če to ne deluje, preverite svojo internetno povezavo (ali je še aktivna?), lahko pa so težave povezane z vašim lokalnim predpomnilnikom (cache) - poskusite ga počistiti.


2. Državni raven (2. raven)

Z barvo, ki označuje najvišjo stopnjo ogroženosti na območju posamezne države, je ta država na evropski pregledni karti obarvana v celoti, na karti vsake države, vključene v sistem Meteoalarm, pa najdete dodatne podrobnosti o stanju glede vremenske ogroženosti.

Do izbrane države lahko dostopate s klikom miške na posamezno državo na evropski geografski karti ali pa s klikom na zastavo na desni strani naslovne spletne strani.

2.1 Državni podatki
Na državni karti so prikazana državne regije in stopnje ogroženosti, ki zanje veljajo. Začenši z oranžno stopnjo ogroženosti (in za nekatere države že z rumeno), je v regijo umeščen tudi znak za ustrezno vrsto vremenske ogroženosti oz. pojava. Kadar sta eni regiji dodeljena dva znaka ali največ trije, to opazite s postavitvijo kazalca na želeno geografsko območje. V zgornjem levem kotu geografske karte se pokažejo ime regije in ustrezni znaki za vrsto ogroženosti oz. pojav. Na tej ravni je na desni strani na voljo tudi preglednica vseh regij države in ustrezne barve in znaki za stopnje in vrste ogroženosti.

V legendi na spodnjem delu te strani je prikazan nabor samo tistih znakov za vrste ogroženosti oz. pojavov, ki jih izbrana država napoveduje.

S klikom na »prikaz/display« lahko izbirate prikaz za danes ali jutri.

S klikom miške na logo se povežete s spletnimi stranmi meteorološke službe, ki je vir podatkov o ogroženosti za to državo.


3. Podatki o državnih regijah (3. raven)

S klikom miške na eno od regij izbrane države preidete na raven regij, na kateri za izbrano regijo lahko dobite še več podrobnosti o določeni stopnji in vrsti ogroženosti.

3.1 Časovna razporeditev in podatki o intenzivnosti dogajanja ter slike ozadja
Poleg stopnje ogroženosti, ki se začne z oranžno, za večino držav pa že z rumeno, so za vsako regijo navedeni dodatni podatki o ogroženosti. Prva vrstica v okvirčku prikazuje obdobje, za katero je dogajanje napovedano, nekatere države pa na regijski ravni dodajo tudi podatke o intenziteti pojava, kakor so npr. hitrost vetra, količina padavin itd. Viden je barvni znak za stopnjo in vrsto ogroženosti oz. pojava. Slika v ozadju ponazarja vremensko dogajanje in napovedani vpliv ter vas opozarja, da predvidite nevarnost.

3.2 Dva ali več vremenskih pojavov za regijo
Kadar sta v regijo umeščena dva ali več vrst ogroženosti oz. pojavov, ki zahtevajo posebno pozornost, so podatki za vsak dodeljen pojav navedeni ločeno.

3.3 Podrobnosti o opozorilih na spletni strani državne meteorološke službe
Na spodnji desni strani je logo državne meteorološke službe. S klikom na logo se povežete z njenimi spletnimi stranmi, na katerih lahko najdete: opozorila, razlage ali strategijo dodeljevanja opozorilnih barv in več podatkov o napovedanem nevarnem ali izrednem vremenskem dogajanju.

4. Vir podatkov in intelekutalno lastnina
  • Za pripravo podatkov o ogroženosti, ki se zbirajo in predstavljajo v sistemu Meteoalarm, so pristojne državne meteorološke službe vseh sodelujočih držav. Stopnje ogroženosti, prikazane v Meteoalarmu, skupaj z ustreznimi znaki in drugimi podrobnejšimi podatki izvirajo iz navedenih državnih služb.
  • Državne meteorološke službe so v celoti odgovorne za vse podatke, navedene v Meteoalarmu, ki izvirajo iz državnih meteoroloških služb, skupaj z vsemi ustreznimi dodatnimi podatki in značilnostmi na njihovih spletnih strežnikih, povezanih preko Meteolarama; njihova je tudi intelektualno lastnina.
  • Sistem Meteoalarm je okvir za predstavitev vseh v Evropi zbranih podatkov o vremenski ogroženosti. Ta skupna zbirka podatkov in grafični sistem z vsemi značilnostmi, programska in računalniška oprema so last Eumetneta, mreže evropskih državnih meteoroloških služb.
  • Eumetnet je avstrijsko državno meteorološko službo (ZAMG = Zentral Anstalt für Meteorologie und Geodynamik) pooblastil za podporo in vzdrževanje delovanja sistema Meteoalarm in njegovih spletnih strežnikov.
  • Uporabniki naj bi prebrali vse pogoje, ki veljajo za uporabo spletne strani Meteolarma, in soglašali z njimi. Povezava s pogoji je na zgornjem delu naslovne spletne strani.
5. Posredovalni (proxy) strežniki
  • Vse vrste posredovalnih mehanizmov (uporabniški brskalnik, požarni zidovi in usmerniki s posredovalno funkcionalnostjo itd.) lahko vplivajo na aktualnost vsebine www.meteoalarm.eu
  • Sistem Meteoalarm hrani slike v predpomnilniku največ 10 minut, slike s kartami se osvežujejo vsakih 20 minut (glej čas, označen na karti). Obrnite se na svojega administratorja, če prikazani čas ni osvežen.
Spremeni jezik:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA