Warntypen:  
Anzeigen:  

Mehr Information:
SMHI

Wetter-Warnungen: Schweden

Gefahrenstufenberichte - Detaillierte Informationen über die Warnungen finden sich in den Berichten der einzelnen Länder. Bitte die entsprechenden Gebiete auswählen.

Blekinge
bis 29.02.2020 13:45 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län


När: Till och med vecka 9.


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County


When: Week 9


Type of watercourse: Ditches and small streams


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.


Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
bis 01.03.2020 10:15 CET
Schnee/Eis (Gelb)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm, intensivast under eftermiddagen och kvällen
Kommentar: Snöfallet väntas ha inslag av regn

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 5-10 cm, most intense during the afternoon and evening
Comment: The snowfall is expected to have elements of rain 

bis 29.02.2020 13:45 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv
När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv
When: Class 1 flows that continue during week 9.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Halland
bis 29.02.2020 13:50 CET
Hochwasser (Rot)
svenska:
Var: Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ned till mynningen i havet
När: Flödena har stabiliserat sig men ligger kvar på klass 3-nivå.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Lagan from the tributary Bolmån, Lake Kösen, down to the outlet with the sea
When: The flows have stabilized but remain at class 3-level.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated soil.
Comment: - 

Inre Dalsland
bis 01.03.2020 10:15 CET
Schnee/Eis (Gelb)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm, intensivast under eftermiddagen och kvällen
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 10-15 cm, most intense during the afternoon and evening
Comment: - 

bis 29.02.2020 13:45 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are still at class 1-level.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Kalmar
bis 01.03.2020 10:15 CET
Schnee/Eis (Gelb)
svenska:
När: Fram till onsdag kväll
Var: I västra och norra delen
Intensitet: 5-10 cm. Under onsdagen, i norra delen, 10-15 cm.
Kommentar: I södra delen mest regn

english:
When: Until Wednesday evening
Where: In the western and northern part
Intensity: 5-10 cm. During Wednesday, in the north, 10-15 cm.
Comment: In the south most rain 

bis 29.02.2020 14:05 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: Emån nedströms Målilla
När: Flödena är stigande.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Emån downstream Målilla
When: The flows are rising.
Type of watercourse: Great
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Norra Västergötland
bis 01.03.2020 10:15 CET
Schnee/Eis (Gelb)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Främst i södra delen
Intensitet: 10-15 cm, intensivast under eftermiddagen och kvällen
Kommentar: Störst mängder väster om Vättern

english:
When: During Tuesday
Where: Mainly in the southern part
Intensity: 10-15 cm, most intense during the afternoon and evening
Comment: Largest amounts west of Lake Vättern 

bis 29.02.2020 13:45 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County
When: Week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Östergötland
bis 01.03.2020 10:15 CET
Schnee/Eis (Gelb)
svenska:
När: Fram till onsdag eftermiddag
Var: Södra delen. Från onsdag morgon gäller varningen i den östra delen
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: Närmast kusten delvis regn

english:
When: Until Wednesday afternoon
Where: The southern part. As of Wednesday morning, the warning is valid for the eastern part
Intensity: 5-10 cm
Comment: Closest to the coast partly rain 

Österlen
bis 01.03.2020 09:40 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Tisdag eftermiddag och kväll
Var: Södra delen
Intensitet: Sydväst 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Tuesday afternoon and evening
Where: The southern part
Intensity: Southwest 21-24 m / s
Comment: - 

bis 29.02.2020 13:45 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County

When: Week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Östra Jönköping
bis 01.03.2020 10:15 CET
Schnee/Eis (Gelb)
svenska:
När: Fram till onsdag förmiddag
Var: Hela området. Från natt mot onsdag gäller varningen den södra delen
Intensitet: 10-15 cm
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area. From night to Wednesday, the warning is valid for the southern part
Intensity: 10-15 cm
Comment: - 

bis 29.02.2020 13:45 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County

When: Week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Östra Kronoberg
bis 29.02.2020 13:45 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County
When: Week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
bis 01.03.2020 10:15 CET
Schnee/Eis (Gelb)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

bis 29.02.2020 13:45 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County

When: Week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Skåne
bis 01.03.2020 09:40 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Tisdag eftermiddag och kväll
Var: Södra delen
Intensitet: Sydväst 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Tuesday afternoon and evening
Where: The southern part
Intensity: Southwest 21-24 m / s
Comment: - 

bis 29.02.2020 13:45 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län


När: Till och med vecka 9.


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County


When: Week 9


Type of watercourse: Ditches and small streams


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.


Comment: - 

Syd Vättern
bis 01.03.2020 10:15 CET
Schnee/Eis (Gelb)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm, intensivast under eftermiddagen och kvällen
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 10-15 cm, most intense during the afternoon and evening
Comment: - 

bis 29.02.2020 13:45 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge länNär: Till och med vecka 9.Typ av vattendrag: Diken och små bäckarOrsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge CountyWhen: Week 9Type of watercourse: Ditches and small streamsCause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.Comment: - 

Sydväst Vänern
bis 01.03.2020 10:15 CET
Schnee/Eis (Gelb)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm, intensivast under eftermiddagen och kvällen
Kommentar: Störst mängder väster om Vänern

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 5-10 cm, most intense during the afternoon and evening
Comment: Biggest amounts west of Lake Vänern 

bis 29.02.2020 13:45 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County
When: Week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Värmland
bis 29.02.2020 13:45 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are still at class 1-level.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Västra Jönköping
bis 01.03.2020 10:15 CET
Schnee/Eis (Gelb)
svenska:
När: Fram till onsdag förmiddag
Var: Hela området. Från natt mot onsdag gäller varningen den södra delen
Intensitet: 10-15 cm
Kommentar: Under tisdag eftermiddag tillfälligt övergående i regn

english:
When: From Tuesday morning to Tuesday evening.
Where: The whole area. From night to Wednesday, the warning is valid for the southern part
Intensity: 10-15 cm
Comment: During Tuesday afternoon temporarily rain 

bis 29.02.2020 13:45 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County
When: Week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Västra Kronoberg
bis 29.02.2020 13:50 CET
Hochwasser (Rot)
svenska:
Var: Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ned till mynningen i havet

När: Flödena har stabiliserat sig men ligger kvar på klass 3-nivå.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Lagan from the tributary Bolmån, Lake Kösen, down to the outlet with the sea

When: The flows have stabilized but remain at class 3-level.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated soil.

Comment: - 

Küsten:
Central Baltic
bis 01.03.2020 10:50 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag och i kväll, i norra delen, tillfälligt ost 14-17 m/s. I natt och onsdag morgon, i södra delen, tillfälligt sydväst 14-17 m/s. Från onsdag eftermiddag, närmast svenska kusten, nord eller nordost 15-20 m/s.

english:
Comment: In the afternoon and tonight, in the northern part, temporary ost 14-17 m/s. Nasigt to Wednesday and Wednesday morning, in the southern part, temporarily southwest 14-17 m/s. From Wednesday afternoon, closest to the Swedish coast, north or northeast 15-20 m / s. 

bis 29.02.2020 11:10 CET
Küstenereignis (Gelb)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området, inklusive Gotland
Nivå: 75-85 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area, including Gotland
Level: 75-85 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 60-75 cm above the year's mean water level in this area. 

Kategatt
bis 01.03.2020 10:50 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: I södra delen sydväst 14-17 m/s. Tisdag kväll väst. Avtagande natt mot onsdag.

english:
Comment: In the southern part southwest 14-17 m/s. Tuesday evening west. Decreasing night to Wednesday. 

North Sea of Bothnia
bis 29.02.2020 16:05 CET
Küstenereignis (Gelb)
svenska:
När: Från tisdag kväll
Var: Södra delen
Nivå: Ca 75 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Tuesday evening
Where: The southern part
Level: About 75 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75 cm above the year's mean water level in this area. 

Northern Baltic
bis 01.03.2020 10:50 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Från tisdag kväll ost 14-17 m/s. Från natt till onsdag ost eller nordost 15-20 m/s.

english:
Comment: From Tuesday evening cheese 14-17 m/s. From night to Wednesday east or northeast 15-20 m/s. 

bis 29.02.2020 11:10 CET
Küstenereignis (Gelb)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området
Nivå: 75-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area
Level: 75-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-80 cm above the year's mean water level in this area. 

Sea of Aaland
bis 01.03.2020 10:50 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Från natt mot onsdag ost eller nordost tidvis 15 m/s.

english:
Comment: From night to Wednesday east or northeast 15 m/s. 

bis 29.02.2020 16:05 CET
Küstenereignis (Gelb)
svenska:
När: Från tisdag kväll
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Tuesday evening
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75-85 cm above the year's mean water level in this area. 

Skagerrak
bis 01.03.2020 10:50 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Omkring ost 15-20 m/s. Från tisdag kväll nordost 14-17 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.

english:
Comment: About east 15-20 m/s. From Tuesday evening northeast 14-17 m/s. Decreasing Wednesday morning. 

South Sea of Bothnia
bis 01.03.2020 09:40 CET
Küstenereignis (Gelb)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH 2000, från tisdag kväll 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område. Från tisdag kväll ca 75-85 cm över årets medelvattenstånd.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH 2000, from Tuesday evening 80-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-75 cm above the year's mean water level in this area. From Tuesday evening about 75-85 cm above this year's average water level. 

Southern Baltic
bis 01.03.2020 10:50 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Väst eller sydväst 14-17 m/s. Tisdag kväll tillfälligt 15-20 m/s. Avtagande onsdag eftermiddag.

english:
Comment: West or southwest 14-17 m/s. Tuesday evening temporary 15-20 /s. Decreasing Wednesday afternoon. 

The Sound
bis 01.03.2020 10:50 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Från tisdag eftermiddag sydväst 14-17 m/s. Tisdag kväll 15-20 m/s. Avtagande natt mot onsdag.

english:
Comment: From Tuesday afternoon southwest 14-17 m/s. Tuesday evening 15-20 m / s. Decreasing night to Wednesday. 

Vänern
bis 01.03.2020 05:00 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Från i eftermiddag ost ca 15 m/s

english:
Comment: From this afternoon east about 15 m/s 

Waters of Gotland
bis 01.03.2020 10:50 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag och i kväll, i norra delen, tillfälligt ost 14-17 m/s. I natt och onsdag morgon, i södra delen, tillfälligt sydväst 14-17 m/s. Från onsdag eftermiddag, närmast svenska kusten, nord eller nordost 15-20 m/s.

english:
Comment: In the afternoon and tonight, in the northern part, temporary ost 14-17 m/s. Nasigt to Wednesday and Wednesday morning, in the southern part, temporarily southwest 14-17 m/s. From Wednesday afternoon, closest to the Swedish coast, north or northeast 15-20 m / s. 

bis 29.02.2020 11:10 CET
Küstenereignis (Gelb)
svenska:
När: Tillsvidare

Var: Hela området, inklusive Gotland

Nivå: 75-85 cm i RH 2000

Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice

Where: The whole area, including Gotland

Level: 75-85 cm in RH 2000

Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 60-75 cm above the year's mean water level in this area. 

Legende:
Sprache ändern:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA