סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

אזהרות מזג האוויר: בלגיה

מידע נוסף:
Royal Meteorological Institute of Belgium

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Antwerpen / Anvers
עד 16.01.2021 23:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : Vannacht en ook zaterdag is het door algemene vorst opletten voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : Zaterdag bereikt iets na de middag een storing met sneeuw het westen van het land. Zij breidt zich daarna landinwaarts uit om tegen het einde van de namiddag of het begin van de avond het oosten te beinvloeden. Zondagochtend verlaat de storing ons land via het oosten. Over het westen zet de sneeuw zich zaterdagavond om in regen, over het centrum gebeurt dit in de loop van zaterdagnacht.We verwachten een sneeuwlaag van enkele cm: West-Vlaanderen : 3-6 cm Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Limburg en Henegouwen : 2-5 cm Namen, Luik en Luxemburg : 5-10 cm

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE Cette nuit et demain samedi, les gelees seront generalisees. Il faudra donc etre vigilant concernant les plaques de givre ou de glace en de nombreux endroits.NEIGE: Ce samedi, en debut d'apres-midi, une zone de neige atteindra l'ouest du pays. Elle gagnera le centre en milieu d'apres-midi et finalement l'est du pays en debut de soiree. Elle quittera la Belgique dimanche matin. La neige se transformera en pluie samedi soir sur l'ouest du pays et durant la nuit de samedi a dimanche sur le centre.Une accumulation de neige sera possible en de nombreux endroits, au moins temporairement, avec les hauteurs suivantes: Province de Flandre Occidentale : de 3 a 6 cm Provinces de Hainaut, Flandre Orientale, Brabant, Anvers, Limbourg : 2 a 5 cm Provinces de Namur, Liege et Luxembourg: de 5 a 10 cm 

Brabant
עד 16.01.2021 23:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : Vannacht en ook zaterdag is het door algemene vorst opletten voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : Zaterdag bereikt iets na de middag een storing met sneeuw het westen van het land. Zij breidt zich daarna landinwaarts uit om tegen het einde van de namiddag of het begin van de avond het oosten te beinvloeden. Zondagochtend verlaat de storing ons land via het oosten. Over het westen zet de sneeuw zich zaterdagavond om in regen, over het centrum gebeurt dit in de loop van zaterdagnacht.We verwachten een sneeuwlaag van enkele cm: West-Vlaanderen : 3-6 cm Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Limburg en Henegouwen : 2-5 cm Namen, Luik en Luxemburg : 5-10 cm

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE Cette nuit et demain samedi, les gelees seront generalisees. Il faudra donc etre vigilant concernant les plaques de givre ou de glace en de nombreux endroits.NEIGE: Ce samedi, en debut d'apres-midi, une zone de neige atteindra l'ouest du pays. Elle gagnera le centre en milieu d'apres-midi et finalement l'est du pays en debut de soiree. Elle quittera la Belgique dimanche matin. La neige se transformera en pluie samedi soir sur l'ouest du pays et durant la nuit de samedi a dimanche sur le centre.Une accumulation de neige sera possible en de nombreux endroits, au moins temporairement, avec les hauteurs suivantes: Province de Flandre Occidentale : de 3 a 6 cm Provinces de Hainaut, Flandre Orientale, Brabant, Anvers, Limbourg : 2 a 5 cm Provinces de Namur, Liege et Luxembourg: de 5 a 10 cm 

Hainaut / Henegouwen
עד 16.01.2021 23:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : Vannacht en ook zaterdag is het door algemene vorst opletten voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : Zaterdag bereikt iets na de middag een storing met sneeuw het westen van het land. Zij breidt zich daarna landinwaarts uit om tegen het einde van de namiddag of het begin van de avond het oosten te beinvloeden. Zondagochtend verlaat de storing ons land via het oosten. Over het westen zet de sneeuw zich zaterdagavond om in regen, over het centrum gebeurt dit in de loop van zaterdagnacht.We verwachten een sneeuwlaag van enkele cm: West-Vlaanderen : 3-6 cm Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Limburg en Henegouwen : 2-5 cm Namen, Luik en Luxemburg : 5-10 cm

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE Cette nuit et demain samedi, les gelees seront generalisees. Il faudra donc etre vigilant concernant les plaques de givre ou de glace en de nombreux endroits.NEIGE: Ce samedi, en debut d'apres-midi, une zone de neige atteindra l'ouest du pays. Elle gagnera le centre en milieu d'apres-midi et finalement l'est du pays en debut de soiree. Elle quittera la Belgique dimanche matin. La neige se transformera en pluie samedi soir sur l'ouest du pays et durant la nuit de samedi a dimanche sur le centre.Une accumulation de neige sera possible en de nombreux endroits, au moins temporairement, avec les hauteurs suivantes: Province de Flandre Occidentale : de 3 a 6 cm Provinces de Hainaut, Flandre Orientale, Brabant, Anvers, Limbourg : 2 a 5 cm Provinces de Namur, Liege et Luxembourg: de 5 a 10 cm 

Liège / Luik
עד 17.01.2021 09:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : Vannacht en ook zaterdag is het door algemene vorst opletten voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : Zaterdag bereikt iets na de middag een storing met sneeuw het westen van het land. Zij breidt zich daarna landinwaarts uit om tegen het einde van de namiddag of het begin van de avond het oosten te beinvloeden. Zondagochtend verlaat de storing ons land via het oosten. Over het westen zet de sneeuw zich zaterdagavond om in regen, over het centrum gebeurt dit in de loop van zaterdagnacht.We verwachten een sneeuwlaag van enkele cm: West-Vlaanderen : 3-6 cm Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Limburg en Henegouwen : 2-5 cm Namen, Luik en Luxemburg : 5-10 cm

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE Cette nuit et demain samedi, les gelees seront generalisees. Il faudra donc etre vigilant concernant les plaques de givre ou de glace en de nombreux endroits.NEIGE: Ce samedi, en debut d'apres-midi, une zone de neige atteindra l'ouest du pays. Elle gagnera le centre en milieu d'apres-midi et finalement l'est du pays en debut de soiree. Elle quittera la Belgique dimanche matin. La neige se transformera en pluie samedi soir sur l'ouest du pays et durant la nuit de samedi a dimanche sur le centre.Une accumulation de neige sera possible en de nombreux endroits, au moins temporairement, avec les hauteurs suivantes: Province de Flandre Occidentale : de 3 a 6 cm Provinces de Hainaut, Flandre Orientale, Brabant, Anvers, Limbourg : 2 a 5 cm Provinces de Namur, Liege et Luxembourg: de 5 a 10 cm 

Limburg / Limbourg
עד 17.01.2021 00:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : Vannacht en ook zaterdag is het door algemene vorst opletten voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : Zaterdag bereikt iets na de middag een storing met sneeuw het westen van het land. Zij breidt zich daarna landinwaarts uit om tegen het einde van de namiddag of het begin van de avond het oosten te beinvloeden. Zondagochtend verlaat de storing ons land via het oosten. Over het westen zet de sneeuw zich zaterdagavond om in regen, over het centrum gebeurt dit in de loop van zaterdagnacht.We verwachten een sneeuwlaag van enkele cm: West-Vlaanderen : 3-6 cm Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Limburg en Henegouwen : 2-5 cm Namen, Luik en Luxemburg : 5-10 cm

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE Cette nuit et demain samedi, les gelees seront generalisees. Il faudra donc etre vigilant concernant les plaques de givre ou de glace en de nombreux endroits.NEIGE: Ce samedi, en debut d'apres-midi, une zone de neige atteindra l'ouest du pays. Elle gagnera le centre en milieu d'apres-midi et finalement l'est du pays en debut de soiree. Elle quittera la Belgique dimanche matin. La neige se transformera en pluie samedi soir sur l'ouest du pays et durant la nuit de samedi a dimanche sur le centre.Une accumulation de neige sera possible en de nombreux endroits, au moins temporairement, avec les hauteurs suivantes: Province de Flandre Occidentale : de 3 a 6 cm Provinces de Hainaut, Flandre Orientale, Brabant, Anvers, Limbourg : 2 a 5 cm Provinces de Namur, Liege et Luxembourg: de 5 a 10 cm 

Luxembourg / Luxemburg
עד 17.01.2021 09:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : Vannacht en ook zaterdag is het door algemene vorst opletten voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : Zaterdag bereikt iets na de middag een storing met sneeuw het westen van het land. Zij breidt zich daarna landinwaarts uit om tegen het einde van de namiddag of het begin van de avond het oosten te beinvloeden. Zondagochtend verlaat de storing ons land via het oosten. Over het westen zet de sneeuw zich zaterdagavond om in regen, over het centrum gebeurt dit in de loop van zaterdagnacht.We verwachten een sneeuwlaag van enkele cm: West-Vlaanderen : 3-6 cm Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Limburg en Henegouwen : 2-5 cm Namen, Luik en Luxemburg : 5-10 cm

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE Cette nuit et demain samedi, les gelees seront generalisees. Il faudra donc etre vigilant concernant les plaques de givre ou de glace en de nombreux endroits.NEIGE: Ce samedi, en debut d'apres-midi, une zone de neige atteindra l'ouest du pays. Elle gagnera le centre en milieu d'apres-midi et finalement l'est du pays en debut de soiree. Elle quittera la Belgique dimanche matin. La neige se transformera en pluie samedi soir sur l'ouest du pays et durant la nuit de samedi a dimanche sur le centre.Une accumulation de neige sera possible en de nombreux endroits, au moins temporairement, avec les hauteurs suivantes: Province de Flandre Occidentale : de 3 a 6 cm Provinces de Hainaut, Flandre Orientale, Brabant, Anvers, Limbourg : 2 a 5 cm Provinces de Namur, Liege et Luxembourg: de 5 a 10 cm 

Namur / Namen
עד 17.01.2021 09:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : Vannacht en ook zaterdag is het door algemene vorst opletten voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : Zaterdag bereikt iets na de middag een storing met sneeuw het westen van het land. Zij breidt zich daarna landinwaarts uit om tegen het einde van de namiddag of het begin van de avond het oosten te beinvloeden. Zondagochtend verlaat de storing ons land via het oosten. Over het westen zet de sneeuw zich zaterdagavond om in regen, over het centrum gebeurt dit in de loop van zaterdagnacht.We verwachten een sneeuwlaag van enkele cm: West-Vlaanderen : 3-6 cm Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Limburg en Henegouwen : 2-5 cm Namen, Luik en Luxemburg : 5-10 cm

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE Cette nuit et demain samedi, les gelees seront generalisees. Il faudra donc etre vigilant concernant les plaques de givre ou de glace en de nombreux endroits.NEIGE: Ce samedi, en debut d'apres-midi, une zone de neige atteindra l'ouest du pays. Elle gagnera le centre en milieu d'apres-midi et finalement l'est du pays en debut de soiree. Elle quittera la Belgique dimanche matin. La neige se transformera en pluie samedi soir sur l'ouest du pays et durant la nuit de samedi a dimanche sur le centre.Une accumulation de neige sera possible en de nombreux endroits, au moins temporairement, avec les hauteurs suivantes: Province de Flandre Occidentale : de 3 a 6 cm Provinces de Hainaut, Flandre Orientale, Brabant, Anvers, Limbourg : 2 a 5 cm Provinces de Namur, Liege et Luxembourg: de 5 a 10 cm 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
עד 16.01.2021 23:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : Vannacht en ook zaterdag is het door algemene vorst opletten voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : Zaterdag bereikt iets na de middag een storing met sneeuw het westen van het land. Zij breidt zich daarna landinwaarts uit om tegen het einde van de namiddag of het begin van de avond het oosten te beinvloeden. Zondagochtend verlaat de storing ons land via het oosten. Over het westen zet de sneeuw zich zaterdagavond om in regen, over het centrum gebeurt dit in de loop van zaterdagnacht.We verwachten een sneeuwlaag van enkele cm: West-Vlaanderen : 3-6 cm Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Limburg en Henegouwen : 2-5 cm Namen, Luik en Luxemburg : 5-10 cm

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE Cette nuit et demain samedi, les gelees seront generalisees. Il faudra donc etre vigilant concernant les plaques de givre ou de glace en de nombreux endroits.NEIGE: Ce samedi, en debut d'apres-midi, une zone de neige atteindra l'ouest du pays. Elle gagnera le centre en milieu d'apres-midi et finalement l'est du pays en debut de soiree. Elle quittera la Belgique dimanche matin. La neige se transformera en pluie samedi soir sur l'ouest du pays et durant la nuit de samedi a dimanche sur le centre.Une accumulation de neige sera possible en de nombreux endroits, au moins temporairement, avec les hauteurs suivantes: Province de Flandre Occidentale : de 3 a 6 cm Provinces de Hainaut, Flandre Orientale, Brabant, Anvers, Limbourg : 2 a 5 cm Provinces de Namur, Liege et Luxembourg: de 5 a 10 cm 

West Vlaanderen/Fl.Occidentale
עד 16.01.2021 21:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : Vannacht en ook zaterdag is het door algemene vorst opletten voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : Zaterdag bereikt iets na de middag een storing met sneeuw het westen van het land. Zij breidt zich daarna landinwaarts uit om tegen het einde van de namiddag of het begin van de avond het oosten te beinvloeden. Zondagochtend verlaat de storing ons land via het oosten. Over het westen zet de sneeuw zich zaterdagavond om in regen, over het centrum gebeurt dit in de loop van zaterdagnacht.We verwachten een sneeuwlaag van enkele cm: West-Vlaanderen : 3-6 cm Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Limburg en Henegouwen : 2-5 cm Namen, Luik en Luxemburg : 5-10 cm

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE Cette nuit et demain samedi, les gelees seront generalisees. Il faudra donc etre vigilant concernant les plaques de givre ou de glace en de nombreux endroits.NEIGE: Ce samedi, en debut d'apres-midi, une zone de neige atteindra l'ouest du pays. Elle gagnera le centre en milieu d'apres-midi et finalement l'est du pays en debut de soiree. Elle quittera la Belgique dimanche matin. La neige se transformera en pluie samedi soir sur l'ouest du pays et durant la nuit de samedi a dimanche sur le centre.Une accumulation de neige sera possible en de nombreux endroits, au moins temporairement, avec les hauteurs suivantes: Province de Flandre Occidentale : de 3 a 6 cm Provinces de Hainaut, Flandre Orientale, Brabant, Anvers, Limbourg : 2 a 5 cm Provinces de Namur, Liege et Luxembourg: de 5 a 10 cm 

חופים:
Belgische Küste
עד 16.01.2021 20:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : Vannacht en ook zaterdag is het door algemene vorst opletten voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : Zaterdag bereikt iets na de middag een storing met sneeuw het westen van het land. Zij breidt zich daarna landinwaarts uit om tegen het einde van de namiddag of het begin van de avond het oosten te beinvloeden. Zondagochtend verlaat de storing ons land via het oosten. Over het westen zet de sneeuw zich zaterdagavond om in regen, over het centrum gebeurt dit in de loop van zaterdagnacht.We verwachten een sneeuwlaag van enkele cm: West-Vlaanderen : 3-6 cm Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Limburg en Henegouwen : 2-5 cm Namen, Luik en Luxemburg : 5-10 cm

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE Cette nuit et demain samedi, les gelees seront generalisees. Il faudra donc etre vigilant concernant les plaques de givre ou de glace en de nombreux endroits.NEIGE: Ce samedi, en debut d'apres-midi, une zone de neige atteindra l'ouest du pays. Elle gagnera le centre en milieu d'apres-midi et finalement l'est du pays en debut de soiree. Elle quittera la Belgique dimanche matin. La neige se transformera en pluie samedi soir sur l'ouest du pays et durant la nuit de samedi a dimanche sur le centre.Une accumulation de neige sera possible en de nombreux endroits, au moins temporairement, avec les hauteurs suivantes: Province de Flandre Occidentale : de 3 a 6 cm Provinces de Hainaut, Flandre Orientale, Brabant, Anvers, Limbourg : 2 a 5 cm Provinces de Namur, Liege et Luxembourg: de 5 a 10 cm 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA