Perspejimu tipai::  
Display::  

daugiau informacijos:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Perspejimai: Norvegija

Perspejimas (parengtis) - Smulkesne informacija apie skelbiamus perspejimus galima rasti kiekvienam regionui skirtuose informaciniuose pranešimuose. Pasirinkite regiona.

Aust-Agder
Buskerud
Hedmark
Hordaland
iki 15.09.2019 22:59 CET
Flood (Geltona)
english:
Large amounts of rain are expected in the warning area. The precipitation is expected as rain in low lying areas. Rain is expected mostly in the inner areas. Heavy rain will increase water discharge in rivers. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways.
Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to

norsk:
Det er ventet mye regn, lørdag og søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under ca. 2000 moh natt til søndag. Snøgrensa ventes å synke i løpet av søndagen. Det ventes mest regn på midtre og indre strøk. Mye regn vil gi økende vannføring i vassdragene. Vannføringen kan passere gult varslingsnivå natt til søndag. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. 

Møre og Romsdal
iki 15.09.2019 22:59 CET
Flood (Oranžine)
english:
A lot of rain is expected, Saturday and Sunday.
Consequences: Severe situation that occurs rarely, requires contingency preparedness and may cause severe damages Keep away from rivers and streams with high flow. Emergency authorities must be prepared for the fact that building and infrastructure in general may be subject to serious incidents.

norsk:
Det er ventet mye regn, lørdag og søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under ca. 2000 moh natt til søndag. Snøgrensa ventes å synke i løpet av søndagen. Det ventes mest regn på midtre og indre strøk. Mye regn vil gi økende vannføring i vassdragene. Vannføringen kan passere oransje varslingsnivå natt til søndag. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
Konsekvenser: Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser. 

Oppland
Rogaland
Sogn og Fjordane
iki 15.09.2019 22:59 CET
Flood (Oranžine)
english:
A lot of rain is expected, Saturday and Sunday.

Consequences: Severe situation that occurs rarely, requires contingency preparedness and may cause severe damages Keep away from rivers and streams with high flow. Emergency authorities must be prepared for the fact that building and infrastructure in general may be subject to serious incidents.

norsk:
Det er ventet mye regn, lørdag og søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under ca. 2000 moh natt til søndag. Snøgrensa ventes å synke i løpet av søndagen. Det ventes mest regn på midtre og indre strøk. Mye regn vil gi økende vannføring i vassdragene. Vannføringen kan passere oransje varslingsnivå natt til søndag. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Konsekvenser: Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser. 

Sør-Trøndelag
Telemark
Vest-Agder

Coasts:
Aust-Agder kyst
iki 15.09.2019 21:00 CET
Vejas (Geltona)
norsk:
Jomfruland - Oksøy: Fra søndag morgen vestlig stiv og til dels sterk kuling. Minkende sent søndag kveld.

Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Jomfruland - Oksoey: From Sunday morning westerly near gale force 7 or gale force 8. Late Sunday evening decreasing.

If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility. Do not go out at sea in a small boat. 

Hordaland kyst
iki 15.09.2019 11:00 CET
Vejas (Geltona)
norsk:
Karmøy - Måløy: Fra i ettermiddag, lørdag, økning til sør og sørvest stiv kuling 15 m/s til sterk kuling 20 m/s, sent lørdag ettermiddag liten storm 22 m/s nord for omtrent Fedje, opp i full storm 25 m/s lengst nord. Økning først i nord. Fra natt til søndag vestlig sterk kuling 20 m/s, periodevis liten storm 22.

Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden. Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Karmoey - Maaloey: From Saturday afternoon increasing south and southwest near gale force 7 to gale force 8, late Saturday afternoon severe gale force 9 north of approximately Fedje, up to storm force 10 in northernmost part. Increase first in northern part. From early Sunday westerly gale force 8, at times severe gale force 9.

High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility. It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Møre og Romsdal kyst
iki 15.09.2019 21:00 CET
Vejas (Geltona)
norsk:
Svinøy - Ona: Sørvest liten storm 22 m/s til full storm 25, fra søndag ettermiddag vestlig sterk kuling 20 m/s.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Svinoey - Ona: Southwest strong gale force 9 to storm force 10, from Sunday afternoon west gale force 8.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Do not go out at sea in a small boat. 

Nord-Trøndelag kyst
iki 15.09.2019 13:00 CET
Vejas (Geltona)
norsk:
Rørvik - Sandnessjøen: Lørdag kveld, fortsatt periodevis sørøstlig til sørvestlig stiv kuling 15 m/s. Søndag ettermiddag minkende.
Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Vurder å la båten ligge.

english:
Roervik - Sandnessjoeen: Saturday evening, still occasionally southeasterly to southwest near gale force 7. Sunday afternoon decreasing.
If the engine stops you can float towards land. It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Nordland kyst
iki 15.09.2019 13:00 CET
Vejas (Geltona)
norsk:
Rørvik - Sandnessjøen: Lørdag kveld, fortsatt periodevis sørøstlig til sørvestlig stiv kuling 15 m/s. Søndag ettermiddag minkende.


Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Vurder å la båten ligge.

english:
Roervik - Sandnessjoeen: Saturday evening, still occasionally southeasterly to southwest near gale force 7. Sunday afternoon decreasing.


If the engine stops you can float towards land. It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Rogaland kyst
iki 15.09.2019 22:00 CET
Vejas (Geltona)
norsk:
Obrestad - Karmøy: Vestlig stiv kuling 15 m/s, fra søndag morgen sterk kuling 20, søndag kveld minkende.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Obrestad - Karmoey: West near gale force 7, from Sunday morning gale force 8, Sunday evening decreasing.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Do not go out at sea in a small boat. 

Sogn og Fjordane kyst
iki 15.09.2019 21:00 CET
Vejas (Geltona)
norsk:
Måløy - Svinøy: Sørvest full storm 25 m/s, fra søndag ettermiddag vestlig sterk kuling 20.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Maaloey - Svinoey: Southwest storm force 10, from Sunday afternoon west gale force 8.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Do not go out at sea in a small boat. 

Sør-Trøndelag kyst
iki 15.09.2019 13:00 CET
Vejas (Geltona)
norsk:
Rørvik - Sandnessjøen: Lørdag kveld, fortsatt periodevis sørøstlig til sørvestlig stiv kuling 15 m/s. Søndag ettermiddag minkende.

Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Vurder å la båten ligge.

english:
Roervik - Sandnessjoeen: Saturday evening, still occasionally southeasterly to southwest near gale force 7. Sunday afternoon decreasing.

If the engine stops you can float towards land. It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Telemark kyst
iki 15.09.2019 19:00 CET
Vejas (Geltona)
norsk:
Svenskegrensa - Jomfruland: Natt til søndag økning til vestlig stiv kuling. Minkende søndag kveld.


Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Swedish border - Jomfruland: Night between Saturday and Sunday increasing westerly near gale force 7. Sunday evening decreasing.


If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. Do not go out at sea in a small boat. 

Vest-Agder kyst
iki 15.09.2019 21:00 CET
Vejas (Geltona)
norsk:
Jomfruland - Oksøy: Fra søndag morgen vestlig stiv og til dels sterk kuling. Minkende sent søndag kveld.


Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Jomfruland - Oksoey: From Sunday morning westerly near gale force 7 or gale force 8. Late Sunday evening decreasing.


If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility. Do not go out at sea in a small boat. 

Vestfold kyst
iki 15.09.2019 19:00 CET
Vejas (Geltona)
norsk:
Svenskegrensa - Jomfruland: Natt til søndag økning til vestlig stiv kuling. Minkende søndag kveld.

Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Swedish border - Jomfruland: Night between Saturday and Sunday increasing westerly near gale force 7. Sunday evening decreasing.

If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. Do not go out at sea in a small boat. 

Østfold kyst
iki 15.09.2019 19:00 CET
Vejas (Geltona)
norsk:
Svenskegrensa - Jomfruland: Natt til søndag økning til vestlig stiv kuling. Minkende søndag kveld.
Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Swedish border - Jomfruland: Night between Saturday and Sunday increasing westerly near gale force 7. Sunday evening decreasing.
If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. Do not go out at sea in a small boat. 

Caption:
Keisti kalba:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA