Perspejimu tipai::  
Display::  

daugiau informacijos:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Perspejimai: Lenkija

Perspejimas (parengtis) - Smulkesne informacija apie skelbiamus perspejimus galima rasti kiekvienam regionui skirtuose informaciniuose pranešimuose. Pasirinkite regiona.

Dolnośląskie
iki 21.02.2017 12:00 CET
Sniegas/Ledas (Oranžine)
english:

Dolnoslaskie Province - Sudety i Przedgorze Sudeckie, Melting snow, Level orange, Valid from 20-02-2017 17:00 CET until 21-02-2017 12:00 CET
In layer between 400 and 1100 m amsl rising of temperature from 1°C up to 6°C and rainfall from 10 mm to 20 mm will cause fast melting of snow cover. Average wind speed from 20 kmph to 35 kmph, with gusts up to 65 kmph, west.
BE PREPARED. Some flooding of properties and transport networks are possible.


polski:

Sudety i Przedgórze Sudeckie, roztopy, poziom pomarańczowy, ważność od 20-02-2017 17:00 CET do 21-02-2017 12:00 CET
Na terenie o wysokości od 400 do 1100 m n.p.m. prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 1°C do 6°C oraz opady deszczu od 10 mm do 20 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, z porywami do 65 km/h, z zachodu.
Podejmij środki ostrożności. Możliwe podtopienia nieruchomości i szlaków komunikacyjnych.

 

Lubelskie
iki 21.02.2017 09:00 CET
Sniegas/Ledas (Geltona)
english:

Lubelskie Province, Melting snow, Level yellow, Valid from 20-02-2017 21:00 CET until 21-02-2017 09:00 CET
Temperature obove 0°C and rainfall from 3 mm to 8 mm that will cause fast melting of snow cover. Wind with average speed from 20 kmph to 30 kmph, with gusts up to 65 kmph, southwest.
BE AWARE of the potential for localised flooding of a small number of properties, with local disruption to outdoor activities.


polski:

Województwo lubelskie, roztopy, poziom żółty, ważność od 20-02-2017 21:00 CET do 21-02-2017 09:00 CET
W ciągu nocy przewiduje się utrzymanie się temperatury dodatniej, temperatura minimalna od 1°C na południu do 3°C na północy oraz opady deszczu o wysokości od 3 mm do 8 mm, powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, z porywami do 65 km/h, z południowego zachodu.
Spodziewaj się utrudnień. Możliwe bardzo lokalne, nieliczne utrudnienia i podtopienia nieruchomości.

 

Małopolskie
iki 22.02.2017 10:30 CET
Sniegas/Ledas (Oranžine)
english:

Malopolskie Province - Southern Subregion, Melting snow, Level orange, Valid from 20-02-2017 10:30 CET until 22-02-2017 10:30 CET
Rising of temperature from 0°C up to 4°C and rainfall from 10 mm to 20 mm will cause fast melting of snow cover. Wind with average speed from 25kmph to 35 kmph, with gusts up to 60 kmph, southwest and west.
BE PREPARED. Some flooding of properties and transport networks are possible.


polski:

Województwo małopolskie - subregion południowy, roztopy, poziom pomarańczowy, ważność od 20-02-2017 10:30 CET do 22-02-2017 10:30 CET
Na terenach położonych do 800 m n.p.m. prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C rano 20.02.2017 do 3°C w dzień. Nocą 20/21.02.2017 i 21/22.02.2017 temperatura wyniesie około 1°C, a w ciągu dnia 21.02.2017 wzrośnie do około 4°C. Jednocześnie w nocy 20/21.02.2017 i w dzień 21.02.2017 prognozuje się opady deszczu od 10 mm do 20 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.
Podejmij środki ostrożności. Możliwe podtopienia nieruchomości i szlaków komunikacyjnych.

 

Podkarpackie
iki 22.02.2017 10:00 CET
Sniegas/Ledas (Oranžine)
english:

Podkarpackie Province - Bieszczady i Beskid Niski, Melting snow, Level orange, Valid from 20-02-2017 10:00 CET until 22-02-2017 10:00 CET
Rising of temperature from 0°C up to 4°C and rainfall from 10 mm to 20 mm will cause fast melting of snow cover. Wind with average speed from 25kmph to 35 kmph, with gusts up to 60 kmph, southwest and west.
BE PREPARED. Some flooding of properties and transport networks are possible.


polski:

Bieszczady i Beskid Niski, roztopy, poziom pomarańczowy, ważność od 20-02-2017 10:00 CET do 22-02-2017 10:00 CET
Na terenach położonych do 800 m n.p.m. prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C rano 20.02.2017 do 3°C w dzień. Nocą 20/21.02.2017 i 21/22.02.2017 temperatura wyniesie około 1°C, a w ciągu dnia 21.02.2017 wzrośnie do około 4°C. Jednocześnie w nocy 20/21.02.2017 i w dzień 21.02.2017 prognozuje się opady deszczu od 10 mm do 20 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.
Podejmij środki ostrożności. Możliwe podtopienia nieruchomości i szlaków komunikacyjnych.

 

Pomorskie
iki 21.02.2017 19:00 CET
Vejas (Geltona)
english:

Pomorskie Province - Seaside Subregion, Strong wind, Level yellow, Valid from 21-02-2017 07:00 CET until 21-02-2017 19:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 35 kmph to 50 kmph, with gusts up to 80 kmph, west.
BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris.


polski:

Województwo pomorskie - subregion nadmorski, silny wiatr, poziom żółty, ważność od 21-02-2017 07:00 CET do 21-02-2017 19:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu.
Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

 

Śląskie
iki 22.02.2017 10:30 CET
Sniegas/Ledas (Oranžine)
english:

Slaskie Province - Beskid Slaski i Zywiecki, Melting snow, Level orange, Valid from 20-02-2017 10:30 CET until 22-02-2017 10:30 CET
Rising of temperature from 0°C up to 4°C and rainfall from 10 mm to 20 mm will cause fast melting of snow cover. Wind with average speed from 25kmph to 35 kmph, with gusts up to 60 kmph, southwest and west.
BE PREPARED. Some flooding of properties and transport networks are possible.


polski:

BeskidŚląski i Żywiecki, roztopy, poziom pomarańczowy, ważność od 20-02-2017 10:30 CET do 22-02-2017 10:30 CET
Na terenach położonych do 800 m n.p.m. prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C rano 20.02.2017 do 3°C w dzień. Nocą 20/21.02.2017 i 21/22.02.2017 temperatura wyniesie około 1°C, a w ciągu dnia 21.02.2017 wzrośnie do około 4°C. Jednocześnie w nocy 20/21.02.2017 i w dzień 21.02.2017 prognozuje się opady deszczu od 10 mm do 20 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, zporywami do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.
Podejmij środki ostrożności. Możliwe podtopienia nieruchomości i szlaków komunikacyjnych.

 

Zachodniopomorskie
iki 21.02.2017 12:00 CET
Vejas (Geltona)
english:

Zachodniopomorskie Province - Seaside Subregion, Strong wind, Level yellow, Valid from 20-02-2017 17:00 CET until 21-02-2017 12:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 35 kmph to 50 kmph, with gusts up to 85 kmph, west.
BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris.


polski:

Województwo zachodniopomorskie - subregion nadmorski, silny wiatr, poziom żółty, ważność od 20-02-2017 17:00 CET do 21-02-2017 12:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 85 km/h, z zachodu.
Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

 

Coasts:
Pomorze Wschodnie
iki 21.02.2017 21:00 CET
Vejas (Oranžine)
english:

Pomorskie Province - Eastern coastal zone, Gale, Level orange, Valid from 21-02-2017 07:30 CET until 21-02-2017 21:00 CET
Wind westerly force 6 to 8 but 9 in gusts.
TAKE PRECAUTIONS. Storm winds and increased wave can cause considerable damage to coastal areas, such as dunes, dikes, piers. Difficult navigation conditions are predicted. It is recommended to avoid traveling through coastal zone areas. In addition, when the wind direction is northern, there is flood hazard.


polski:

Strefa brzegowa - część wschodnia, sztorm, poziom pomarańczowy, ważność od 21-02-2017 07:30 CET do 21-02-2017 21:00 CET
Wiatr z kierunków zachodnich 6 do 8, w porywach 9 w skali B.
Podejmij środki ostrożności. Sztormowy wiatr oraz wzmożone falowanie może powodować znaczne szkody na obszarach przybrzeżnych, takich jak wydmy, wały, nabrzeża. Przewiduje się utrudnione warunki nawigacyjne. Zaleca sie unikanie podróży przez obszary strefy brzegowej. Dodatkowo podczas wiatru z kierunków północnych występuje zagrożenie powodzią.

 

Pomorze Zachodnie
iki 21.02.2017 14:00 CET
Vejas (Oranžine)
english:

Zachodniopomorskie Province - Western coastal zone, Gale, Level orange, Valid from 20-02-2017 19:40 CET until 21-02-2017 09:00 CET
Wind southwest force 6 to 7, veering west and increasing 7 to 8, to 9 in gusts.
TAKE PRECAUTIONS. Storm winds and increased wave can cause considerable damage to coastal areas, such as dunes, dikes, piers. Difficult navigation conditions are predicted. It is recommended to avoid traveling through coastal zone areas. In addition, when the wind direction is northern, there is flood hazard.

Zachodniopomorskie Province - Western coastal zone, Gale, Level orange, Valid from 21-02-2017 08:00 CET until 21-02-2017 14:00 CET
Wind hwest force 6 to 7 but 8 in gusts.
TAKE PRECAUTIONS. Storm winds and increased wave can cause considerable damage to coastal areas, such as dunes, dikes, piers. Difficult navigation conditions are predicted. It is recommended to avoid traveling through coastal zone areas. In addition, when the wind direction is northern, there is flood hazard.


polski:

Strefa brzegowa - część zachodnia, sztorm, poziom pomarańczowy, ważność od 20-02-2017 19:40 CET do 21-02-2017 09:00 CET
Wiatr południowo-zachodni 6 do 7, skręcający na zachodni i wzrastający na 7 do 8, w porywach 9 w skali B.
Podejmij środki ostrożności. Sztormowy wiatr oraz wzmożone falowaniemoże powodować znaczne szkody na obszarach przybrzeżnych, takich jak wydmy, wały, nabrzeża. Przewiduje się utrudnione warunki nawigacyjne. Zaleca sie unikanie podróży przez obszary strefy brzegowej. Dodatkowo podczas wiatru z kierunków północnych występuje zagrożenie powodzią.

Strefa brzegowa - część zachodnia, sztorm, poziom pomarańczowy, ważność od 21-02-2017 08:00 CET do 21-02-2017 14:00 CET
Wiatr zachodni 6 do 7 w porywach 8 w skali B.
Podejmij środki ostrożności. Sztormowy wiatr oraz wzmożone falowanie może powodować znaczne szkody na obszarach przybrzeżnych, takich jak wydmy, wały, nabrzeża. Przewiduje się utrudnione warunki nawigacyjne. Zaleca sie unikanie podróży przez obszary strefy brzegowej. Dodatkowo podczas wiatru z kierunków północnych występuje zagrożenie powodzią.

 

Caption:
Keisti kalba:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA