видови предострожност:  
Прикажи:  

* Во Шведска симболот за дожд означува поројни врнежи и/или поплави / високи водостои на езерата

повеќе информации:
SMHI

Временски предупредувања: Шведска

Најави за предострожност - Детални информации за предупредувањата можете да најдете во најавите за предострожност издадени за секоја област. Изберете одредена област

Blekinge
До 01.03.2020 11:50 CET
Поплава (Портокалово)
svenska:
Var: Mörrumsån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och fortsätter stiga.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: Flödena kan nå klass 3-nivå i slutet av vecka 9.

english:
Where: River Mörrumsån
When: The flows are at class 2 level and continue to rise.
Type of watercourse: Large
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: The flows can reach class 3-level at the end of week 9. 

Bohuskusten+Göteborg
До 01.03.2020 11:50 CET
Поплава (Портокалово)
svenska:
Var: Säveån nedströms Mjörn
När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå under vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Säveån downstream of lake Mjörn
When: The flows have stabilized but remain at class 2-level during week 9.
Type of watercourse: Medium-sized watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

До 01.03.2020 10:15 CET
Снег/Мраз (Жолто)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm, intensivast under eftermiddagen och kvällen
Kommentar: Snöfallet väntas ha inslag av regn

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 5-10 cm, most intense during the afternoon and evening
Comment: The snowfall is expected to have elements of rain 

Halland
До 01.03.2020 11:50 CET
Поплава (Портокалово)
svenska:
Var: Nissan
När: Flödena är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå några dagar till.
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Nissan
When: The flows are declining but remain at the class 2-level for a few more days.
Type of watercourse: Large/medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Inre Dalsland
До 01.03.2020 11:45 CET
Поплава (Жолто)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are still at class 1-level.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

До 01.03.2020 10:15 CET
Снег/Мраз (Жолто)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm, intensivast under eftermiddagen och kvällen
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 10-15 cm, most intense during the afternoon and evening
Comment: - 

Kalmar
До 01.03.2020 11:50 CET
Поплава (Портокалово)
svenska:
Var: Översta delen av Emån samt Solgenån

När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: The upper part of river Emån as well as river Solgenån

When: The flows are at class 2-level and are still rising.

Type of watercourse: Medium watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

До 01.03.2020 10:15 CET
Снег/Мраз (Жолто)
svenska:
När: Fram till onsdag kväll
Var: I västra och norra delen
Intensitet: 5-10 cm. Under onsdagen, i norra delen, 10-15 cm.
Kommentar: I södra delen mest regn

english:
When: Until Wednesday evening
Where: In the western and northern part
Intensity: 5-10 cm. During Wednesday, in the north, 10-15 cm.
Comment: In the south most rain 

Norra Västergötland
До 01.03.2020 11:50 CET
Поплава (Портокалово)
svenska:
Var: Ätran
När: Flödena är sjunkande förväntas ligga kvar över klass 2-nivå till slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: Flödena i nedre delen ligger nära klass 3-nivå.

english:
Where: River Ätran
When: The flows are declining and are expected to remain above class 2-level until the end of week 9.
Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: The flows in the lower part are close to the class 3-level. 

До 01.03.2020 10:15 CET
Снег/Мраз (Жолто)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Främst i södra delen
Intensitet: 10-15 cm, intensivast under eftermiddagen och kvällen
Kommentar: Störst mängder väster om Vättern

english:
When: During Tuesday
Where: Mainly in the southern part
Intensity: 10-15 cm, most intense during the afternoon and evening
Comment: Largest amounts west of Lake Vättern 

Östergötland
До 01.03.2020 10:15 CET
Снег/Мраз (Жолто)
svenska:
När: Fram till onsdag eftermiddag
Var: Södra delen. Från onsdag morgon gäller varningen i den östra delen
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: Närmast kusten delvis regn

english:
When: Until Wednesday afternoon
Where: The southern part. As of Wednesday morning, the warning is valid for the eastern part
Intensity: 5-10 cm
Comment: Closest to the coast partly rain 

Österlen
До 01.03.2020 11:45 CET
Поплава (Жолто)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County

When: Week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams.

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

До 01.03.2020 09:40 CET
Ветер (Жолто)
svenska:
När: Tisdag eftermiddag och kväll
Var: Södra delen
Intensitet: Sydväst 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Tuesday afternoon and evening
Where: The southern part
Intensity: Southwest 21-24 m / s
Comment: - 

Östra Jönköping
До 01.03.2020 11:50 CET
Поплава (Портокалово)
svenska:
Var: Översta delen av Emån samt Solgenån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: The upper part of river Emån as well as river Solgenån
When: The flows are at class 2-level and are still rising.
Type of watercourse: Medium watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

До 01.03.2020 10:15 CET
Снег/Мраз (Жолто)
svenska:
När: Fram till onsdag förmiddag
Var: Hela området. Från natt mot onsdag gäller varningen den södra delen
Intensitet: 10-15 cm
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area. From night to Wednesday, the warning is valid for the southern part
Intensity: 10-15 cm
Comment: - 

Östra Kronoberg
До 01.03.2020 11:50 CET
Поплава (Портокалово)
svenska:
Var: Lagan samt biflödet Skålån


När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera under vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: För nedre delen av Lagan gäller en klass 3 varning. För de övre delarna gäller en klass 1 varning.

english:
Where: River Lagan and the tributarie Skålån


When: The flows are at class 2-level and are expected to culminate during week 9.


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: For the lower part of River Lagan, a class 3 warning applies. For the upper parts a class 1 warning applies. 

До 01.03.2020 11:10 CET
Снег/Мраз (Жолто)
svenska:
När: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag.
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm
Kommentar: Intensivast under natten i norra delen.

english:
When: From Tuesday evening to Wednesday morning.
Where: The whole area
Intensity: 10-15 cm
Comment: Most intense during the night in the northern part. 

Sjuhärad+Göta älv
До 01.03.2020 11:50 CET
Поплава (Портокалово)
svenska:
Var: Säveån nedströms Mjörn

När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå under vecka 9.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Säveån downstream of lake Mjörn

When: The flows have stabilized but remain at class 2-level during week 9.

Type of watercourse: Medium-sized watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

До 01.03.2020 10:15 CET
Снег/Мраз (Жолто)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

Skåne
До 01.03.2020 11:50 CET
Поплава (Портокалово)
svenska:
Var: Helge å


När: Flödena är på klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga. Kulmen väntas mot slutet av vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: River Helge å


When: The flows are at class 2-level and will continue to rise. The peak is expected towards the end of week 9.


Type of watercourse: Large/medium sized watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.


Comment: - 

До 01.03.2020 09:40 CET
Ветер (Жолто)
svenska:
När: Tisdag eftermiddag och kväll
Var: Södra delen
Intensitet: Sydväst 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Tuesday afternoon and evening
Where: The southern part
Intensity: Southwest 21-24 m / s
Comment: - 

Syd Vättern
До 01.03.2020 11:50 CET
Поплава (Портокалово)
svenska:
Var: Nissan


När: Flödena är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå några dagar till.


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -

english:
Where: River Nissan


When: The flows are declining but remain at the class 2-level for a few more days.


Type of watercourse: Large/medium size watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: - 

До 01.03.2020 10:15 CET
Снег/Мраз (Жолто)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm, intensivast under eftermiddagen och kvällen
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 10-15 cm, most intense during the afternoon and evening
Comment: - 

Sydväst Vänern
До 01.03.2020 11:45 CET
Поплава (Жолто)
svenska:
Var: Göta älv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag.


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: River Göta älv


When: Class 1 flows that continue during week 9.


Type of watercourse: Large watercourse.


Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.


Comment: - 

До 01.03.2020 10:15 CET
Снег/Мраз (Жолто)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm, intensivast under eftermiddagen och kvällen
Kommentar: Störst mängder väster om Vänern

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 5-10 cm, most intense during the afternoon and evening
Comment: Biggest amounts west of Lake Vänern 

Värmland
До 01.03.2020 11:45 CET
Поплава (Жолто)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are still at class 1-level.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Västra Jönköping
До 01.03.2020 11:50 CET
Поплава (Портокалово)
svenska:
Var: Nissan

När: Flödena är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå några dagar till.

Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Nissan

When: The flows are declining but remain at the class 2-level for a few more days.

Type of watercourse: Large/medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: - 

До 01.03.2020 10:15 CET
Снег/Мраз (Жолто)
svenska:
När: Fram till onsdag förmiddag
Var: Hela området. Från natt mot onsdag gäller varningen den södra delen
Intensitet: 10-15 cm
Kommentar: Under tisdag eftermiddag tillfälligt övergående i regn

english:
When: From Tuesday morning to Tuesday evening.
Where: The whole area. From night to Wednesday, the warning is valid for the southern part
Intensity: 10-15 cm
Comment: During Tuesday afternoon temporarily rain 

Västra Kronoberg
До 01.03.2020 11:50 CET
Поплава (Портокалово)
svenska:
Var: Lagan samt biflödet Skålån

När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera under vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: För nedre delen av Lagan gäller en klass 3 varning. För de övre delarna gäller en klass 1 varning.

english:
Where: River Lagan and the tributarie Skålån

When: The flows are at class 2-level and are expected to culminate during week 9.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: For the lower part of River Lagan, a class 3 warning applies. For the upper parts a class 1 warning applies. 

До 01.03.2020 11:10 CET
Снег/Мраз (Жолто)
svenska:
När: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag.
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm
Kommentar: Intensivast under natten i norra delen.

english:
When: From Tuesday evening to Wednesday morning.
Where: The whole area
Intensity: 10-15 cm
Comment: Most intense during the night in the northern part. 

Coasts:
Central Baltic
До 01.03.2020 10:50 CET
Ветер (Жолто)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag och i kväll, i norra delen, tillfälligt ost 14-17 m/s. I natt och onsdag morgon, i södra delen, tillfälligt sydväst 14-17 m/s. Från onsdag eftermiddag, närmast svenska kusten, nord eller nordost 15-20 m/s.

english:
Comment: In the afternoon and tonight, in the northern part, temporary ost 14-17 m/s. Nasigt to Wednesday and Wednesday morning, in the southern part, temporarily southwest 14-17 m/s. From Wednesday afternoon, closest to the Swedish coast, north or northeast 15-20 m / s. 

До 29.02.2020 11:10 CET
Крајбрежно случување (Жолто)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området, inklusive Gotland
Nivå: 75-85 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area, including Gotland
Level: 75-85 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 60-75 cm above the year's mean water level in this area. 

Kategatt
До 01.03.2020 10:50 CET
Ветер (Жолто)
svenska:
Kommentar: I södra delen sydväst 14-17 m/s. Tisdag kväll väst. Avtagande natt mot onsdag.

english:
Comment: In the southern part southwest 14-17 m/s. Tuesday evening west. Decreasing night to Wednesday. 

North Sea of Bothnia
До 29.02.2020 16:05 CET
Крајбрежно случување (Жолто)
svenska:
När: Från tisdag kväll
Var: Södra delen
Nivå: Ca 75 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Tuesday evening
Where: The southern part
Level: About 75 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75 cm above the year's mean water level in this area. 

Northern Baltic
До 01.03.2020 12:20 CET
Крајбрежно случување (Портокалово)
svenska:
När: Natt mot onsdag och onsdag morgon
Var: Hela området, högst nivåer väntas i vikar och utsatta områden
Nivå: Upp till 110 cm i RH 2000
Kommentar: Även före och efter väntas klass 1-nivå på vattenståndet. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 100 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Night to Wednesday and Wednesday morning
Where: The entire area, highest levels are expected in bays and exposed areas
Level: Up to 110 cm in RH 2000
Comment: Before and after, Class 1 level is expected. The stated level in RH 2000 corresponds to about 100 cm above the year's mean water level in this area. 

До 01.03.2020 10:50 CET
Ветер (Жолто)
svenska:
Kommentar: Från tisdag kväll ost 14-17 m/s. Från natt till onsdag ost eller nordost 15-20 m/s.

english:
Comment: From Tuesday evening cheese 14-17 m/s. From night to Wednesday east or northeast 15-20 m/s. 

Sea of Aaland
До 01.03.2020 10:50 CET
Ветер (Жолто)
svenska:
Kommentar: Från natt mot onsdag ost eller nordost tidvis 15 m/s.

english:
Comment: From night to Wednesday east or northeast 15 m/s. 

До 29.02.2020 16:05 CET
Крајбрежно случување (Жолто)
svenska:
När: Från tisdag kväll
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Tuesday evening
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75-85 cm above the year's mean water level in this area. 

Skagerrak
До 01.03.2020 10:50 CET
Ветер (Жолто)
svenska:
Kommentar: Omkring ost 15-20 m/s. Från tisdag kväll nordost 14-17 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.

english:
Comment: About east 15-20 m/s. From Tuesday evening northeast 14-17 m/s. Decreasing Wednesday morning. 

South Sea of Bothnia
До 01.03.2020 09:40 CET
Крајбрежно случување (Жолто)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH 2000, från tisdag kväll 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område. Från tisdag kväll ca 75-85 cm över årets medelvattenstånd.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH 2000, from Tuesday evening 80-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-75 cm above the year's mean water level in this area. From Tuesday evening about 75-85 cm above this year's average water level. 

Southern Baltic
До 01.03.2020 10:50 CET
Ветер (Жолто)
svenska:
Kommentar: Väst eller sydväst 14-17 m/s. Tisdag kväll tillfälligt 15-20 m/s. Avtagande onsdag eftermiddag.

english:
Comment: West or southwest 14-17 m/s. Tuesday evening temporary 15-20 /s. Decreasing Wednesday afternoon. 

The Sound
До 01.03.2020 10:50 CET
Ветер (Жолто)
svenska:
Kommentar: Från tisdag eftermiddag sydväst 14-17 m/s. Tisdag kväll 15-20 m/s. Avtagande natt mot onsdag.

english:
Comment: From Tuesday afternoon southwest 14-17 m/s. Tuesday evening 15-20 m / s. Decreasing night to Wednesday. 

Vänern
До 01.03.2020 05:00 CET
Ветер (Жолто)
svenska:
Kommentar: Från i eftermiddag ost ca 15 m/s

english:
Comment: From this afternoon east about 15 m/s 

Waters of Gotland
До 01.03.2020 10:50 CET
Ветер (Жолто)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag och i kväll, i norra delen, tillfälligt ost 14-17 m/s. I natt och onsdag morgon, i södra delen, tillfälligt sydväst 14-17 m/s. Från onsdag eftermiddag, närmast svenska kusten, nord eller nordost 15-20 m/s.

english:
Comment: In the afternoon and tonight, in the northern part, temporary ost 14-17 m/s. Nasigt to Wednesday and Wednesday morning, in the southern part, temporarily southwest 14-17 m/s. From Wednesday afternoon, closest to the Swedish coast, north or northeast 15-20 m / s. 

До 29.02.2020 11:10 CET
Крајбрежно случување (Жолто)
svenska:
När: Tillsvidare

Var: Hela området, inklusive Gotland

Nivå: 75-85 cm i RH 2000

Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice

Where: The whole area, including Gotland

Level: 75-85 cm in RH 2000

Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 60-75 cm above the year's mean water level in this area. 

Натпис:
Смени јазик:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA