Varningstyp:  
Display:  

Mer information:
SMHI

Vädervarningar: Sverige

Varingsrapport - Du kan finna detaljerad information om varningarna i prognoserna för varje distrikt. Välj distrikt du önskar.

Blekinge
till 25.02.2020 14:55 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Skräbeån/Holjeån samt biflöden Vilshultsån, Grytån

När: Flödena ligger vid klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga till och med vecka 9

Typ av vattendrag: medelstort

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar:  
Bohuskusten+Göteborg
till 25.02.2020 14:55 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Göta älv och Kungälv
När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå  
Dalarna
till 25.02.2020 10:25 CET
Snö/Is (Gul)
När: Fredag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Snabb uppklarning som kan ge tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -  
Halland
till 25.02.2020 12:30 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Rolfsån nedre delarna
När: Flöden ligger på klass 1-nivå till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -  
Inre Dalsland
till 25.02.2020 12:25 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -  
Jämtland
till 25.02.2020 02:15 CET
Snö/Is (Gul)
När: Natt mot fredag
Var: Främst nordligaste delen
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -  
Jämtlandsfjällen
till 25.02.2020 10:25 CET
Vind (Gul)
När: Under torsdagen
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s
Kommentar: I kombination med snöbyar eller snöfall.  
Kalmar
till 25.02.2020 14:55 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Alsterån samt biflödet Badebodaån
När: Flödena är över eller nära klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga långsamt till och med vecka 9
Typ av vattendrag: medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar:  
Norra Lapplandsfjällen
till 25.02.2020 10:25 CET
Vind (Gul)
När: Idag och natt till fredag
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s
Kommentar: Under dagen risk för stark kyleffekt. Idag snöbyar, från natt till fredag snöfall.  
Norra Västergötland
till 25.02.2020 12:35 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Tidan övre delen
När: Klass 1-flöden fortsätter under vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå  
Norrbottens kustland
till 25.02.2020 02:15 CET
Snö/Is (Gul)
När: Natt mot fredag
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar:  
Österlen
till 25.02.2020 14:55 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Skräbeån/Holjeån samt biflöden Vilshultsån, Grytån
När: Flödena ligger vid klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar:  
Östra Jönköping
till 25.02.2020 12:35 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Översta delen av Emån
När: Klass 1-flöden som väntas fortsätta stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena kan lokalt nå klass 2-nivå i de översta delarna  
Östra Kronoberg
till 25.02.2020 14:55 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Alsterån samt biflödet Badebodaån

När: Flödena är över eller nära klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga långsamt till och med vecka 9

Typ av vattendrag: medelstort

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar:  
Sjuhärad+Göta älv
till 25.02.2020 14:55 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Göta älv och Kungälv

När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå  
Skåne
till 25.02.2020 12:25 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Helge å


När: Flödena fortsätter att ligga på klass 1-nivå till och med vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Flödena är nära klass 2-nivå i nedre delarna  
Södra Lapplandsfjällen
till 25.02.2020 10:25 CET
Vind (Gul)
När: Under torsdagen
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s
Kommentar: Under dagen snöbyar, från i natt sammanhängande snöfall.  
Syd Vättern
till 25.02.2020 12:35 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Tidan övre delen

När: Klass 1-flöden fortsätter under vecka 9.

Typ av vattendrag: Medelstort

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå  
Sydväst Vänern
till 25.02.2020 14:55 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Göta älv och Kungälv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9


Typ av vattendrag: Stort


Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå  
Värmland
till 25.02.2020 12:25 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -  
till 25.02.2020 10:25 CET
Snö/Is (Gul)
När: Fredag morgon
Var: Norra delen
Intensitet: Snabb uppklarning som kan ge tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -  
Västerbottens inland
till 25.02.2020 02:15 CET
Snö/Is (Gul)
När: Natt mot fredag
Var: Främst södra delen
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -  
Västernorrland
till 25.02.2020 10:25 CET
Snö/Is (Gul)
När: Natt mot fredag
Var: Främst Ångermanland
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar:  
Västra Jönköping
till 25.02.2020 14:10 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Skålån och Lagan ner till Markaryd, inklusive Bolmån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: För de övriga delarna av Lagan gäller en varning klass 1  
Västra Kronoberg
till 25.02.2020 14:10 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Skålån och Lagan ner till Markaryd, inklusive Bolmån

När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas stiga till och med vecka 9

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: För de övriga delarna av Lagan gäller en varning klass 1  

Kustarea:
Bay of Bothnia
till 25.02.2020 13:50 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Syd 14-17 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.  
till 24.02.2020 20:05 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Från natt till fredag
Var: Hela området. Högst i norr
Nivå: 110-120 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 105-120 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
Central Baltic
till 25.02.2020 13:50 CET
Vind (Gul)
Kommentar: I kväll syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag väst och avtagande.  
Kategatt
till 25.02.2020 13:55 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Fredag eftermiddag
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
till 25.02.2020 10:25 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Syd 14-17 m/s. I natt väst.  
North Sea of Bothnia
till 25.02.2020 13:50 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Syd 14-18 m/s. Fredag förmiddag avtagande.  
till 24.02.2020 20:05 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Från torsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
Northern Baltic
till 25.02.2020 17:25 CET
Vind (Gul)
Kommentar: I kväll syd 14-18 m/s. Frampå fredagen avtagande.  
Sea of Aaland
till 25.02.2020 13:50 CET
Vind (Gul)
Kommentar: I kväll syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag avtagande.  
Skagerrak
till 25.02.2020 13:55 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Fredag eftermiddag
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
till 25.02.2020 11:45 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. I natt väst. Fredag eftermiddag 15-20 m/s.  
South Sea of Bothnia
till 25.02.2020 16:15 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Syd 14-18 m/s. Fredag förmiddag avtagande.  
till 24.02.2020 20:05 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Från natt till fredag
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
Southern Baltic
till 25.02.2020 10:25 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Från i kväll syd 14-17 m/s. I natt väst.  
The Quark
till 25.02.2020 16:15 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag avtagande.  
till 25.02.2020 14:00 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Från torsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: Ca 90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85 cm över årets medelvattenstånd i detta område. Vattenståndet kan stiga ytterligare 5-10 cm under lördag.  
Vänern
till 25.02.2020 11:45 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Från fredag eftermiddag sydväst ca 15 m/s.  
Waters of Gotland
till 25.02.2020 13:50 CET
Vind (Gul)
Kommentar: I kväll syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag väst och avtagande.  
Caption:
Välj språk:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA