סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

אזהרות מזג האוויר: בלגיה

מידע נוסף:
Royal Meteorological Institute of Belgium

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Antwerpen / Anvers
עד 16.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.

français:
Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants. 

עד 15.08.2020 23:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

Brabant
עד 16.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.

français:
Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants. 

עד 15.08.2020 23:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

Hainaut / Henegouwen
עד 16.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.

français:
Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants. 

עד 15.08.2020 23:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

Liège / Luik
עד 16.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.

français:
Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants. 

עד 15.08.2020 21:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

Limburg / Limbourg
עד 16.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.

français:
Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants. 

עד 15.08.2020 23:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

Luxembourg / Luxemburg
עד 16.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.

français:
Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants. 

עד 15.08.2020 21:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

Namur / Namen
עד 15.08.2020 21:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
עד 15.08.2020 23:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanavond zijn er nog onweersbuien mogelijk, vooral dan in de noordelijke helft van het land. Er kan opnieuw 10 tot 30 l/m? vallen in 1 uur tijd. Er is minder kans op hagel, maar het is niet geheel uitgesloten. Alhoewel enkele buien ook mogelijk zijn in het uiterste westen, lijkt de kans op hevige onweersbuien daar minder groot dan in de andere streken.Na middernacht zou het opnieuw droog moeten worden.

français:
Ce samedi soir, des averses orageuses seront encore possible, surtout sur la moitie nord du pays. Les cumuls en precipitations pourront a encore atteindre 10 a 30 l/m? en 1h de temps. Le risque de grele est moins important, mais possible tres localement.Bien que quelques averses soient egalement possibles sur l'extreme ouest, la probabilite de fortes precipitations orageuses y semble moindre que sur les autres regions. Apres minuit, le temps devrait a nouveau devenir sec partout. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA