parámetros meteorológicos:  
mostrar:  

* En Suecia, el símbolo para la lluvia es válido para fuerte precipitación y/o inundación/ elevado nivel del agua en los lagos

más información:
SMHI

Avisos meteorológicos: Suecia

boletines de aviso - Se puede encontrar información detallada en los boletines de aviso emitidos por cada área. Seleccione el área de interés.

Blekinge
Hasta 25.02.2020 12:30 CET
Flood (Naranja)
svenska:
Var: Mörrumsån
När: Flödena ligger vid klass 2-nivå och väntas stiga långsamt till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Mörrumsån
When: The flows are at Class 2 level and are expected to rise slowly through week 9
Type of watercourse: Large
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
Hasta 25.02.2020 12:25 CET
Flood (Naranja)
svenska:
Var: Säveån
När: Flöden stiger gradvist och ligger kvar på klass 2-nivå under vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar:

english:
Where: Säveån
When: The flows gradually increase and remain at the class 2 level during week 9
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: 

Dalarna
Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Nieve/hielo (Amarillo)
svenska:
När: Fredag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Snabb uppklarning som kan ge tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday morning
Where: The whole area
Intensity: Clearing, wet roads can freeze.
Comment: - 

Halland
Hasta 25.02.2020 12:30 CET
Flood (Amarillo)
svenska:
Var: Rolfsån nedre delarna
När: Flöden ligger på klass 1-nivå till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Rolfsån lower parts
When: The flows are at class 1 level through week 9
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Inre Dalsland
Hasta 25.02.2020 12:25 CET
Flood (Amarillo)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are at Class 1 level and will continue to rise through week 9.

Type of watercourse: Large

Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: - 

Jämtland
Hasta 25.02.2020 02:15 CET
Nieve/hielo (Amarillo)
svenska:
När: Natt mot fredag
Var: Främst nordligaste delen
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When:
Where: Mostly in the northernmost part
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

Jämtlandsfjällen
Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Viento (Amarillo)
svenska:
När: Under torsdagen
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s
Kommentar: I kombination med snöbyar eller snöfall.

english:
When: During Thursday
Where: On the bare mountain
Intensity: South 14-18 m/s
Comment: In combination with snow showers or snowfall. 

Kalmar
Hasta 25.02.2020 12:35 CET
Flood (Amarillo)
svenska:
Var: Översta delen av Emån

När: Klass 1-flöden som väntas fortsätta stiga till och med vecka 9

Typ av vattendrag: Medelstort

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Flödena kan lokalt nå klass 2-nivå i de översta delarna

english:
Where: Upper part of Emån

When: Class 1 flows are expected to continue rising through Week 9

Type of watercourse: Medium

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: The flows can reach the local level 2 in the upper parts locally 

Norra Lapplandsfjällen
Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Viento (Amarillo)
svenska:
När: Idag och natt till fredag
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s
Kommentar: Under dagen risk för stark kyleffekt. Idag snöbyar, från natt till fredag snöfall.

english:
When: Today and night to Friday
Where: On the bare mountain
Intensity: South 14-18 m/s
Comment: During the day there is a risk of strong cooling effect. Today snow showers, from night to Friday snow. 

Norra Västergötland
Hasta 25.02.2020 12:35 CET
Flood (Amarillo)
svenska:
Var: Tidan övre delen
När: Klass 1-flöden fortsätter under vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå

english:
Where: Upper part of River Tidan
When: Class 1 flows continue during week 9.
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: In the upper parts the flows can reach class 2 level 

Norrbottens kustland
Hasta 25.02.2020 02:15 CET
Nieve/hielo (Amarillo)
svenska:
När: Natt mot fredag
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar:

english:
When: Night to Friday
Where: The whole area
Intensity: 5-10 cm
Comment: 

Österlen
Hasta 25.02.2020 10:20 CET
Flood (Amarillo)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län

När: Till och med vecka 9

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County

When: Until and including week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams

Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days

Comment: - 

Östra Jönköping
Hasta 25.02.2020 12:35 CET
Flood (Amarillo)
svenska:
Var: Översta delen av Emån
När: Klass 1-flöden som väntas fortsätta stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena kan lokalt nå klass 2-nivå i de översta delarna

english:
Where: Upper part of Emån
When: Class 1 flows are expected to continue rising through Week 9
Type of watercourse: Medium
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: The flows can reach the local level 2 in the upper parts locally 

Östra Kronoberg
Hasta 25.02.2020 12:30 CET
Flood (Naranja)
svenska:
Var: Mörrumsån


När: Flödena ligger vid klass 2-nivå och väntas stiga långsamt till och med vecka 9


Typ av vattendrag: Stort


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -

english:
Where: River Mörrumsån


When: The flows are at Class 2 level and are expected to rise slowly through week 9


Type of watercourse: Large


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
Hasta 25.02.2020 12:30 CET
Flood (Amarillo)
svenska:
Var: Rolfsån nedre delarna

När: Flöden ligger på klass 1-nivå till och med vecka 9

Typ av vattendrag: Medelstort

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Rolfsån lower parts

When: The flows are at class 1 level through week 9

Type of watercourse: Medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: - 

Skåne
Hasta 25.02.2020 12:25 CET
Flood (Amarillo)
svenska:
Var: Helge å


När: Flödena fortsätter att ligga på klass 1-nivå till och med vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Flödena är nära klass 2-nivå i nedre delarna

english:
Where: River Helge å


When: The flows continue to be at Class 1 level through Week 9


Type of watercourse: Large/medium sized watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: The flows are close to the class 2 level in the lower parts 

Södra Lapplandsfjällen
Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Viento (Amarillo)
svenska:
När: Under torsdagen
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s
Kommentar: Under dagen snöbyar, från i natt sammanhängande snöfall.

english:
When: During Thursday
Where: On the bare mountain
Intensity: South 14-18 m/s
Comment: During the day snow showers, tonight snowfall. 

Syd Vättern
Hasta 25.02.2020 12:35 CET
Flood (Amarillo)
svenska:
Var: Tidan övre delen

När: Klass 1-flöden fortsätter under vecka 9.

Typ av vattendrag: Medelstort

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå

english:
Where: Upper part of River Tidan

When: Class 1 flows continue during week 9.

Type of watercourse: Medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: In the upper parts the flows can reach class 2 level 

Sydväst Vänern
Hasta 25.02.2020 12:25 CET
Flood (Amarillo)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors


När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort


Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors


When: The flows are at Class 1 level and will continue to rise through week 9.


Type of watercourse: Large


Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground


Comment: - 

Värmland
Hasta 25.02.2020 12:25 CET
Flood (Amarillo)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are at Class 1 level and will continue to rise through week 9.
Type of watercourse: Large
Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Nieve/hielo (Amarillo)
svenska:
När: Fredag morgon
Var: Norra delen
Intensitet: Snabb uppklarning som kan ge tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday morning
Where: The northern part
Intensity: Clearing, wet roads can freeze.
Comment: - 

Västerbottens inland
Hasta 25.02.2020 02:15 CET
Nieve/hielo (Amarillo)
svenska:
När: Natt mot fredag
Var: Främst södra delen
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When: Night to Friday
Where: Mainly in the southern part
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

Västernorrland
Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Nieve/hielo (Amarillo)
svenska:
När: Natt mot fredag
Var: Främst Ångermanland
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar:

english:
When: Night to Friday
Where: Primarily Ångermanland
Intensity: 5-10 cm
Comment: 

Västra Jönköping
Hasta 25.02.2020 12:25 CET
Flood (Naranja)
svenska:
Var: Nissan

När: Flöden har kulminerat vid klass 2-nivå och väntas sjunka under kommande dagarna.

Typ av vattendrag: Stort/medelstort

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Nissan

When: The flows have culminated at the class 2 level and are expected to decline in the coming days.

Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: - 

Västra Kronoberg
Hasta 25.02.2020 12:25 CET
Flood (Amarillo)
svenska:
Var: LaganNär: Flödena fortsätter att ligga på klass 1-nivå till slutet av vecka 8.Typ av vattendrag: Stort vattendragOrsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.Kommentar: På sträckan efter tillrinningen från Skålån ner till tillrinningen från Bolmån gäller varnings klass 2.

english:
Where: River LaganWhen: The flows continue to be at class 1-level until the end of week 8.Type of watercourse: Large watercourseCause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.Comment: From inflow of river Skålån down to the inflow from river Bolmån, warning class 2 applies. 

Coasts:
Bay of Bothnia
Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Viento (Amarillo)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-17 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: In the afternoon south 14-17 m / s. Friday afternoon decreasing. 

Hasta 24.02.2020 20:05 CET
Fenómeno costero (Amarillo)
svenska:
När: Från natt till fredag
Var: Hela området. Högst i norr
Nivå: 110-120 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 105-120 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From night to Friday
Where: The whole area. Highest in the north
Level: 110-120 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 105-120 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Central Baltic
Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Viento (Amarillo)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag väst och avtagande.

english:
Comment: In the afternoon south 14-17 m/s. Friday morning west and decreasing. 

Kategatt
Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Viento (Amarillo)
svenska:
Kommentar: Syd 14-17 m/s. I natt väst.

english:
Comment: South 14-17 m/s. Tonight west. 

North Sea of Bothnia
Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Viento (Amarillo)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-18 m/s. Fredag förmiddag avtagande.

english:
Comment: In the afternoon south 14-18 m / s. Friday morning decreasing. 

Hasta 24.02.2020 20:05 CET
Fenómeno costero (Amarillo)
svenska:
När: Från torsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Thursday evening
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 80-90 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Northern Baltic
Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Viento (Amarillo)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-18 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: This afternoon south 14-18 m/s. Friday afternoon decreasing. 

Sea of Aaland
Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Viento (Amarillo)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag avtagande.

english:
Comment: This afternoon south 14-17 m / s. Friday morning decreasing. 

Skagerrak
Hasta 25.02.2020 11:45 CET
Viento (Amarillo)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. I natt väst. Fredag eftermiddag 15-20 m/s.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Tonight West. Friday afternoon 15-20 m/s. 

South Sea of Bothnia
Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Viento (Amarillo)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-18 m/s. Fredag förmiddag avtagande.

english:
Comment: In the afternoon south 14-18 m / s. Friday morning decreasing. 

Hasta 24.02.2020 20:05 CET
Fenómeno costero (Amarillo)
svenska:
När: Från natt till fredag
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From night towards Friday
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65-75 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Southern Baltic
Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Viento (Amarillo)
svenska:
Kommentar: Från i kväll syd 14-17 m/s. I natt väst.

english:
Comment: From this evening south 14-17 m/s. Night to Friday West. 

The Quark
Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Viento (Amarillo)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag avtagande.

english:
Comment: This afternoon south 14-17 m/s. Friday morning decreasing. 

Hasta 24.02.2020 20:05 CET
Fenómeno costero (Amarillo)
svenska:
När: Från torsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: Ca 90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Thursday evening
Where: The whole area
Level: About 90 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 85 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Vänern
Hasta 25.02.2020 11:45 CET
Viento (Amarillo)
svenska:
Kommentar: Från fredag eftermiddag sydväst ca 15 m/s.

english:
Comment: From Friday afternoon southwest around 15 m/s. 

Waters of Gotland
Hasta 25.02.2020 10:25 CET
Viento (Amarillo)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag väst och avtagande.

english:
Comment: In the afternoon south 14-17 m/s. Friday morning west and decreasing. 

Leyenda:
Cambio de Idioma:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA