Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Νορßηγία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Akershus
έως 22.09.2020 11:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Det er lokalt stor skogbrannfare Østafjells til det kommer nedbør av betydning.


Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Oestafjells: There are locally large forest fire hazard Oestafjells until it falls significant precipitation.


Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

Aust-Agder
έως 22.09.2020 11:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Det er lokalt stor skogbrannfare Østafjells til det kommer nedbør av betydning.
Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Oestafjells: There are locally large forest fire hazard Oestafjells until it falls significant precipitation.
Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

Buskerud
έως 22.09.2020 11:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Det er lokalt stor skogbrannfare Østafjells til det kommer nedbør av betydning.

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Oestafjells: There are locally large forest fire hazard Oestafjells until it falls significant precipitation.

Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

Hedmark
έως 22.09.2020 11:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Det er lokalt stor skogbrannfare Østafjells til det kommer nedbør av betydning.

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Oestafjells: There are locally large forest fire hazard Oestafjells until it falls significant precipitation.

Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
έως 22.09.2020 11:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Det er lokalt stor skogbrannfare Østafjells til det kommer nedbør av betydning.
Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Oestafjells: There are locally large forest fire hazard Oestafjells until it falls significant precipitation.
Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

Oslo
έως 22.09.2020 11:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Det er lokalt stor skogbrannfare Østafjells til det kommer nedbør av betydning.


Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Oestafjells: There are locally large forest fire hazard Oestafjells until it falls significant precipitation.


Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

Telemark
έως 22.09.2020 11:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Det er lokalt stor skogbrannfare Østafjells til det kommer nedbør av betydning.Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Oestafjells: There are locally large forest fire hazard Oestafjells until it falls significant precipitation.Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

Vest-Agder
έως 22.09.2020 11:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Det er lokalt stor skogbrannfare Østafjells til det kommer nedbør av betydning.

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Oestafjells: There are locally large forest fire hazard Oestafjells until it falls significant precipitation.

Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

Vestfold
έως 22.09.2020 11:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Det er lokalt stor skogbrannfare Østafjells til det kommer nedbør av betydning.


Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Oestafjells: There are locally large forest fire hazard Oestafjells until it falls significant precipitation.


Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

Østfold
έως 22.09.2020 11:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Det er lokalt stor skogbrannfare Østafjells til det kommer nedbør av betydning.
Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Oestafjells: There are locally large forest fire hazard Oestafjells until it falls significant precipitation.
Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

Coasts:
Finnmark kyst
έως 19.09.2020 16:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Torsvåg - Nordkapp: Fredag og lørdag vest eller nordvest stiv kuling, av og til sterk kuling. Lørdag ettermiddag minkende.

Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Torsvaag - North Cape: Friday and Saturday west or northwest near gale force 7, occasionally gale force 8. Saturday afternoon decreasing.

If the engine stops you can float towards land. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray.

Do not go out at sea in a small boat. 

Møre og Romsdal kyst
έως 20.09.2020 11:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Måløy - Svinøy: Fra natt til søndag sørvest stiv kuling 15 m/s, periodevis sterk kuling 20 m/s.

Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Maaloey - Svinoey: From early Sunday morning southwest near gale force 7, occasionally gale force 8.

High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Nord-Trøndelag kyst
έως 20.09.2020 11:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svinøy - Frøya: Fra seint lørdag kveld sørvest stiv kuling 15 m/s, periodevis sterk kuling 20 m/s.

Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Svinoey - Froeya: From late Saturday evening southwest near gale force 7, occasionally gale force 8.

High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Nordland kyst
έως 20.09.2020 13:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Støtt - Melbu: Fra sent lørdag kveld sørvest stiv kuling 15 m/s. Natt til søndag økning til sørvest sterk kuling 20, søndag morgen dreiende vestlig og gradvis minkende til perioder med stiv kuling 15.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Vurder å la båten ligge.

english:
Stoett - Melbu: From late Saturday evening southwest near gale force 7. Early sunday morning increasing southwest gale force 8, Sunday morning veering west and gradually decreasing occasionally near gale force 7.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Sogn og Fjordane kyst
έως 20.09.2020 11:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Måløy - Svinøy: Fra natt til søndag sørvest stiv kuling 15 m/s, periodevis sterk kuling 20 m/s.
Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Maaloey - Svinoey: From early Sunday morning southwest near gale force 7, occasionally gale force 8.
High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Sør-Trøndelag kyst
έως 20.09.2020 11:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svinøy - Frøya: Fra seint lørdag kveld sørvest stiv kuling 15 m/s, periodevis sterk kuling 20 m/s.


Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Svinoey - Froeya: From late Saturday evening southwest near gale force 7, occasionally gale force 8.


High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Troms kyst
έως 19.09.2020 16:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Torsvåg - Nordkapp: Fredag og lørdag vest eller nordvest stiv kuling, av og til sterk kuling. Lørdag ettermiddag minkende.
Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Torsvaag - North Cape: Friday and Saturday west or northwest near gale force 7, occasionally gale force 8. Saturday afternoon decreasing.
If the engine stops you can float towards land. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray.

Do not go out at sea in a small boat. 

Vestfold kyst
έως 20.09.2020 16:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svenskegrensa - Stavern: Onsdag ettermiddag perioder med nordlig stiv kuling 15 m/s.

Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Stavern: Wednesday afternoon occasionally north near gale force 7.

If the engine stops you can float towards land. Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Østfold kyst
έως 20.09.2020 16:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svenskegrensa - Stavern: Onsdag ettermiddag perioder med nordlig stiv kuling 15 m/s.
Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Stavern: Wednesday afternoon occasionally north near gale force 7.
If the engine stops you can float towards land. Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA