Værhendelses filter:  
Vis:  

* I Sverige betyr regnsymbolet kraftig regn og/eller flom/høy vannstand i innsjøer.

Mer informasjon:
SMHI

Væradvarsler: Sverige

Faremeldinger - Du finner detaljert informasjon om advarslene i de faremeldingene som er utsendt for det enkelte område/distrikt. Velg området/distriktet du vil vite mer om

Blekinge
til 21.02.2020 11:40 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: Mörrumsån med biflöden
När: Fredag och framåt
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som redan kommit och det regn som kommer under helgen ger höga flöden.
Kommentar: Lokalt kan flödena nå klass 2-nivå

english:
Where: River Mörrumsån with tributaries
When: Friday and onwards
Type of watercourse: Large river
Cause: Full lakes combined with the rain that has already come and the rain that comes over the weekend give high flows.
Comment: Locally, the flows can reach Class 2 level 

Bohuskusten+Göteborg
til 21.02.2020 11:55 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: I området från Dalsland ner till och med Kronobergs län

När: Från söndag, kulmen förväntas på måndag

Typ av vattendrag: Medelstort och små

Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som redan kommit och det regn som kommer under helgen ger höga flöden.

Kommentar: Lokalt når flödena klass 2-nivå. Kustområdet är inte berörd.

english:
Where: In the area from Dalsland down to Kronoberg County

When: From Sunday, the peak is expected on Monday

Type of watercourse: Medium and small size watercourses

Cause: Full lakes combined with the rain that has already come and the rain that will come over the weekend will result in high flows.

Comment: Locally, the flows reach class 2-level. The coastal area is not affected. 

til 21.02.2020 04:00 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Från söndag förmiddag till söndag kväll.
Var: Hela området
Intensitet: Sydväst 21-24 m/s.
Kommentar: -

english:
When: From Sunday morning to Sunday evening.
Where: The whole area
Intensity: Southwest 21-24 m/s.
Comment: - 

til 21.02.2020 02:55 CET
Regn (Gul)
svenska:
När: Fram till söndag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Ihållande regn som kan ge 35 till lokalt 50 mm
Kommentar: -

english:
When: Until Sunday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Rain that can give 35 to local 50 mm
Comment: - 

Dalarna
til 21.02.2020 09:15 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Söndag eftermiddag och kväll
Var: Hela området
Intensitet: 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: Sunday afternoon and evening
Where: The whole area
Intensity: 21-23 m/s
Comment: - 

Gävleborgs inland
til 21.02.2020 09:15 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Söndag eftermiddag och kväll
Var: Hela området
Intensitet: 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: Sunday afternoon and evening
Where: The whole area
Intensity: 21-23 m/s
Comment: - 

Gävleborgs kustland
til 21.02.2020 09:15 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Söndag eftermiddag och kväll
Var: Hela området
Intensitet: 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: Sunday afternoon and evening
Where: The whole area
Intensity: 21-23 m/s
Comment: - 

Gotland
til 21.02.2020 04:00 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Från söndag middag. Söndag kväll avtagande.
Var: Hela området
Intensitet: Sydväst 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: From Sunday noon. Sunday evening decreasing.
Where: The whole area
Intensity: Southwest 21-23 m/s
Comment: - 

Halland
til 21.02.2020 11:55 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: I området från Dalsland ner till och med Kronobergs länNär: Från söndag, kulmen förväntas på måndagTyp av vattendrag: Medelstort och småOrsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som redan kommit och det regn som kommer under helgen ger höga flöden.Kommentar: Lokalt når flödena klass 2-nivå. Kustområdet är inte berörd.

english:
Where: In the area from Dalsland down to Kronoberg CountyWhen: From Sunday, the peak is expected on MondayType of watercourse: Medium and small size watercoursesCause: Full lakes combined with the rain that has already come and the rain that will come over the weekend will result in high flows.Comment: Locally, the flows reach class 2-level. The coastal area is not affected. 

til 21.02.2020 02:55 CET
Regn (Gul)
svenska:
När: Fram till söndag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Ihållande regn som kan ge 35 till lokalt 50 mm
Kommentar: -

english:
When: Until Sunday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Rain that can give 35 to local 50 mm
Comment: - 

til 20.02.2020 10:10 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Från söndag förmiddag till söndag kväll.
Var: Hela området
Intensitet: Sydväst 21-24 m/s.
Kommentar: Lokalt kan byvinden nå upp till 25 m/s.

english:
When: From Sunday morning to Sunday evening.
Where: The whole area
Intensity: Southwest 21-24 m/s.
Comment: Locally up to 25 m/s. 

Inre Dalsland
til 21.02.2020 11:55 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: I området från Dalsland ner till och med Kronobergs län


När: Från söndag, kulmen förväntas på måndag


Typ av vattendrag: Medelstort och små


Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som redan kommit och det regn som kommer under helgen ger höga flöden.


Kommentar: Lokalt når flödena klass 2-nivå. Kustområdet är inte berörd.

english:
Where: In the area from Dalsland down to Kronoberg County


When: From Sunday, the peak is expected on Monday


Type of watercourse: Medium and small size watercourses


Cause: Full lakes combined with the rain that has already come and the rain that will come over the weekend will result in high flows.


Comment: Locally, the flows reach class 2-level. The coastal area is not affected. 

til 21.02.2020 04:00 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Från söndag förmiddag till söndag kväll.
Var: Hela området
Intensitet: Sydväst 21-24 m/s.
Kommentar: -

english:
When: From Sunday morning to Sunday evening.
Where: The whole area
Intensity: Southwest 21-24 m/s.
Comment: - 

til 21.02.2020 02:55 CET
Regn (Gul)
svenska:
När: Fram till söndag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Ihållande regn som kan ge 35 till lokalt 50 mm
Kommentar: -

english:
When: Until Sunday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Rain that can give 35 to local 50 mm
Comment: - 

Jämtland
til 21.02.2020 10:45 CET
Snø/Is (Gul)
svenska:
När: Under söndagen
Var: Främst söder om Strömsund
Intensitet: Under dagen lokalt regn på kalla vägbanor. I kväll snabb uppklarning som medför snabb tillfrysning av våta vägbanor
Kommentar:

english:
When: On Sunday
Where: Mainly south of Strömsund
Intensity: Slippery roads
Comment: 

Norra Lapplandsfjällen
til 20.02.2020 19:05 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Söndag morgon och förmiddag
Var: Kalfjället
Intensitet: Sydost 18-24 m/s
Kommentar: I kombination med snöfall

english:
When: Sunday morning
Where: bare mountain
Intensity: Southeast 18-24 m/s
Comment: In combination with snowfall 

Norra Västergötland
til 21.02.2020 11:55 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: I området från Dalsland ner till och med Kronobergs län
När: Från söndag, kulmen förväntas på måndag
Typ av vattendrag: Medelstort och små
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som redan kommit och det regn som kommer under helgen ger höga flöden.
Kommentar: Lokalt når flödena klass 2-nivå. Kustområdet är inte berörd.

english:
Where: In the area from Dalsland down to Kronoberg County
When: From Sunday, the peak is expected on Monday
Type of watercourse: Medium and small size watercourses
Cause: Full lakes combined with the rain that has already come and the rain that will come over the weekend will result in high flows.
Comment: Locally, the flows reach class 2-level. The coastal area is not affected. 

til 21.02.2020 04:00 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Söndag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydväst ca 21 m/s
Kommentar: -

english:
When: Sunday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwest about 21 m/s
Comment: - 

Norrbottens inland
til 21.02.2020 04:00 CET
Snø/Is (Gul)
svenska:
När: Under söndagen
Var: Hela området
Intensitet: 10-20 cm nysnö
Kommentar: -

english:
When: On Sunday
Where: The whole area
Intensity: 10-20 cm
Comment: - 

Norrbottens kustland
til 21.02.2020 04:00 CET
Snø/Is (Gul)
svenska:
När: Under söndagen
Var: Hela området
Intensitet: 10-20 cm nysnö
Kommentar: -

english:
When: On Sunday
Where: The whole area
Intensity: 10-20 cm
Comment: - 

Öland
til 21.02.2020 04:00 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Från söndag middag. Söndag kväll avtagande.
Var: Hela området
Intensitet: Sydväst ca 21 m/s
Kommentar: -

english:
When: From Sunday noon. Sunday evening decreasing.
Where: The whole area
Intensity: Southwest about 21 m/s
Comment: - 

Örebro
til 21.02.2020 04:00 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Söndag eftermiddag och kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydväst 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: Sunday afternoon and evening
Where: The whole area
Intensity: Southwest 21-23 m/s
Comment: - 

Österlen
til 21.02.2020 04:00 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Söndag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydväst ca 21 m/s
Kommentar: -

english:
When: Sunday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwest about 21 m/s
Comment: - 

Östra Jönköping
til 21.02.2020 11:55 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: I området från Dalsland ner till och med Kronobergs län

När: Från söndag, kulmen förväntas på måndag

Typ av vattendrag: Medelstort och små

Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som redan kommit och det regn som kommer under helgen ger höga flöden.

Kommentar: Lokalt når flödena klass 2-nivå. Kustområdet är inte berörd.

english:
Where: In the area from Dalsland down to Kronoberg County

When: From Sunday, the peak is expected on Monday

Type of watercourse: Medium and small size watercourses

Cause: Full lakes combined with the rain that has already come and the rain that will come over the weekend will result in high flows.

Comment: Locally, the flows reach class 2-level. The coastal area is not affected. 

Östra Kronoberg
til 21.02.2020 11:55 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: I området från Dalsland ner till och med Kronobergs länNär: Från söndag, kulmen förväntas på måndagTyp av vattendrag: Medelstort och småOrsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som redan kommit och det regn som kommer under helgen ger höga flöden.Kommentar: Lokalt når flödena klass 2-nivå. Kustområdet är inte berörd.

english:
Where: In the area from Dalsland down to Kronoberg CountyWhen: From Sunday, the peak is expected on MondayType of watercourse: Medium and small size watercoursesCause: Full lakes combined with the rain that has already come and the rain that will come over the weekend will result in high flows.Comment: Locally, the flows reach class 2-level. The coastal area is not affected. 

Sjuhärad+Göta älv
til 21.02.2020 11:55 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: I området från Dalsland ner till och med Kronobergs län
När: Från söndag, kulmen förväntas på måndag
Typ av vattendrag: Medelstort och små
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som redan kommit och det regn som kommer under helgen ger höga flöden.
Kommentar: Lokalt når flödena klass 2-nivå. Kustområdet är inte berörd.

english:
Where: In the area from Dalsland down to Kronoberg County
When: From Sunday, the peak is expected on Monday
Type of watercourse: Medium and small size watercourses
Cause: Full lakes combined with the rain that has already come and the rain that will come over the weekend will result in high flows.
Comment: Locally, the flows reach class 2-level. The coastal area is not affected. 

til 21.02.2020 04:00 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Från söndag förmiddag till söndag kväll.
Var: Hela området
Intensitet: Sydväst 21-24 m/s.
Kommentar: -

english:
When: From Sunday morning to Sunday evening.
Where: The whole area
Intensity: Southwest 21-24 m/s.
Comment: - 

til 21.02.2020 02:55 CET
Regn (Gul)
svenska:
När: Fram till söndag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Ihållande regn som kan ge 35 till lokalt 50 mm
Kommentar: -

english:
When: Until Sunday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Rain that can give 35 to local 50 mm
Comment: - 

Skåne
til 21.02.2020 11:40 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: Helge å med biflöden


När: Flödena ligger på klass 1-nivå och är fortsatt stigande.


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som redan kommit och det regn som kommer under helgen ger höga flöden.


Kommentar: -

english:
Where: River Helge with tributaries


When: The flows are at class 1-level and continue to rise.


Type of watercourse: Large / medium-sized river


Cause: Full lakes combined with the rain that has already come and the rain that comes over the weekend give high flows.


Comment: - 

til 21.02.2020 04:00 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Söndag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydväst ca 21 m/s
Kommentar: -

english:
When: Sunday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwest about 21 m/s
Comment: - 

Södra Lapplandsfjällen
til 20.02.2020 19:05 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Natt mot söndag och söndag förmiddag
Var: Kalfjället
Intensitet: Sydost 17-23 m/s.
Kommentar: I kombination med snöfall

english:
When: Night to Sunday and Sunday morning
Where: bare mountain
Intensity: Southeast 17-23 m/s.
Comment: In combination with snowfall 

Syd Vättern
til 21.02.2020 11:55 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: I området från Dalsland ner till och med Kronobergs län

När: Från söndag, kulmen förväntas på måndag

Typ av vattendrag: Medelstort och små

Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som redan kommit och det regn som kommer under helgen ger höga flöden.

Kommentar: Lokalt når flödena klass 2-nivå. Kustområdet är inte berörd.

english:
Where: In the area from Dalsland down to Kronoberg County

When: From Sunday, the peak is expected on Monday

Type of watercourse: Medium and small size watercourses

Cause: Full lakes combined with the rain that has already come and the rain that will come over the weekend will result in high flows.

Comment: Locally, the flows reach class 2-level. The coastal area is not affected. 

til 21.02.2020 08:35 CET
Regn (Gul)
svenska:
När: Fram till söndag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Ihållande regn som kan ge 35-40 mm.
Kommentar: -

english:
When: Until Sunday evening
Where: The whole area
Intensity: Persistent rain that can give 35-40 mm.
Comment: - 

til 21.02.2020 04:00 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Söndag eftermiddag och kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydväst 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Sunday afternoon and evening
Where: The whole area
Intensity: Southwest 21-24 m/s
Comment: - 

Sydväst Vänern
til 21.02.2020 11:55 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: I området från Dalsland ner till och med Kronobergs län


När: Från söndag, kulmen förväntas på måndag


Typ av vattendrag: Medelstort och små


Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som redan kommit och det regn som kommer under helgen ger höga flöden.


Kommentar: Lokalt når flödena klass 2-nivå. Kustområdet är inte berörd.

english:
Where: In the area from Dalsland down to Kronoberg County


When: From Sunday, the peak is expected on Monday


Type of watercourse: Medium and small size watercourses


Cause: Full lakes combined with the rain that has already come and the rain that will come over the weekend will result in high flows.


Comment: Locally, the flows reach class 2-level. The coastal area is not affected. 

til 21.02.2020 04:00 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Från söndag förmiddag till söndag kväll.
Var: Hela området
Intensitet: Sydväst 21-24 m/s.
Kommentar: -

english:
When: From Sunday morning to Sunday evening.
Where: The whole area
Intensity: Southwest 21-24 m/s.
Comment: - 

til 21.02.2020 02:55 CET
Regn (Gul)
svenska:
När: Fram till söndag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Ihållande regn som kan ge 35 till lokalt 50 mm
Kommentar: -

english:
When: Until Sunday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Rain that can give 35 to local 50 mm
Comment: - 

Värmland
til 21.02.2020 04:00 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Söndag eftermiddag och kväll
Var: Sydöstra delen
Intensitet: Sydväst 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Sunday afternoon and evening
Where: Southeastern part
Intensity: Southwest 21-24 m/s
Comment: - 

Västerbottens inland
til 21.02.2020 04:00 CET
Snø/Is (Gul)
svenska:
När: Under söndagen
Var: Hela området
Intensitet: 10-20 cm nysnö
Kommentar: -

english:
When: On Sunday
Where: The whole area
Intensity: 10-20 cm
Comment: - 

Västerbottens kustland
til 21.02.2020 10:45 CET
Snø/Is (Gul)
svenska:
När: Lokalt under söndagen samt sent söndag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Under dagen regn på kalla vägbanor, i kväll och i natt snabb uppklarning som medför snabb tillfrysning av våta vägbanor
Kommentar:

english:
When: Locally during Sunday and late Sunday evening
Where: The whole area
Intensity: Slippery roads
Comment: 

Västernorrland
til 21.02.2020 10:45 CET
Snø/Is (Gul)
svenska:
När: Under söndagen och natt mot måndag
Var: Hela området
Intensitet: Under dagen regn på kalla vägbanor. I kväll snabb uppklarning som medför snabb tillfrysning av våta vägbanor
Kommentar:

english:
When: During Sunday and tonight
Where: The whole area
Intensity: Slippery roads
Comment: 

Västra Jönköping
til 21.02.2020 11:55 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: I området från Dalsland ner till och med Kronobergs län
När: Från söndag, kulmen förväntas på måndag
Typ av vattendrag: Medelstort och små
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som redan kommit och det regn som kommer under helgen ger höga flöden.
Kommentar: Lokalt når flödena klass 2-nivå. Kustområdet är inte berörd.

english:
Where: In the area from Dalsland down to Kronoberg County
When: From Sunday, the peak is expected on Monday
Type of watercourse: Medium and small size watercourses
Cause: Full lakes combined with the rain that has already come and the rain that will come over the weekend will result in high flows.
Comment: Locally, the flows reach class 2-level. The coastal area is not affected. 

til 21.02.2020 04:00 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Söndag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydväst 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: Sunday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwest 21-23 m/s
Comment: - 

Västra Kronoberg
til 21.02.2020 11:55 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: I området från Dalsland ner till och med Kronobergs län


När: Från söndag, kulmen förväntas på måndag


Typ av vattendrag: Medelstort och små


Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som redan kommit och det regn som kommer under helgen ger höga flöden.


Kommentar: Lokalt når flödena klass 2-nivå. Kustområdet är inte berörd.

english:
Where: In the area from Dalsland down to Kronoberg County


When: From Sunday, the peak is expected on Monday


Type of watercourse: Medium and small size watercourses


Cause: Full lakes combined with the rain that has already come and the rain that will come over the weekend will result in high flows.


Comment: Locally, the flows reach class 2-level. The coastal area is not affected. 

til 21.02.2020 04:00 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Söndag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydväst 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: Sunday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwest 21-23 m/s
Comment: - 

Coasts:
Bay of Bothnia
til 20.02.2020 14:55 CET
Kysthendelse (Oransje)
svenska:
När: Från söndag sen kväll
Var: Högst nivåer i norra delen
Nivå: 130-140 cm i RH 2000
Kommentar: Vattenståndet fortsätter att stiga under helgen och kulminerar först natt mot måndag. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 130-135 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Sunday late night
Where: Highest levels in the north
Level: 130-140 cm in RH 2000
Comment: The sea level continues to rise during the weekend and will culminate at night towards Monday. The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 130-135 cm above this year's mean sea level for this area. 

til 21.02.2020 10:45 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydost 15 m/s. Söndag kväll syd eller sydväst 17-22 m/s. Måndag morgon avtagande.

english:
Comment: South or southeast 15 m/s. Sunday evening south or southwest 17-22 m/s. Monday morning decreasing. 

Central Baltic
til 21.02.2020 10:45 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-19 m/s. Från söndag kväll 15 m/s.

english:
Comment: Southwest 14-19 m/s. From Sunday evening 15 m/s. 

Kategatt
til 21.02.2020 10:45 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-18 m/s. I eftermiddag tillfälligt avtagande. Natt mot måndag 15 m/s.

english:
Comment: Southwest 14-18 m/s. During afternoon temporary decreasing. Tonight 15 m/s. 

til 20.02.2020 14:55 CET
Kysthendelse (Gul)
svenska:
När: Från söndag tidig eftermiddag
Var: Främst i norra delen
Nivå: Ca 80 cm i RH 2000
Kommentar: Högt i samband med tidvatten. Vattenståndet fortsätter att stiga under helgen och kulminerar först under måndagen. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Sunday early afternoon
Where: Mainly in the north
Level: About 80 cm in RH 2000
Comment: High sea level in connection with tides. The sea level continues to rise and will culminate during Monday. The stated level in RH 2000 corresponds to about 85 cm above the year's mean sea level in this area. 

North Sea of Bothnia
til 21.02.2020 10:45 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Syd 14-18 m/s, ikväll sydväst 20 m/s. Måndag eftermiddag 15 m/s.

english:
Comment: South 14-18 m/s, tonight southwest 20 m/s. Monday afternoon 15 m/s. 

til 20.02.2020 14:55 CET
Kysthendelse (Gul)
svenska:
När: Från söndag eftermiddag
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Vattenståndet stiger under helgen och kulminerar söndag kväll. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Sunday afternoon
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: The sea level continues to rise during the weekend and culminates on Sunday evening. The stated level in RH 2000 corresponds to about 80-90 cm above this year's mean sea level for this area 

Northern Baltic
til 21.02.2020 10:45 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-19 m/s. Måndag morgon 15 m/s.

english:
Comment: Southwest 14-19 m/s. Monday morning 15 m/s. 

Sea of Aaland
til 21.02.2020 10:45 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Syd 15 m/s. I natt tillfälligt något avtagande.

english:
Comment: South 15 m/s. 

Skagerrak
til 21.02.2020 10:45 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Sydväst 15-20m/s. Under sena eftermiddagen och kvällen tillfälligt något avtagande, i natt åter 15-20 m/s.

english:
Comment: Southwest 15-20m/s. Late afternoon somewhat decreasing, tonight again 15-20m/s. 

til 20.02.2020 14:55 CET
Kysthendelse (Gul)
svenska:
När: Från söndag förmiddag
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Högt i samband med tidvatten. Vattenståndet fortsätter att stiga under helgen och kulminerar först under måndagen. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Sunday morning
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: High sea level in connection with tides. The sea level continues to rise and will culminate during Monday. The stated level in RH 2000 corresponds to about 85-90 cm above the year's mean sea level in this area. 

South Sea of Bothnia
til 21.02.2020 10:45 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Syd 14-18 m/s. Ikväll sydväst, avtagande. Måndag eftermiddag 15 m/s.

english:
Comment: South 14-18 m/s. Tonight southwest, decreasing. Monday afternoon 15 m/s. 

til 20.02.2020 14:55 CET
Kysthendelse (Gul)
svenska:
När: Från söndag förmiddag
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Sunday forenoon
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65-75 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Southern Baltic
til 21.02.2020 10:45 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Sydväst 15 m/s.

english:
Comment: Southwest 15 m/s. 

The Quark
til 20.02.2020 14:55 CET
Kysthendelse (Oransje)
svenska:
När: Söndag kväll
Var: Hela området
Nivå: Ca 100-110 cm i RH 2000
Kommentar: Vattenståndet fortsätter att stiga under helgen och kulminerar söndag kväll. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 100-105 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Sunday evening
Where: The whole area
Level: About 100-110 cm in RH 2000
Comment: The sea level continues to rise during the weekend and will culminate Sunday evening. The stated level in RH 2000 corresponds to about 100-105 cm above this year's mean sea level for this area. 

til 21.02.2020 10:45 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Syd 14-18 m/s, ikväll sydväst 20 m/s. Natt till måndag avtagande.

english:
Comment: South 14-18 m/s, tonight southwest 20 m/s. Night to Monday decreasing. 

The Sound
til 21.02.2020 10:45 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Sydväst 15 m/s. Tillfälligt avtagande söndag kväll.

english:
Comment: Southwest 15 m/s. Temporarily decreasing Sunday evening. 

Vänern
til 21.02.2020 10:45 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Sydväst 15 m/s. Under natten tillfälligt något avtagande.

english:
Comment: Southwest 15 m/s. During the night temporarily somewhat decreasing. 

Waters of Gotland
til 21.02.2020 10:45 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-19 m/s. Från söndag kväll 15 m/s.

english:
Comment: Southwest 14-19 m/s. From Sunday evening 15 m/s. 

Caption:
Velg språk:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA