Typy ostrzeżeń:  
Wyświetl:  

więcej informacji
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Ostrzeżenia pogodowe: Norwegia

Raporty ostrzeżeń - Dokładne informacje dotyczące ostrzezeń można znależć w raporcie ostrzeżeń wydanym dla każdego obszaru. Wybierz obszar.

Akershus
do 22.05.2019 10:00 CET
Ulewa (Pomarańczowy)
norsk:
Fra tirsdag kveld lokalt kraftige regnbyger, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t og omkring 100 mm i løpet av 18 timer

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter.

english:
From Tuesday evening locally heavy rain showers, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t and around 100 mm in 18 hours

Risk of storm water in urban areas, local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides at locations impacted by showers. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places. Consider the need for preventive measures. Follow the advice of emergency authorities, both local and government. 

do 22.05.2019 22:59 CET
Powódź (Żółty)
english:
Large amounts of rain are expected in the warning area. Rising temperatures will lead to high snow melting also in the high mountains. The amount of precipitation is somewhat uncertain. Follow the weather radar. The combination of rain and continuous snow melting will increase water discharge. Rapid increase of discharge in small and medium sized rivers is expected.


Situation that requires vigilance and may cause local damages. Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements).

norsk:
Fra tirsdag kveld ventes lokalt kraftige regnbyger med intensitet på 15-20 mm/t. Nedbørmengdene og hvor nedbøren treffer er usikkert. Stigende temperaturer vil føre til snøsmelting i høyfjellet. I områder med kraftig bygenedbør ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. På grunn av snøsmelting i høyfjellet kan vannføringen også stige i store elver.


Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. 

Aust-Agder
do 22.05.2019 10:00 CET
Ulewa (Pomarańczowy)
norsk:
Fra tirsdag kveld lokalt kraftige regnbyger, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t og omkring 100 mm i løpet av 18 timer


Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter.

english:
From Tuesday evening locally heavy rain showers, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t and around 100 mm in 18 hours


Risk of storm water in urban areas, local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides at locations impacted by showers. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places. Consider the need for preventive measures. Follow the advice of emergency authorities, both local and government. 

Buskerud
do 22.05.2019 10:00 CET
Ulewa (Pomarańczowy)
norsk:
Fra tirsdag kveld lokalt kraftige regnbyger, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t og omkring 100 mm i løpet av 18 timerDet er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter.

english:
From Tuesday evening locally heavy rain showers, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t and around 100 mm in 18 hoursRisk of storm water in urban areas, local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides at locations impacted by showers. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places. Consider the need for preventive measures. Follow the advice of emergency authorities, both local and government. 

do 22.05.2019 22:59 CET
Powódź (Żółty)
english:
Large amounts of rain are expected in the warning area. Rising temperatures will lead to high snow melting also in the high mountains. The amount of precipitation is somewhat uncertain. Follow the weather radar. The combination of rain and continuous snow melting will increase water discharge. Rapid increase of discharge in small and medium sized rivers is expected.

Situation that requires vigilance and may cause local damages. Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements).

norsk:
Fra tirsdag kveld ventes lokalt kraftige regnbyger med intensitet på 15-20 mm/t. Nedbørmengdene og hvor nedbøren treffer er usikkert. Stigende temperaturer vil føre til snøsmelting i høyfjellet. I områder med kraftig bygenedbør ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. På grunn av snøsmelting i høyfjellet kan vannføringen også stige i store elver.

Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. 

Hedmark
do 22.05.2019 23:00 CET
Ulewa (Żółty)
norsk:
Fra tirsdag kveld lokalt kraftige regnbyger, 15-20 mm/t.

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Vurder behov for forebyggende tiltak.

english:
From Tuesday evening locally heavy rain showers, 15-20 mm/t.

Risk of storm water in urban areas, local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides at locations impacted by showers. Consider the need for preventive measures. 

Hordaland
do 22.05.2019 07:00 CET
Pożar lasu (Żółty)
norsk:
Det er lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.
Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild.

english:
Local forest fire hazard until significant amount of precipitation.
Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. 

Oppland
do 22.05.2019 10:00 CET
Ulewa (Pomarańczowy)
norsk:
Fra tirsdag kveld lokalt kraftige regnbyger, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t og omkring 100 mm i løpet av 18 timer
Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter.

english:
From Tuesday evening locally heavy rain showers, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t and around 100 mm in 18 hours
Risk of storm water in urban areas, local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides at locations impacted by showers. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places. Consider the need for preventive measures. Follow the advice of emergency authorities, both local and government. 

do 22.05.2019 22:59 CET
Powódź (Żółty)
english:
Large amounts of rain are expected in the warning area. Rising temperatures will lead to high snow melting also in the high mountains. The amount of precipitation is somewhat uncertain. Follow the weather radar. The combination of rain and continuous snow melting will increase water discharge. Rapid increase of discharge in small and medium sized rivers is expected.
Situation that requires vigilance and may cause local damages. Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements).

norsk:
Fra tirsdag kveld ventes lokalt kraftige regnbyger med intensitet på 15-20 mm/t. Nedbørmengdene og hvor nedbøren treffer er usikkert. Stigende temperaturer vil føre til snøsmelting i høyfjellet. I områder med kraftig bygenedbør ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. På grunn av snøsmelting i høyfjellet kan vannføringen også stige i store elver.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. 

Oslo
do 22.05.2019 10:00 CET
Ulewa (Pomarańczowy)
norsk:
Fra tirsdag kveld lokalt kraftige regnbyger, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t og omkring 100 mm i løpet av 18 timerDet er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter.

english:
From Tuesday evening locally heavy rain showers, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t and around 100 mm in 18 hoursRisk of storm water in urban areas, local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides at locations impacted by showers. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places. Consider the need for preventive measures. Follow the advice of emergency authorities, both local and government. 

Sogn og Fjordane
do 22.05.2019 23:00 CET
Pożar lasu (Żółty)
norsk:
Det er lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.
Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild.

english:
Local forest fire hazard until significant amount of precipitation.
Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. 

Telemark
do 22.05.2019 10:00 CET
Ulewa (Pomarańczowy)
norsk:
Fra tirsdag kveld lokalt kraftige regnbyger, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t og omkring 100 mm i løpet av 18 timer

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter.

english:
From Tuesday evening locally heavy rain showers, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t and around 100 mm in 18 hours

Risk of storm water in urban areas, local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides at locations impacted by showers. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places. Consider the need for preventive measures. Follow the advice of emergency authorities, both local and government. 

do 22.05.2019 22:59 CET
Powódź (Żółty)
english:
Large amounts of rain are expected in the warning area. Rising temperatures will lead to high snow melting also in the high mountains. The amount of precipitation is somewhat uncertain. Follow the weather radar. The combination of rain and continuous snow melting will increase water discharge. Rapid increase of discharge in small and medium sized rivers is expected.Situation that requires vigilance and may cause local damages. Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements).

norsk:
Fra tirsdag kveld ventes lokalt kraftige regnbyger med intensitet på 15-20 mm/t. Nedbørmengdene og hvor nedbøren treffer er usikkert. Stigende temperaturer vil føre til snøsmelting i høyfjellet. I områder med kraftig bygenedbør ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. På grunn av snøsmelting i høyfjellet kan vannføringen også stige i store elver.Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. 

Vest-Agder
do 22.05.2019 01:00 CET
Ulewa (Pomarańczowy)
norsk:
Fra tirsdag ettermiddag lokalt kraftige regnbyger, 15-20 mm/t og 30-50 mm/3t.
Flest byger i østlige områder.
Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter.

english:
From Tuesday afternoon locally heavy rain showers, 15-20 mm/h and 30-50 mm/3h. Most precipitation in the east part.
Risk of storm water in urban areas, local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides at locations impacted by showers. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places. Consider the need for preventive measures. Follow the advice of emergency authorities, both local and government. 

Vestfold
do 22.05.2019 10:00 CET
Ulewa (Pomarańczowy)
norsk:
Fra tirsdag kveld lokalt kraftige regnbyger, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t og omkring 100 mm i løpet av 18 timer
Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter.

english:
From Tuesday evening locally heavy rain showers, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t and around 100 mm in 18 hours
Risk of storm water in urban areas, local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides at locations impacted by showers. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places. Consider the need for preventive measures. Follow the advice of emergency authorities, both local and government. 

Østfold
do 22.05.2019 23:00 CET
Ulewa (Żółty)
norsk:
Fra tirsdag kveld lokalt kraftige regnbyger, 15-20 mm/t.
Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Vurder behov for forebyggende tiltak.

english:
From Tuesday evening locally heavy rain showers, 15-20 mm/t.
Risk of storm water in urban areas, local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides at locations impacted by showers. Consider the need for preventive measures. 

Legenda:
Zmień język:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA