סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

אזהרות מזג האוויר: בלגיה

מידע נוסף:
Royal Meteorological Institute of Belgium

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Antwerpen / Anvers
עד 10.12.2019 08:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht is er nog kans op enkele sneeuwbuien in de Ardennen. In de provincies Luik en Luxemburg kan er boven 500 meter een sneeuwlaagje van 1 of 2 cm gevormd worden. Vannacht klaart het overal op en neemt de wind af in kracht. Hierdoor koelt het snel af en worden enkele aanvriezende mistbanken gevormd, maar het is vooral opletten voor ijsplekken op de wegen.

français:
Cette nuit, quelques averses de neige pourront encore se produire par endroits en Ardenne (provinces de Liege et du Luxembourg). Une couche de 1 ou 2 cm pourra se former au-dessus de 500 m. De plus, le ciel se degagera et le vent faiblira, ce qui favorisera un net refroidissement. Quelques bancs de brouillard givrant pourront se former par endroits, mais ce sont surtout les plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes sur tout le pays. 

Brabant
עד 10.12.2019 08:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht is er nog kans op enkele sneeuwbuien in de Ardennen. In de provincies Luik en Luxemburg kan er boven 500 meter een sneeuwlaagje van 1 of 2 cm gevormd worden. Vannacht klaart het overal op en neemt de wind af in kracht. Hierdoor koelt het snel af en worden enkele aanvriezende mistbanken gevormd, maar het is vooral opletten voor ijsplekken op de wegen.

français:
Cette nuit, quelques averses de neige pourront encore se produire par endroits en Ardenne (provinces de Liege et du Luxembourg). Une couche de 1 ou 2 cm pourra se former au-dessus de 500 m. De plus, le ciel se degagera et le vent faiblira, ce qui favorisera un net refroidissement. Quelques bancs de brouillard givrant pourront se former par endroits, mais ce sont surtout les plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes sur tout le pays. 

Hainaut / Henegouwen
עד 10.12.2019 08:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht is er nog kans op enkele sneeuwbuien in de Ardennen. In de provincies Luik en Luxemburg kan er boven 500 meter een sneeuwlaagje van 1 of 2 cm gevormd worden. Vannacht klaart het overal op en neemt de wind af in kracht. Hierdoor koelt het snel af en worden enkele aanvriezende mistbanken gevormd, maar het is vooral opletten voor ijsplekken op de wegen.

français:
Cette nuit, quelques averses de neige pourront encore se produire par endroits en Ardenne (provinces de Liege et du Luxembourg). Une couche de 1 ou 2 cm pourra se former au-dessus de 500 m. De plus, le ciel se degagera et le vent faiblira, ce qui favorisera un net refroidissement. Quelques bancs de brouillard givrant pourront se former par endroits, mais ce sont surtout les plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes sur tout le pays. 

Liège / Luik
עד 10.12.2019 08:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht is er nog kans op enkele sneeuwbuien in de Ardennen. In de provincies Luik en Luxemburg kan er boven 500 meter een sneeuwlaagje van 1 of 2 cm gevormd worden. Vannacht klaart het overal op en neemt de wind af in kracht. Hierdoor koelt het snel af en worden enkele aanvriezende mistbanken gevormd, maar het is vooral opletten voor ijsplekken op de wegen.

français:
Cette nuit, quelques averses de neige pourront encore se produire par endroits en Ardenne (provinces de Liege et du Luxembourg). Une couche de 1 ou 2 cm pourra se former au-dessus de 500 m. De plus, le ciel se degagera et le vent faiblira, ce qui favorisera un net refroidissement. Quelques bancs de brouillard givrant pourront se former par endroits, mais ce sont surtout les plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes sur tout le pays. 

Limburg / Limbourg
עד 10.12.2019 08:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht is er nog kans op enkele sneeuwbuien in de Ardennen. In de provincies Luik en Luxemburg kan er boven 500 meter een sneeuwlaagje van 1 of 2 cm gevormd worden. Vannacht klaart het overal op en neemt de wind af in kracht. Hierdoor koelt het snel af en worden enkele aanvriezende mistbanken gevormd, maar het is vooral opletten voor ijsplekken op de wegen.

français:
Cette nuit, quelques averses de neige pourront encore se produire par endroits en Ardenne (provinces de Liege et du Luxembourg). Une couche de 1 ou 2 cm pourra se former au-dessus de 500 m. De plus, le ciel se degagera et le vent faiblira, ce qui favorisera un net refroidissement. Quelques bancs de brouillard givrant pourront se former par endroits, mais ce sont surtout les plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes sur tout le pays. 

Luxembourg / Luxemburg
עד 10.12.2019 08:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht is er nog kans op enkele sneeuwbuien in de Ardennen. In de provincies Luik en Luxemburg kan er boven 500 meter een sneeuwlaagje van 1 of 2 cm gevormd worden. Vannacht klaart het overal op en neemt de wind af in kracht. Hierdoor koelt het snel af en worden enkele aanvriezende mistbanken gevormd, maar het is vooral opletten voor ijsplekken op de wegen.

français:
Cette nuit, quelques averses de neige pourront encore se produire par endroits en Ardenne (provinces de Liege et du Luxembourg). Une couche de 1 ou 2 cm pourra se former au-dessus de 500 m. De plus, le ciel se degagera et le vent faiblira, ce qui favorisera un net refroidissement. Quelques bancs de brouillard givrant pourront se former par endroits, mais ce sont surtout les plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes sur tout le pays. 

Namur / Namen
עד 10.12.2019 08:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht is er nog kans op enkele sneeuwbuien in de Ardennen. In de provincies Luik en Luxemburg kan er boven 500 meter een sneeuwlaagje van 1 of 2 cm gevormd worden. Vannacht klaart het overal op en neemt de wind af in kracht. Hierdoor koelt het snel af en worden enkele aanvriezende mistbanken gevormd, maar het is vooral opletten voor ijsplekken op de wegen.

français:
Cette nuit, quelques averses de neige pourront encore se produire par endroits en Ardenne (provinces de Liege et du Luxembourg). Une couche de 1 ou 2 cm pourra se former au-dessus de 500 m. De plus, le ciel se degagera et le vent faiblira, ce qui favorisera un net refroidissement. Quelques bancs de brouillard givrant pourront se former par endroits, mais ce sont surtout les plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes sur tout le pays. 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
עד 10.12.2019 08:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht is er nog kans op enkele sneeuwbuien in de Ardennen. In de provincies Luik en Luxemburg kan er boven 500 meter een sneeuwlaagje van 1 of 2 cm gevormd worden. Vannacht klaart het overal op en neemt de wind af in kracht. Hierdoor koelt het snel af en worden enkele aanvriezende mistbanken gevormd, maar het is vooral opletten voor ijsplekken op de wegen.

français:
Cette nuit, quelques averses de neige pourront encore se produire par endroits en Ardenne (provinces de Liege et du Luxembourg). Une couche de 1 ou 2 cm pourra se former au-dessus de 500 m. De plus, le ciel se degagera et le vent faiblira, ce qui favorisera un net refroidissement. Quelques bancs de brouillard givrant pourront se former par endroits, mais ce sont surtout les plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes sur tout le pays. 

West Vlaanderen/Fl.Occidentale
עד 10.12.2019 08:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Vannacht is er nog kans op enkele sneeuwbuien in de Ardennen. In de provincies Luik en Luxemburg kan er boven 500 meter een sneeuwlaagje van 1 of 2 cm gevormd worden. Vannacht klaart het overal op en neemt de wind af in kracht. Hierdoor koelt het snel af en worden enkele aanvriezende mistbanken gevormd, maar het is vooral opletten voor ijsplekken op de wegen.

français:
Cette nuit, quelques averses de neige pourront encore se produire par endroits en Ardenne (provinces de Liege et du Luxembourg). Une couche de 1 ou 2 cm pourra se former au-dessus de 500 m. De plus, le ciel se degagera et le vent faiblira, ce qui favorisera un net refroidissement. Quelques bancs de brouillard givrant pourront se former par endroits, mais ce sont surtout les plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes sur tout le pays. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA