סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

מידע נוסף:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

אזהרות מזג האוויר: נורבגיה

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Finnmark
עד 23.01.2021 19:00 CET
ארועי מזג אוויר בחוף (צהוב)
norsk:
Lokalt moderat ising på skip er ventet i kyst- og fjordstrøk fra torsdag morgen
Rask nok isvekst kan føre til at en liten båt mister stabiliteten, velter og synker. For større båter ventes glatte dekk, gelender, stiger og nedisete redningsbåter og annet redningsutstyr. Isingen kan ødelegge radiokommunikasjonen hvis antennene fryser. Moderat isvekst på fronten/styrhuset til skipet.

Fjern is fra båten.

english:
Locally moderate vessel icing is expected in coast- and fjordareas from thursday morning
Rapid ice accumulation on a small boat may cause it to lose its stability, tip over and sink. For ships the issue is more directed towards slippery decks, handrailing, ladders, iced down safety boats and safety equipment. Ice accumulation may also damage radio communication if the antennas are freezing. Moderate ice accumulation on the bow/bridge of the ship.

Remove ice from the boat. 

Nordland
עד 22.01.2021 18:00 CET
רוח (אדום)
norsk:
Fra torsdag ettermiddag øst og sørøstlig storm, til dels orkan, med ekstremt kraftige vindkast lokalt på 35-50 m/s. Det ventes sterkest vind fra torsdag ettermiddag fram til fredag kveld. Det er allerede observert ekstreme vindkast på Nord-Helgeland, men det er fortsatt forventet å være store variasjoner i vindstyrke. Noen steder vil få veldig lite vind samtidig som andre steder får ekstremt kraftige vindkast. I tillegg vil temperaturen på utsatte steder kunne komme ned i -10 til -15 grader. Kombinasjonen storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip.
Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett. Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer kan stenges. Takstein og takplater blåser av hus og bygninger. Mange reiser vil kunne få betydelig lenger reisetid. Strømforsyningen lokalt vil bli betydelig påvirket. Mange veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Følg råd fra beredskapsmyndigheter. Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no). Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

english:
From Thursday afternoon east and southeasterly storm, occasionally hurricane, with extreme gust locally with 35-50 m/s. There are expected strongest winds from Thursday afternoon until Friday evening. It has already been observed extreme wind gusts in Nord-Helgeland, but large variations in wind speed are still expected. Some places may have calm conditions while other places experience extreme wind gusts. In addition the temperature at exposed places is expected to be in -the range of 10 to -15 degrees. The combination storm and low temperatures could cause challenges for power delivery, there is potenial for frost bite and risk of moderate to severe icing on ships.
It is dangerous to be outdoors, and unusually large damage to buildings, infrastructure, forests and power supplies is expected. Expect cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Ceiling tiles blow off houses and buildings. Allow a lot of extra time for transportation and driving, even for short journeys. The power supply locally will be significantly affected. Many roads may be closed due to trees or other objects. Blowing snow causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. The strong wind may cause locally high waves in fjords and lakes.

Follow the advice of emergency authorities. If you MUST drive, follow the advice from the Norwegian Public Roads Administration and check road reports (175.no). Follow advice and check status from transport operators. Prepare your home for a potentially long power outage. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. In advance consider measures to limit damage. 

עד 23.01.2021 00:00 CET
ארועי מזג אוויר בחוף (צהוב)
norsk:
Lokalt moderat ising er ventet på båter i kyst- og fjordstrøkene fra torsdag morgen fra Nord-Helgeland og norover.
Rask nok isvekst kan føre til at en liten båt mister stabiliteten, velter og synker. For større båter ventes glatte dekk, gelender, stiger og nedisete redningsbåter og annet redningsutstyr. Isingen kan ødelegge radiokommunikasjonen hvis antennene fryser. Moderat isvekst på fronten/styrhuset til skipet.

Fjern is fra båten.

english:
Locally moderate vessel icing is expected in coastal and fjord districts from Thursday morning in North Helgeland, Salten, Lofoten, Ofoten and Vesterålen.
Rapid ice accumulation on a small boat may cause it to lose its stability, tip over and sink. For ships the issue is more directed towards slippery decks, handrailing, ladders, iced down safety boats and safety equipment. Ice accumulation may also damage radio communication if the antennas are freezing. Moderate ice accumulation on the bow/bridge of the ship.

Remove ice from the boat. 

Troms
עד 22.01.2021 18:00 CET
רוח (אדום)
norsk:
Fra torsdag ettermiddag øst og sørøstlig storm, til dels orkan, med ekstremt kraftige vindkast lokalt på 35-50 m/s. Det ventes sterkest vind fra torsdag ettermiddag fram til fredag kveld. Det er allerede observert ekstreme vindkast på Nord-Helgeland, men det er fortsatt forventet å være store variasjoner i vindstyrke. Noen steder vil få veldig lite vind samtidig som andre steder får ekstremt kraftige vindkast. I tillegg vil temperaturen på utsatte steder kunne komme ned i -10 til -15 grader. Kombinasjonen storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip.

Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett. Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer kan stenges. Takstein og takplater blåser av hus og bygninger. Mange reiser vil kunne få betydelig lenger reisetid. Strømforsyningen lokalt vil bli betydelig påvirket. Mange veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Følg råd fra beredskapsmyndigheter. Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no). Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

english:
From Thursday afternoon east and southeasterly storm, occasionally hurricane, with extreme gust locally with 35-50 m/s. There are expected strongest winds from Thursday afternoon until Friday evening. It has already been observed extreme wind gusts in Nord-Helgeland, but large variations in wind speed are still expected. Some places may have calm conditions while other places experience extreme wind gusts. In addition the temperature at exposed places is expected to be in -the range of 10 to -15 degrees. The combination storm and low temperatures could cause challenges for power delivery, there is potenial for frost bite and risk of moderate to severe icing on ships.

It is dangerous to be outdoors, and unusually large damage to buildings, infrastructure, forests and power supplies is expected. Expect cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Ceiling tiles blow off houses and buildings. Allow a lot of extra time for transportation and driving, even for short journeys. The power supply locally will be significantly affected. Many roads may be closed due to trees or other objects. Blowing snow causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. The strong wind may cause locally high waves in fjords and lakes.

Follow the advice of emergency authorities. If you MUST drive, follow the advice from the Norwegian Public Roads Administration and check road reports (175.no). Follow advice and check status from transport operators. Prepare your home for a potentially long power outage. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. In advance consider measures to limit damage. 

עד 23.01.2021 00:00 CET
ארועי מזג אוויר בחוף (כתום)
norsk:
Lokalt moderat til sterk ising er ventet på båter i kyst- og fjordstrøkene.
Rask nok isvekst kan føre til at en liten båt mister stabiliteten, velter og synker. For større båter ventes glatte dekk, gelender, stiger og nedisete redningsbåter og annet redningsutstyr. Isingen kan ødelegge radiokommunikasjonen hvis antennene fryser. Kraftig isvekst på fronten/styrhuset til skipet.

Fjern is raskt fra båten.

english:
Locally moderate to severe vessel icing is expected in coastal and fjord districts.
Rapid ice accumulation on a small boat may cause it to lose its stability, tip over and sink. For ships the issue is more directed towards slippery decks, handrailing, ladders, iced down safety boats and safety equipment. Ice accumulation may also damage radio communication if the antennas are freezing. High ice accumulation on the bow/bridge of the ship.

Rapidly remove ice from the boat. 

חופים:
Aust-Agder kyst
עד 22.01.2021 10:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Sør og sørvest sterk kuling 20 m/s, periodevis liten storm 22. Fra tidlig fredag morgen stiv kuling 15. Minkende fredag formiddag.
Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Meget høye bølger. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes.

Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
South and southwest gale force 8, occasionally strong gale force 9. From early Friday morning near gale force 7. Decreasing late Friday morning.
If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Very high waves. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Reduced visibility.

It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Finnmark kyst
עד 22.01.2021 21:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Torsdag kveld og fredag søraustlig stiv kuling utsatte steder, kan hende søraust liten storm lengst vest.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Thursday evening and Friday southeast near gale force 7 in exposed places, possibly southeast strong gale force 9 in westernmost part.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Hordaland kyst
עד 22.01.2021 07:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
I dag, torsdag, økning til sørøst stiv kuling 15 m/s, i ettermiddag til dels sterk kuling 20. Sent i kveld minkende nord for Slåtterøy, i sør sørlig stiv kuling 15. Fredag morgen minkende også i sør.

Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Today, Thursday, increasing southeast near gale force 7, this afternoon at times gale force 8. Late this evening decreasing north of Slaatteroey, in southern parts southerly near gale force 7. Friday morning decreasing also in southern parts.

Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray.

Do not go out at sea in a small boat. 

Nord-Trøndelag kyst
עד 22.01.2021 21:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Torsdag kveld og fredag søraustlig sterk kuling 20, periodevis full storm 25 m/s utsatte steder.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Thursday evening and Friday southeast gale force 8, occasionally storm force 10 m/s in exposed places.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Nordland kyst
עד 22.01.2021 21:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Torsdag kveld og fredag søraustlig sterk kuling 20, periodevis full storm 25 m/s utsatte steder.


Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Thursday evening and Friday southeast gale force 8, occasionally storm force 10 m/s in exposed places.


Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Rogaland kyst
עד 22.01.2021 07:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
I dag, torsdag, økning til sørøst stiv kuling 15 m/s, i ettermiddag til dels sterk kuling 20. Sent i kveld minkende nord for Slåtterøy, i sør sørlig stiv kuling 15. Fredag morgen minkende også i sør.
Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Today, Thursday, increasing southeast near gale force 7, this afternoon at times gale force 8. Late this evening decreasing north of Slaatteroey, in southern parts southerly near gale force 7. Friday morning decreasing also in southern parts.
Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray.

Do not go out at sea in a small boat. 

Sør-Trøndelag kyst
עד 22.01.2021 21:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Torsdag kveld og fredag søraustlig sterk kuling 20, periodevis full storm 25 m/s utsatte steder.

Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Thursday evening and Friday southeast gale force 8, occasionally storm force 10 m/s in exposed places.

Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Telemark kyst
עד 22.01.2021 08:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Sørlig stiv kuling 15 m/s, periodevis sterk kuling 20. Minkende fredag formiddag.
Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
South near gale force 7, occasionally gale force 8. Decreasing late Friday morning.
If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Troms kyst
עד 22.01.2021 21:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Torsdag og fredag søraust stiv kuling 15 m/s, utsatte steder liten og kan hende full storm 25 m/s.

Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Meget høye bølger. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Thursday and Friday southeast near gale force 7, at exposed places severe gale force 9 and perhaps storm force 10.

Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Very high waves. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Reduced visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Vest-Agder kyst
עד 22.01.2021 10:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Sør og sørvest sterk kuling 20 m/s, periodevis liten storm 22. Fra tidlig fredag morgen stiv kuling 15. Minkende fredag formiddag.

Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Meget høye bølger. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes.

Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
South and southwest gale force 8, occasionally strong gale force 9. From early Friday morning near gale force 7. Decreasing late Friday morning.

If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Very high waves. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Reduced visibility.

It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Vestfold kyst
עד 22.01.2021 08:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Sørlig stiv kuling 15 m/s, periodevis sterk kuling 20. Minkende fredag formiddag

Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
South near gale force 7, occasionally gale force 8. Decreasing late Friday morning.

If the engine stops you can float towards land. If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Østfold kyst
עד 22.01.2021 08:00 CET
רוח (צהוב)
norsk:
Sørlig stiv kuling 15 m/s, periodevis sterk kuling 20. Minkende fredag formiddag
Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
South near gale force 7, occasionally gale force 8. Decreasing late Friday morning.
If the engine stops you can float towards land. If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA