סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

אזהרות מזג האוויר: בלגיה

מידע נוסף:
Royal Meteorological Institute of Belgium

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Antwerpen / Anvers
עד 28.02.2020 09:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht zijn in de Ardennen nog sneeuwbuien mogelijk (0 tot 2 cm). Verder is het in het ganse land uitkijken voor aanvriezende natte weggedeelten die tot gevaarlijk gladde wegen kunnen zorgen.

français:
Cette nuit, des averses de neige pourront encore temporairement se produire en Ardenne (0 a 2 cm).En plus des routes enneigees en Ardenne, il faudra etre vigilant dans tout le pays quant aux plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes et dangereuses. 

Brabant
עד 28.02.2020 10:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht zijn in de Ardennen nog sneeuwbuien mogelijk (0 tot 2 cm). Verder is het in het ganse land uitkijken voor aanvriezende natte weggedeelten die tot gevaarlijk gladde wegen kunnen zorgen.

français:
Cette nuit, des averses de neige pourront encore temporairement se produire en Ardenne (0 a 2 cm).En plus des routes enneigees en Ardenne, il faudra etre vigilant dans tout le pays quant aux plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes et dangereuses. 

Hainaut / Henegouwen
עד 28.02.2020 10:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht zijn in de Ardennen nog sneeuwbuien mogelijk (0 tot 2 cm). Verder is het in het ganse land uitkijken voor aanvriezende natte weggedeelten die tot gevaarlijk gladde wegen kunnen zorgen.

français:
Cette nuit, des averses de neige pourront encore temporairement se produire en Ardenne (0 a 2 cm).En plus des routes enneigees en Ardenne, il faudra etre vigilant dans tout le pays quant aux plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes et dangereuses. 

Liège / Luik
עד 28.02.2020 11:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht zijn in de Ardennen nog sneeuwbuien mogelijk (0 tot 2 cm). Verder is het in het ganse land uitkijken voor aanvriezende natte weggedeelten die tot gevaarlijk gladde wegen kunnen zorgen.

français:
Cette nuit, des averses de neige pourront encore temporairement se produire en Ardenne (0 a 2 cm).En plus des routes enneigees en Ardenne, il faudra etre vigilant dans tout le pays quant aux plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes et dangereuses. 

Limburg / Limbourg
עד 28.02.2020 10:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht zijn in de Ardennen nog sneeuwbuien mogelijk (0 tot 2 cm). Verder is het in het ganse land uitkijken voor aanvriezende natte weggedeelten die tot gevaarlijk gladde wegen kunnen zorgen.

français:
Cette nuit, des averses de neige pourront encore temporairement se produire en Ardenne (0 a 2 cm).En plus des routes enneigees en Ardenne, il faudra etre vigilant dans tout le pays quant aux plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes et dangereuses. 

Luxembourg / Luxemburg
עד 28.02.2020 11:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht zijn in de Ardennen nog sneeuwbuien mogelijk (0 tot 2 cm). Verder is het in het ganse land uitkijken voor aanvriezende natte weggedeelten die tot gevaarlijk gladde wegen kunnen zorgen.

français:
Cette nuit, des averses de neige pourront encore temporairement se produire en Ardenne (0 a 2 cm).En plus des routes enneigees en Ardenne, il faudra etre vigilant dans tout le pays quant aux plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes et dangereuses. 

Namur / Namen
עד 28.02.2020 10:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht zijn in de Ardennen nog sneeuwbuien mogelijk (0 tot 2 cm). Verder is het in het ganse land uitkijken voor aanvriezende natte weggedeelten die tot gevaarlijk gladde wegen kunnen zorgen.

français:
Cette nuit, des averses de neige pourront encore temporairement se produire en Ardenne (0 a 2 cm).En plus des routes enneigees en Ardenne, il faudra etre vigilant dans tout le pays quant aux plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes et dangereuses. 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
עד 28.02.2020 08:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht zijn in de Ardennen nog sneeuwbuien mogelijk (0 tot 2 cm). Verder is het in het ganse land uitkijken voor aanvriezende natte weggedeelten die tot gevaarlijk gladde wegen kunnen zorgen.

français:
Cette nuit, des averses de neige pourront encore temporairement se produire en Ardenne (0 a 2 cm).En plus des routes enneigees en Ardenne, il faudra etre vigilant dans tout le pays quant aux plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes et dangereuses. 

West Vlaanderen/Fl.Occidentale
עד 28.02.2020 08:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht zijn in de Ardennen nog sneeuwbuien mogelijk (0 tot 2 cm). Verder is het in het ganse land uitkijken voor aanvriezende natte weggedeelten die tot gevaarlijk gladde wegen kunnen zorgen.

français:
Cette nuit, des averses de neige pourront encore temporairement se produire en Ardenne (0 a 2 cm).En plus des routes enneigees en Ardenne, il faudra etre vigilant dans tout le pays quant aux plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes et dangereuses. 

חופים:
Belgische Küste
עד 28.02.2020 08:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht zijn in de Ardennen nog sneeuwbuien mogelijk (0 tot 2 cm). Verder is het in het ganse land uitkijken voor aanvriezende natte weggedeelten die tot gevaarlijk gladde wegen kunnen zorgen.

français:
Cette nuit, des averses de neige pourront encore temporairement se produire en Ardenne (0 a 2 cm).En plus des routes enneigees en Ardenne, il faudra etre vigilant dans tout le pays quant aux plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes et dangereuses. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA