Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Israel

περισσότερες πληροφορίες:
Israel Meteorological Service

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Beit She'an Valley
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

έως 05.08.2021 16:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
english:
Warning of ELEVATED BURNING INDEX in Golan Mountains, in Bet Shean Valley, in Carmel, in Judean Foothills, in Sameria, in Jordan Valley and in Northern Negev on 05/08 from 13 until 18 LT.

עברית:
אזהרה על אינדקס שריפות גבוה בהרי הגולן, בעמק בית שאן, בכרמל, בשפלה, בשומרון, בבקעת הירדן ובצפון הנגב ב-05/08 מ-13 עד 18. היום צפוי אנדקס שריפות גבוה באזורים המוזכרים. 

Carmel
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

έως 05.08.2021 16:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
english:
Warning of ELEVATED BURNING INDEX in Golan Mountains, in Bet Shean Valley, in Carmel, in Judean Foothills, in Sameria, in Jordan Valley and in Northern Negev on 05/08 from 13 until 18 LT.

עברית:
אזהרה על אינדקס שריפות גבוה בהרי הגולן, בעמק בית שאן, בכרמל, בשפלה, בשומרון, בבקעת הירדן ובצפון הנגב ב-05/08 מ-13 עד 18. היום צפוי אנדקס שריפות גבוה באזורים המוזכרים. 

Carmel Coast
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

έως 05.08.2021 16:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
english:
Warning of ELEVATED BURNING INDEX in Golan Mountains, in Bet Shean Valley, in Carmel, in Judean Foothills, in Sameria, in Jordan Valley and in Northern Negev on 05/08 from 13 until 18 LT.

עברית:
אזהרה על אינדקס שריפות גבוה בהרי הגולן, בעמק בית שאן, בכרמל, בשפלה, בשומרון, בבקעת הירדן ובצפון הנגב ב-05/08 מ-13 עד 18. היום צפוי אנדקס שריפות גבוה באזורים המוזכרים. 

Eestern Lower Galilee
έως 05.08.2021 16:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of ELEVATED BURNING INDEX in Southern Golan, in Eastern Lower Galilee, in Izrael Valley, in Kinarot Valley, in Southern Samaria, in Judea Mountains, in North Judea Desert Dead Sea and in Judean Desert Margins on 05/08 from 12 until 18 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על אינדקס שריפות גבוה בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק יזרעאל, בבקעת כנרות, בדרום השומרון, בהרי יהודה, בצפון מדבר יהודה וים המלח ובספר מדבר יהודה ב-05/08 מ-12 עד 18. היום צפויים אינדקסי שריפות גבוהים עד קיצוניים בטווח השעות המוזכרות. 

έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Eestern Negev
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Elat Mountains
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Gilboa
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

έως 05.08.2021 16:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
english:
Warning of ELEVATED BURNING INDEX in Golan Mountains, in Bet Shean Valley, in Carmel, in Judean Foothills, in Sameria, in Jordan Valley and in Northern Negev on 05/08 from 13 until 18 LT.

עברית:
אזהרה על אינדקס שריפות גבוה בהרי הגולן, בעמק בית שאן, בכרמל, בשפלה, בשומרון, בבקעת הירדן ובצפון הנגב ב-05/08 מ-13 עד 18. היום צפוי אנדקס שריפות גבוה באזורים המוזכרים. 

Gush Dan
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Hula Valley
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Jerusalem Mountains
έως 05.08.2021 16:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of ELEVATED BURNING INDEX in Southern Golan, in Eastern Lower Galilee, in Izrael Valley, in Kinarot Valley, in Southern Samaria, in Judea Mountains, in North Judea Desert Dead Sea and in Judean Desert Margins on 05/08 from 12 until 18 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על אינדקס שריפות גבוה בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק יזרעאל, בבקעת כנרות, בדרום השומרון, בהרי יהודה, בצפון מדבר יהודה וים המלח ובספר מדבר יהודה ב-05/08 מ-12 עד 18. היום צפויים אינדקסי שריפות גבוהים עד קיצוניים בטווח השעות המוזכרות. 

έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Jezreel Valley
έως 05.08.2021 16:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of ELEVATED BURNING INDEX in Southern Golan, in Eastern Lower Galilee, in Izrael Valley, in Kinarot Valley, in Southern Samaria, in Judea Mountains, in North Judea Desert Dead Sea and in Judean Desert Margins on 05/08 from 12 until 18 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על אינדקס שריפות גבוה בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק יזרעאל, בבקעת כנרות, בדרום השומרון, בהרי יהודה, בצפון מדבר יהודה וים המלח ובספר מדבר יהודה ב-05/08 מ-12 עד 18. היום צפויים אינדקסי שריפות גבוהים עד קיצוניים בטווח השעות המוזכרות. 

έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Judean Desert
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Judean Lowlands
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

έως 05.08.2021 16:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
english:
Warning of ELEVATED BURNING INDEX in Golan Mountains, in Bet Shean Valley, in Carmel, in Judean Foothills, in Sameria, in Jordan Valley and in Northern Negev on 05/08 from 13 until 18 LT.

עברית:
אזהרה על אינדקס שריפות גבוה בהרי הגולן, בעמק בית שאן, בכרמל, בשפלה, בשומרון, בבקעת הירדן ובצפון הנגב ב-05/08 מ-13 עד 18. היום צפוי אנדקס שריפות גבוה באזורים המוזכרים. 

Kinarot Valley
έως 05.08.2021 16:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of ELEVATED BURNING INDEX in Southern Golan, in Eastern Lower Galilee, in Izrael Valley, in Kinarot Valley, in Southern Samaria, in Judea Mountains, in North Judea Desert Dead Sea and in Judean Desert Margins on 05/08 from 12 until 18 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על אינדקס שריפות גבוה בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק יזרעאל, בבקעת כנרות, בדרום השומרון, בהרי יהודה, בצפון מדבר יהודה וים המלח ובספר מדבר יהודה ב-05/08 מ-12 עד 18. היום צפויים אינדקסי שריפות גבוהים עד קיצוניים בטווח השעות המוזכרות. 

έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Modi'in Region
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

έως 05.08.2021 16:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
english:
Warning of ELEVATED BURNING INDEX in Golan Mountains, in Bet Shean Valley, in Carmel, in Judean Foothills, in Sameria, in Jordan Valley and in Northern Negev on 05/08 from 13 until 18 LT.

עברית:
אזהרה על אינדקס שריפות גבוה בהרי הגולן, בעמק בית שאן, בכרמל, בשפלה, בשומרון, בבקעת הירדן ובצפון הנגב ב-05/08 מ-13 עד 18. היום צפוי אנדקס שריפות גבוה באזורים המוזכרים. 

North-Eastern Negev
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

έως 05.08.2021 16:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
english:
Warning of ELEVATED BURNING INDEX in Golan Mountains, in Bet Shean Valley, in Carmel, in Judean Foothills, in Sameria, in Jordan Valley and in Northern Negev on 05/08 from 13 until 18 LT.

עברית:
אזהרה על אינדקס שריפות גבוה בהרי הגולן, בעמק בית שאן, בכרמל, בשפלה, בשומרון, בבקעת הירדן ובצפון הנגב ב-05/08 מ-13 עד 18. היום צפוי אנדקס שריפות גבוה באזורים המוזכרים. 

North-Western Negev
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

έως 05.08.2021 16:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
english:
Warning of ELEVATED BURNING INDEX in Golan Mountains, in Bet Shean Valley, in Carmel, in Judean Foothills, in Sameria, in Jordan Valley and in Northern Negev on 05/08 from 13 until 18 LT.

עברית:
אזהרה על אינדקס שריפות גבוה בהרי הגולן, בעמק בית שאן, בכרמל, בשפלה, בשומרון, בבקעת הירדן ובצפון הנגב ב-05/08 מ-13 עד 18. היום צפוי אנדקס שריפות גבוה באזורים המוזכרים. 

Northern Arava
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Plain of Manasseh
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

έως 05.08.2021 16:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
english:
Warning of ELEVATED BURNING INDEX in Golan Mountains, in Bet Shean Valley, in Carmel, in Judean Foothills, in Sameria, in Jordan Valley and in Northern Negev on 05/08 from 13 until 18 LT.

עברית:
אזהרה על אינדקס שריפות גבוה בהרי הגולן, בעמק בית שאן, בכרמל, בשפלה, בשומרון, בבקעת הירדן ובצפון הנגב ב-05/08 מ-13 עד 18. היום צפוי אנדקס שריפות גבוה באזורים המוזכרים. 

Sharon
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Southern Arava
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Southern Coast
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Southern Negev
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Western Galilee
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Western Lower Galilee
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Western Negev
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

έως 05.08.2021 16:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
english:
Warning of ELEVATED BURNING INDEX in Golan Mountains, in Bet Shean Valley, in Carmel, in Judean Foothills, in Sameria, in Jordan Valley and in Northern Negev on 05/08 from 13 until 18 LT.

עברית:
אזהרה על אינדקס שריפות גבוה בהרי הגולן, בעמק בית שאן, בכרמל, בשפלה, בשומרון, בבקעת הירדן ובצפון הנגב ב-05/08 מ-13 עד 18. היום צפוי אנדקס שריפות גבוה באזורים המוזכרים. 

Zevulun Valley
έως 05.08.2021 21:00 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
english:
update: Severe Warning of HEAVY HEAT STRESS in Center, in Southern Golan, in Lower Galilee, in North Valleys, in Carmel, in North Coast, in Northern Negev, in Eastern Negev, in Southern Negev Eilat Mountai and in Arava on 05/08 from 10 until 23 LT.

עברית:
עדכון: אזהרה חמורה על עומס חום כבד במרכז, בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב והרי אילת ובערבה ב-05/08 מ-10 עד 23. היום צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA