ÚVOD

EUMETNET je sdružení evropských národních meteorologických služeb.

EUMETNET poskytuje rámec pro organizování společných programů mezi členskými službami v oblasti základních meteorologických činností jako jsou pozorovací systémy, zpracování dat, příprava základních předpovědních produktů, věda a výzkum, vzdělávací kurzy. Programy EUMETNETu umožňují členským službám využít společnou kapacitu pro sledování životního prostředí a klimatu a pro poskytování nejvyšší možné kvality meteorologických informací všem uživatelům v Evropě. Členství v EUMETNETu dává příležitost k efektivnějšímu řízení společných zdrojů.


Podmínky a ujednání pro využití internetové stránky Meteoalarm (vzniklé z iniciativy EUMETNET)

Všeobecné poznámky
Internetová stránka Meteoalarm poskytuje široké veřejnosti grafickou informaci o stupni možného nebezpečí vyvolaného meteorologickými jevy v oblasti Evropy. Stránka je společnou iniciativou členů EUMETNET (viz. www.eumetnet.eu) - Sdružení evropských národních meteorologických služeb (NMS), pod řízením národní meteorologické služby Rakouska ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) jako zástupce přispívajících NMS zastávajících roli partnerů Meteoalarmu.
ZAMG ani ostatní národní meteorologické služby EUMETNET nebo další poskytovatelé dat nenesou odpovědnost za chyby nebo zpoždění v obsahu internetové stránky nebo za jakékoliv akce vyvolané pod jeho vlivem.

Používání této internetové stránky
Přístup na stránku Meteoalarmu a využití jejího obsahu předpokládá souhlas s Podmínkami a ujednáními (Terms and conditions), které nabývají platnosti při prvním využití stránky.

Partneři Meteoalarmu si vyhrazují právo kdykoliv provést online změnu Podmínek a ujednání. Každý je odpovědný za pravidelné kontrolování obsahu a včasné zaregistrování změn. Následné používání aktualizované stránky je považováno za souhlas s novým obsahem.

Partneři Meteoalarmu maximálně usilují o to, aby všechny informace a data poskytovaná prostřednictvím internetové stránky byla v době publikování přesná. Údaje na stránce Meteoalarmu jsou průběžně aktualizovány.

V žádném případě neodpovídají partneři Meteoalarmu uživateli stránky nebo každé třetí straně za jakékoliv přímé, nepřímé, vedlejší, následné, speciální nebo exemplární škody nebo ztráty na zisku způsobené využitím nebo nesprávným využitím těchto dat.

Intelektuální vlastnictví
Loga objevující se na této internetové stránce jsou registrované ochranné známky.

Obsah vystavený na této internetové stránce je společným vlastnictvím partnerů Meteoalarmu a podléhá ochraně autorských práv.

Vlastnictví a intelektuální práva na všechny operativní a aktualizované varovné informace zůstávají partnerům Meteoalarmu, kteří je do systému dodali.

Informace z této internetové stránky mohou být volně využívány veřejností.

Před použitím informací získaných z tohoto serveru by měla být věnována zvláštní pozornost datu a času na zobrazovaných produktech.

Pro případ převzetí informace (citace): obsah by neměl být upravován a jako zdroj musí být vždy uveden EUMETNET - Meteoalarm, v případě prezentace jedné země její národní meteorologická služba nebo ústav (pro internetové aplikace v každém případě ve formě odkazu na www.meteoalarm.eu). Musí být uveden čas vydání informace podle údajů na www.meteoalarm.eu.

Každý, kdo informaci přebírá/cituje, musí uvést původní časový údaj a použít následující sdělení: "Mezi touto stránkou a www.meteoalarm.eu je možný časový posun, aktualizované údaje o stupních nebezpečí podle národních meteorologických služeb prosím sledujte na www.meteoalarm.eu".

Třetí strany vytvářející autorskými právy chráněná díla obsahující převážně materiály z této internetové stránky musí uvést zdroj materiálu a sdělení, že jeho obsah nepodléhá autorské ochraně. Další informace je možno získat na adrese: meteoalarm( a )zamg.ac.at


Odkazy

Meteoalarm obsahuje odkazy na internetové stránky spravované národními meteorologickými službami ("stránky třetích stran"). Tyto odkazy jsou použity pouze pro usnadnění přístupu, nikoliv z důvodu propagace jejich obsahu. Partneři Meteoalarmu neodpovídají za obsah internetových stránek třetích stran a nepředstavují reprezentaci ve vztahu k obsahu a přesnosti uváděných materiálů.


Jaké informace budou zobrazovány?
Varovný systém sestává z geografických map, standardní sady nebezpečných situací zvolené na bázi téměř všeobecného využití ve většině zapojených zemí a z barevné škály stupňů nebezpečí používaných pro všechny spolupracující státy a jejich regiony. Systém používá barevné kódování pro vyjádření intenzity působících jevů. Barvy mají následující význam:

Bílá:
Chybějící, neúplné, zastaralé nebo nedůvěryhodné údaje.

Zelená:
Počasí nevyžaduje zvláštní pozornost.

Žlutá:
Počasí představuje potenciální nebezpečí. Předpovídané jevy nejsou neobvyklé, při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.

Oranžová:
Počasí je nebezpečné. Jsou předpovězeny neobvyklé meteorologické jevy. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.

Červená:
Počasí je velmi nebezpečné. Jsou předpovězeny výjimečně intenzivní meteorologické jevy. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba se podřídit nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.
  • V geografických mapách jsou použity piktogramy indikující které meteorologické jevy jsou aktuální.
  • Na úrovni regionů v rámci státu jsou přidány další informace a údaje o době platnosti.
  • Ke grafické prezentaci je navíc na pozadí zobrazen fotografický snímek vztahující se ke každé situaci a stupni nebezpečí. Fotografie by měla ilustrovat hrozící nebezpečí a zvýšit u veřejnosti míru pozornosti.
  • Pokud je varovná informace ze země původu v databázovém systému zastaralá, zobrazí se plocha státu bíle.
  • Země, které nejsou zapojeny do systému Meteoalarm, jsou vyplněny šedou barvou.
Směrodatná je anglická verze textu Podmínky a ujednání (Terms and Conditions).
Změna jazyka:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA