Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
SMHI

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Σουηδία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Dalarna
έως 26.10.2019 10:50 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Södra Gävleborg och sydöstra Dalarna.
När: Pågående höga flöden, avtagande under dagen.
Typ av vattendrag: Små vattendrag.
Orsak: Höga flöden på grund av regn.
Kommentar: -

english:
Where: South Gävleborg and southeastern Dalarna.
When: Ongoing high flows, receding during the day.
Type of watercourse: Small streams.
Cause: High flows due to rain.
Comment: - 

Gävleborgs inland
έως 26.10.2019 10:50 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Södra Gävleborg och sydöstra Dalarna.

När: Pågående höga flöden, avtagande under dagen.

Typ av vattendrag: Små vattendrag.

Orsak: Höga flöden på grund av regn.

Kommentar: -

english:
Where: South Gävleborg and southeastern Dalarna.

When: Ongoing high flows, receding during the day.

Type of watercourse: Small streams.

Cause: High flows due to rain.

Comment: - 

Gävleborgs kustland
έως 26.10.2019 10:50 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Södra Gävleborg och sydöstra Dalarna.


När: Pågående höga flöden, avtagande under dagen.


Typ av vattendrag: Små vattendrag.


Orsak: Höga flöden på grund av regn.


Kommentar: -

english:
Where: South Gävleborg and southeastern Dalarna.


When: Ongoing high flows, receding during the day.


Type of watercourse: Small streams.


Cause: High flows due to rain.


Comment: - 

Inre Dalsland
έως 26.10.2019 10:50 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Sydvästra Värmland och nordvästra Dalsland.

När: Pågående höga flöden. Flöden väntas kulminera idag. Avtagande flöden ligger kvar över varningsnivå 1 de kommande dagarna (vecka 43).

Typ av vattendrag: Små vattendrag.

Orsak: Höga flöden på grund av regn.

Kommentar: -

english:
Where: Southwestern Värmland and northwest Dalsland.

When: Ongoing high flows. The flows are expected to culminate today. Receding flows remain above warning level 1 in the coming days (week 43).

Type of watercourse: Small streams.

Cause: High flows due to rain.

Comment: - 

Jämtland
έως 27.10.2019 04:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Tisdag eftermiddag och kväll
Var: I nordligaste delen
Intensitet: Mycket hårda västliga vindbyar ca 21 m/s
Kommentar: -

english:
When: Tuesday afternoon to evening
Where: In the northernmost part
Intensity: Strong westerly wind gusts around 21 m/s
Comment: - 

Jämtlandsfjällen
έως 27.10.2019 08:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från mitt på dagen fram till sent i kväll
Var: I norra delen av området
Intensitet: Mycket hård västlig vind 18-24 m/s. I den norra delen i den högsta terrängen lokalt storm 27 m/s. Orkanbyar i norr på ca 35 m/s.
Kommentar:

english:
When: From the middle of the day until late evening
Where: In the northern part of the area
Intensity: Very strong west wind 18-24 m / s. In the northern part of the highest terrain local storm 27 m / s. Hurricane villages in the north at about 35 m / s.
Comment: 

Norra Lapplandsfjällen
έως 27.10.2019 01:15 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från mitt på dagen fram till onsdag morgon
Var: I hela området
Intensitet: Mycket hård sydlig vind 18-24 m/s, från kvällen västlig
Kommentar: Högst vindstyrkor i södra delen och utöver vinden täta snöbyar

english:
When: From the middle of the day until Wednesday morning
Where: In the whole area
Intensity: Very strong southerly wind 18-24 m/s, from the evening westerly
Comment: Highest wind speeds in the southern part and in addition to the wind showers of snow 

Norrbottens inland
έως 27.10.2019 04:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Tisdag kväll
Var: I sydvästligaste delen
Intensitet: Mycket hårda västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Tuesday evening
Where: In the southwestern most part
Intensity: Strong westerly wind or southwesterly gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Södra Lapplandsfjällen
έως 27.10.2019 08:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från tisdag förmiddag fram till sent natt mot onsdag
Var: I hela området
Intensitet: Mycket hård sydvästlig vind 18-24 m/s, från kvällen västlig. Lokalt i den högsta terrängen upp mot storm 26 m/s. Orkanbyar på ca 35 m/s.
Kommentar: Utöver vinden byar av snö eller blötsnö

english:
When: From Tuesday late morning until late night towards Wednesday
Where: In the whole area
Intensity: Very strong southwest wind 18-24 m / s, from the evening west. Locally in the highest terrain up to storm 26 m / s. Hurricane villages of about 35 m / s.
Comment: In addition to the wind showers of snow or sleet 

Värmland
έως 26.10.2019 10:50 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Sydvästra Värmland och nordvästra Dalsland.
När: Pågående höga flöden. Flöden väntas kulminera idag. Avtagande flöden ligger kvar över varningsnivå 1 de kommande dagarna (vecka 43).
Typ av vattendrag: Små vattendrag.
Orsak: Höga flöden på grund av regn.
Kommentar: -

english:
Where: Southwestern Värmland and northwest Dalsland.
When: Ongoing high flows. The flows are expected to culminate today. Receding flows remain above warning level 1 in the coming days (week 43).
Type of watercourse: Small streams.
Cause: High flows due to rain.
Comment: - 

Västerbottens inland
έως 27.10.2019 04:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Tisdag eftermiddag och kväll
Var: I västligaste delen
Intensitet: Mycket hårda västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Tuesday afternoon and evening
Where: In the westernmost part
Intensity: Strong westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Coasts:
Bay of Bothnia
έως 27.10.2019 08:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst, ökande, i eftermiddag 16-20 m/s. Onsdag morgon väst och avtagande.

english:
Comment: Southwest, increasing, in the afternoon 16-20 m / s. Wednesday morning west and waning. 

έως 26.10.2019 18:00 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
svenska:
När: Från tisdag middag
Var: I norra delen
Nivå: 90-110 cm i RH 2000
Kommentar: Högst i den östra delen

english:
When: From Tuesday noon
Where: In the northern part
Level: 90-110 cm in RH 2000
Comment: Highest in the eastern part 

North Sea of Bothnia
έως 27.10.2019 08:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst 15 m/s. Avtagande tisdag kväll.

english:
Comment: Southwest 15 m / s. Waning Tuesday evening. 

Northern Baltic
έως 27.10.2019 08:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Från tisdag middag sydväst ca 15 m/s. Avtagande sent tisdag kväll.

english:
Comment: From Tuesday noon southwest about 15 m / s. Late Tuesday night. 

Sea of Aaland
έως 26.10.2019 22:10 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Från tisdag eftermiddag sydväst tidvis 15 m/s. Avtagande tisdag kväll.

english:
Comment: From Tuesday afternoon temporarily 15 m/s. Decreasing Tuesday evening. 

Skagerrak
έως 27.10.2019 08:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: På östra delen sydväst ca 15 m/s. Avtagande tisdag kväll.

english:
Comment: In eastern part southwest 15 m/s. Decreasing Tuesday evening. 

South Sea of Bothnia
έως 27.10.2019 08:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst 15 m/s. Avtagande tisdag kväll.

english:
Comment: Southwest 15 m / s. Waning Tuesday evening. 

The Quark
έως 27.10.2019 08:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst 15 m/s. Avtagande natt till onsdag.

english:
Comment: Southwest 15 m / s. Decreasing night through Wednesday. 

Vänern
έως 27.10.2019 08:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14 m/s. Avtagande tisdag kväll.

english:
Comment: Southwest 14 m / s. Waning Tuesday evening. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA